Rada Gospodarcza

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Marionetkowa "Rada" w towarzystwie swoich skompromitowanych mocodawców bezczelnie wdzięczy się przed kamerami za pieniądze podatników (Fot.: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Rada Gospodarcza - stworzona 09.03.2010 przez reżimowe władze żydo-masońska organizacja spiskowa, mająca na celu planowe ograbienie Wolaków z ich dorobku oraz wprowadzenie Wolski w stan uzależnienia ekonomicznego od Unii Europejskiej, jako europejskiego parkingu i magazynu dla supermarketu, a może nawet aquaparku. Immanentną częścią zdradzieckiego planu jest przehandlowanie wartościowej złotówki za nędzne euro.

Inicjatywa ta jest nieudolną próbą przeciwdziałania niezwykle konstruktywnym działaniom Narodowej Rady Rozwoju (stworzonej już 07.01.2010), powołanej przez Prezydenta w celu wyciągnięcia Wolski z głębokiej gospodarczej i cywilizacyjnej zapaści.

Do Rady Gospodarczej, której przewodniczy znany liberał i aferzysta Jan Krzysztof Bielecki, zgodziło się wejść zaledwie dziewięć do cna skompromitowanych osób:

  1. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"
  2. prof. Witold Orłowski1), główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers, były doradca tak zwanego "prezydenta", Aleksandra Kwaśniewskiego
  3. prof. Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański
  4. prof. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski
  5. prof. Aleksandra Wiktorow, była prezes ZUS
  6. Bogusław Grabowski, prezes zarządu TFI Skarbiec, były członek Rady Polityki Pieniężnej (co charakterystyczne - w czasach Balcerowicza oczywiście!)
  7. Andrzej Klesyk, prezes PZU
  8. Mateusz Morawiecki, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK SA
  9. Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska SA

Zarówno liczba jak i kompetencje wyżej wymienionych osób nie mogą się oczywiście równać z co najmniej 44-osobową Narodową Radą Rozwoju (której skład zresztą stale rośnie w miarę rosnącego zagrożenia Wolski przez liberałów), a powiązania tych osób z biznesem są aż zanadto jawne.

Szczególne zaniepokojenie i odrazę budzi obecność ekonomisty znanego banku austriackiego, a więc prawie niemieckiego, co w połączeniu z faktem, że Austriakiem był Adolf Hitler, ma określoną wymowę. Każdy prawdziwy Wolak powinien więc być świadom niecnej roli tej zbrodniczej organizacji, nie dając w żadnym razie posłuchu jej zdradzieckim podszeptom.

Przypisy

1)  prof. Witold Orłowski jest także członkiem powołanej przez prezydęta Narodowej Rady Rozwoju, co oznacza, że Ruchowi Oporu udało się uplasować swojego współpracownika we wrogich strukturach.

Patrz też