Dekalog prezydencki

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Dekalog prezydencki - ogłoszona przez Ludwika Dorna parafraza, jak sama nazwa wskazuje, dekalogu właściwego, to dziesięciopunktowy program zawierający parafrazy z Biblii i z cytatów wolskiego życia politycznego, piętnujące rzekomo zwyrodniałe praktyki naszego ukochanego prezydęta, jego brata oraz jego partii.

Dla zachowania pozorów obiektywizmu jedynie, w dekalogu zawarto też bardzo dyskretne elementy piętnujące niektóre działania okupantów, znając jednak haniebne koleje zdrady i odejścia przez Ludwika Dorna od najświętszych ideałów PiSjanizmu, trudno uznać je za coś więcej, niż nieudolny pijar i próbę podlizania się części elektoratu wywodzącego się z kręgów patriotycznych.


Przykazania

 1. Nie będziesz składał meldunków z wykonania zadania nikomu poza Narodem swoim.
 2. Rząd Najjaśniejszej Rzeczpospolitej ma rządzić, a Ty od złego masz go odwodzić.
 3. Polska w Europie i świecie jako jeden mąż z jednym sercem i jedną radą.
 4. Nie będziesz narażał życia żołnierza polskiego nadaremno.
 5. Nóg pętać nie będziesz wołowi młócącemu.1)
 6. Ładu naturalnego państwu gwałcić nie pozwolisz.
 7. System ochrony zdrowia uzdrowisz
 8. Dom Ojczysty na kolumnach nauki i sztuki wesprzesz
 9. Zasługom honor oddasz i twórców kraju swego czcić będziesz.
 10. Narodu swego Jamajką zawstydzać nie będziesz.

Wykładnia odautorska

Ludwik Dorn krytykuje:

Krytykuje też:

Jedynie słuszna obiektywna wykładnia historyczna

 1. Za przykładem pierwszego prawdziwego prezydenta w dziejach Wolski idąc, meldunki z wykonania zadania jedynie bezpośrednio Ojcu Narodu składać będziesz, a nie - wzorem Donaldu Tusku - oficerom prowadzącym Angeli Merkel i Władimirowi Putinowi
 2. Oczywiście oczywiste jest, że rząd rządzić powinien, a nie jedynie nieudolnie administrować Najjaśniejszą Rzeczpospolitą, o pijar tylko dbając. Od działań takich, poprzez weta, kierowania, opiniowania i szczytowania jedynie słuszne rządzących odwodzić będziesz
 3. Wolska w Europie i świecie jako jeden mąż jedynie pod kierownictwem Zjawiska biologicznego (jednojajowego) występować może, które niejednokrotnie z niespotykanymi sukcesami w najtrudniejszych misjach dyplomatycznych z jednym sercem i jedną radą (telefoniczną) IV RP reprezentowało
 4. Życia żołnierza wolskiego nadaremno narażał nie będziesz, a na misjach narodowo-wyzwoleńczych przykłady męstwa i niebywałej wręcz odwagi i determinacji w walce ze znienawidzonym Moskalem, nie dbając o huraganowy ostrzał strzelców wyborowych z odległości 7 - 8 metrów2), sam dawać będziesz
 5. Samoobrony od rządzenia odsuwać nie będziesz
 6. CBA czepiać się nie będziesz, a i z podsłuchów jedynie słusznych tłumaczyć się nie każesz
 7. System ochrony zdrowia jedynie przez ustaw kluczowych konsekwentne wetowanie uzdrowisz
 8. Dom Ojczysty na kolumnach PiSjanizmu z jego inwentarza dobrodziejstwem wesprzesz
 9. Zasługom honor oddasz, a strażników IV RP i PiSjanizmu najbardziej zaufanych, jak Rydzyk Tadeusz, Kamiński Mariusz, Kurtyka Janusz, Macierewicz Antoni i Zyzak Paweł czcić będziesz
 10. Narodu swego Jamajką zawstydzać nie będziesz, a uwagę swą na Gabonie, Katarze i Egipcie skupisz

Przypisy

1)  Jak tłumaczy Ludwik Dorn to perykopa z Księgi Powtórzonego Prawa (25, 4), do której często odwoływał się Prymas Tysiąclecia, gdy upominał się o prawo pracowników do godnej płacy.

2) Pierwsze doniesienia dotyczące wspaniałej wyprawy gruzinskiej, mówiły o ostrzale snajperów z około 30 metrów, jednak przekaz bezpośredniego świadka i uczestnika tych wiekopomnych wydarzeń, bohaterskiego bat'ki Dżugaszwili, podany w dniu 30.04.2009 podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim, pozwolił na sprecyzowanie szczegółów brawurowej akcji prezydenta:

Patrz też

Linki zewnętrzne