Nowomowa

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Ilustrowany słownik nowomowy dla dzieci, wydany przez wydawnictwo PWN

Definicja i geneza

Nowomowa - termin pochodzący od angielskiego neologizmu “newspeak”, który stworzył na potrzeby swej powieści "Rok 1984" George Orwell.

Kluczem do totalitaryzmu jest język

"Smieszno i straszno"

Nowomowa to oficjalny język państwa totalitarnego, którego funkcją jest takie kształtowanie myślenia obywateli, by postrzegali rzeczywistość zgodnie z obowiązującą ideologią.

Zapiski pewnego dyplomiucha z dnia 22 sierpnia 2006 r.

Ciekawym, z punktu widzenia badacza, byłoby prześledzenie procesu "totalizacji" Republiki Weimarskiej po wygranych przez NSDAP demokratycznych wyborach. To samo można zrobić przeglądając proces zmian prawa II RP dokonywanych pod pozorem demokratyzacji przez komunistów po II wojnie światowej.

Jeżeli patrząc na powstawanie IV RP uwzględnimy działania tożsame, to we wszystkich trzech przypadkach mamy do czynienia z:

Najwybitniejsza PiSocjolożka wszech czasów prof. Jadwiga Staniszkis nazwała braci K. Zjawisko biologiczne i ich pretorian ludźmi ideowymi. Jest to typowe określenie ze świata totalitaryzmu - komuniści też tak o sobie mówili. W świecie demokratycznym ludziewierni prawdzie, nawet niewygodnej dla ich doraźnych interesów.

Zastosowanie

Nowomowa, zwana także PiSomową, odgrywa szczególną rolę przy wskazywaniu społeczeństwu wrogów i przyczyn wszelkiego zła. Taką samą funkcję pełnił więc w latach 1945-55 np. zwrot "Zapluty karzeł reakcji", jak terminy "Układ", "Szara sieć" lub "Liberał", opisujące w roku 2006 głównych wrogów Braci Mniejszych Zjawiska biologicznego, a tym samym Ojczyzny.

Oprócz funkcji kształtowania świadomości poddanych, stosowanie nowomowy wynika z tego, że w ustroju totalitarnym praktycznie nic nie może być powiedziane wprost, gdyż obnażałoby to pustkę intelektualną programu politycznego, prawdziwe intencje lub po prostu głupotę i ignorancję rządzących (najczęściej dwa lub więcej tych elementów jednocześnie). W nowomowie słowa lub zwroty są odrywane od ich pierwotnych znaczeń, często nabierając znaczeń przeciwnych.

Dzięki rozwojowi nowomowy, w połączeniu z wykorzystaniem aparatu dialektyki stosowanej, możliwe stało się także opisanie w sposób zrozumiały dla ogółu Wolaków najnowszych osiągnięć wynikających z dynamicznego rozwoju teorii względności w IV RP.

Rys historyczny

W Polsce nowomowa rozwijała się przez cały okres władzy komunistycznej, osiągając apogeum w okresie stanu wojennego. Po roku 1989 stosowana była szczątkowo, nawet przez te ekipy rządzących, które charakteryzowały się bezpośrednio komunistycznym rodowodem.

Od połowy 2005 roku (kampania wyborcza PiS) rozpoczął się ponowny gwałtowny rozwój nowomowy, który nasila się w okresach kryzysów koalicji rządowej. W chwili obecnej trudno praktycznie natknąć się na wystąpienie publiczne któregokolwiek z polityków rządzącej ekipy i ich otoczenia, w którym nie występowałyby liczne elementy charakterystyczne dla nowomowy.

W ostatnim okresie rozwoju nowomowy obserwuje się nową jakościowo nowoczesną tendencję, polegającą na włączaniu do obowiązującego słownictwa wyrazów lub fraz w niestandardowych formach gramatycznych, lub też modyfikowaniu ich pisowni i/lub brzmienia. Przez koła konserwatywno-liberalne, niechętne Braciom Mniejszym Zjawisku biologicznemu i ich dziełu, formy te uznawane są za błędne.

Głównymi przedstawicielami tego awangardowego nurtu są członkowie PiS i ich koalicjanci, a w szczególności sam Genialny Językoznawca oraz jego Wielki Brat.

Wszystkie wymienione elementy nowomowy wpłynęły w znaczący sposób także na zasadniczą zmianę form i sposobów komunikowania się władzy ze społeczeństwem, przyczyniając się do wypracowania nowoczesnej, w pełni odpowiadającej wyzwaniom stojącym przed odnowicielami moralnymi IV RP, sztuki dialogu.

Tezaurus podstawowych terminów nowomowy

Nowomowa w praktyce - perfekcyjny model wypowiedzi

Znajomość określonej liczby terminów, wyrażeń i związków frazeologicznych, nie jest warunkiem wystarczającym dla sprawnego posługiwania się nowomową. Nie mniej ważne jest zachowanie odpowiedniej składni oraz stosowanie właściwych przymiotników, które pełnią funkcję wzmacniającą wymowę poszczególnych fraz oraz podwyższają ich ładunek emocjonalny.

Zastosowanie takich środków wyrazu całkowicie eliminuje konieczność opierania wypowiedzi na jakichkolwiek faktach, nawet faktach hipotetycznych oraz pozwala mówcy na zrezygnowanie z elementów jakiejkolwiek logiki wypowiedzi.

Nowomowa w wydaniu Wielkiego Erudyty

Absolutnym i niedoścignionym mistrzem w stosowaniu wszystkich wymienionych elementów i narzędzi nowomowy, jest sam Wielki Brat, którego każda wypowiedź stanowić może podręcznikowy przykład niesłychanie precyzyjnego wykorzystania pełnych możliwości języka obowiązującego w Partii.

Dla zilustrowania tych niespotykanych w dziejach Wolski osiągnięć Jarosława Kaczyńskiego w dziedzinie PiSjanistycznej lingwistyki stosowanej, poniżej zacytowano fragmenty udzielonego przez niego w dniu 13.09.2007 brawurowego wywiadu dla "Rzeczpospolitej", stanowiącego kwintesencję nowoczesnej nowomowy:

Niewiarygodne mistrzostwo Wielkiego Brata w posługiwaniu się nowomową, uwidacznia się w również w jego swobodnych wypowiedziach, w których przy pomocy prostych, szczerych słów, w zwartej i skondensowanej formie, zawiera on niespotykanie ważki przekaz:

Absolutny geniusz Ojca Narodu przejawia się także w sposób oczywiście oczywisty w jego twórczości pisemnej, a w szczególności w dziełach publicystycznych, które - dzięki nadprzyrodzonej wręcz lekkości pióra i komunikatywności autora - stają się prawdziwymi perełkami na firmamencie nowoczesnej wolskiej żurnalistyki:

Nowomowa w wydaniu zwykłego obywatela - patrioty IV RP

Niewątpliwie pozytywnym i radującym serce każdego rozsądnego i patriotycznie nastawionego Wolaka jest fakt, że dzięki uporczywym i niestrudzonym działaniom Braci Kaczyńskich Zjawiska biologicznego (w szczególności samego Geniusza Mazowsza), ich najbliższych współpracowników i odnowicieli, jak również wsparciu ze strony wielu podmiotów czujących obowiązki wynikające z ich edukacyjnej misji (szczególnie niedający się przecenić wkład Muzeum IV RP w propagowanie mowy ojczystej), nowomowa staje się językiem nie tylko wyższych klas społecznych, ale schodzi również pod strzechy, co stanowi jeden z przejawów realizacji programu państwa solidarnego.

Najlepszym dowodem na rzeczywiste podnoszenie kompetencji przeciętnych Wolaków w zakresie posługiwania się nowoczesną nowomową, jest wzorcowa wręcz wypowiedź anonimowego słuchacza Radia Maryja, który w dniu 06.12.2007 w brawurowym wystąpieniu na antenie stacji z okazji jej 16-lecia, wykazał się pełnym mistrzostwem w operowaniu językiem urzędowym Radia Maryja i bez wątpienia może być stawiany za wzór elokwencji PiSjanistycznej i standard przemawiającego zwolennika lub przedstawiciela Partii [1]:

Najnowsze badania naukowezwiązek frazeologiczny będący dowodem naukowym w każdej sprawie mogącej być przedmiotem sporu. Zwrot zrodził się najprawdopodobniej w Toruńskim Ośrodku Medialno-Akademickim podczas dyskusji o ochronie życia poczętego. Dziś trudno wyobrazić sobie polemikę w kręgu przekonujących już przekonanych, bez powołania się na dowód w postaci NBN. Dowodzą one np. istnienia w prezerwatywach porów, przez które swobodnie przenikają plemniki, jak i wirusy. NBN występują w dwóch wariantach. W pierwszym to zwykłe Najnowsze Badania Naukowe wykonywane gdzieś na świecie przez bliżej nieokreślonych naukowców. Posiadają one charakter uniwersalny i mniejszą moc. Wariant drugi, znacznie skuteczniejszy i mający siłę rażącą każdego interlokutora, to Najnowsze Badania Naukowe przeprowadzone przez amerykańskich naukowców.

Inne przykłady perfekcyjnej nowomowy

  1. "Jest jeszcze kwestia kolejnych zmian i te zmiany idą przede wszystkim tutaj w aspekcie zmian"Przemysław Edgar Gosiewski w Programie I Polskiego Radia (06.03.2006)
  2. "Daleko idąca zbieżność polega, że nie otrzymaliśmy rozbieżności"Przemysław Edgar Gosiewski do dziennikarzy o negocjacjach z Samoobroną (15.04.2006)
  3. "Już wkrótce prezes będzie premierem, a ja wicepremierem. Ale ponieważ premier będzie zajmował się strategią i wielką polityką, tak naprawdę rządził będę ja"po kilkudziesięciu gramach serum prawdy (za "Newsweek" z 10.07.2006)
  4. "Jeżeli mamy taką sytuację, że 65 procent kapitału w bankach pochodzi od inwestorów zagranicznych, to jest to taki przykład, który pokazuje, jak duża część naszego sektora bankowego jest w rękach kapitału obcego" – w wywiadzie dla "Przekroju" (20.03.2006)
  5. "Program [ wizyty premiera Morawieckiego w województwie dolnośląskim obejmuje ] podpisanie listu intencyjnego w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz podjęcia działań w zakresie opracowania Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego" - wiadomość na stronie www.premier.gov.pl (28.06.2019)
  6. "Należy się w tej chwili zastanowić nad tym, jak w maksymalny sposób zminimalizować straty" – w "Kontrwywiadzie" RMF FM (22.01.2007)

Najnowsze badania naukowe nad nowomową

W dniu 24.01.2012 opublikowano wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, z których w oczywiście oczywisty sposób wynika, że pozytywna ocena komunikatu zawierającego elementy nowomowy jest związana z sympatią względem konkretnych partii politycznych, a mianowicie Ruchu Oporu i Samoobrony.

Próbki tekstu testowego zapisanego w nowomowie:

  1. "To nie przypadek, że określone kręgi osób nawołują do zniesienia nakazu zapinania pasów. Tylko różnej maści pseudointeligenci mogą szerzyć tak groźne pomysły. Czemu to służy? Jak wytłumaczyć te próby narzucenia Polakom w manipulacyjny sposób tak groźnych poglądów? Na szczęście mądry naród potępiapropagandę i daje jej konsekwentnie odpór."
  2. "Wprowadzenie obowiązku zapinania pasów w samochodach było historyczną decyzją. Polacy doceniają, że państwo wreszcie zaczęło stać na straży ich wolności i bezpieczeństwa. Ci, którzy dali się zwieść wrogim manipulacjom, na szczęście stanowią margines. Nie dołączajmy do nich. Zawsze pamiętajmy o pasie bezpieczeństwa, nawet na polnej drodze lub w lesie."

Wprawdzie prof. Michał Głowiński - rzekomo jeden z najwybitniejszych znawców nowomowy, który od lat 60 XX wieku bada język propagandy i polityki - twierdzi niebywale wręcz paradoksalnie, że w dzisiejszych wypowiedziach przedstawicieli Ruchu Oporu można odnaleźć wiele elementów doskonale znanych z języka PRL, ale każdy Prawy Wolak wie, że jest to najzwyklejszy zbieg okoliczności.

Antysłowo IV RP

03.07.2007ogłoszono wyniki plebiscytu na Antysłowo IV RP. Propozycje przez cztery tygodnie zgłaszali czytelnicy "Polityki" i Onet.pl. Nadesłali oni kilka tysięcy propozycji, szukając słów najskuteczniej oddających rzeczywistość IV RP.

Jury w składzie prof. Andrzej Markowski, prof. Michał Głowiński, prof. Jerzy Bralczyk za Antysłowo nr 1 uznało słowo "Układ", które wybrane zostało za największą uniwersalność, zaraźliwość i samodzielność. Miło nam poinformować, że słowo to już od roku intensywnie lansowane było przez Muzeum IV RP.

Antywyróżnienia otrzymały wyrażenia:

Jurorzy zwrócili również uwagę na takie zwroty, jak:

Wśród internautów największą popularnością cieszyły się takie słowa lub wyrażenia, jak:

Podręczny generator perfekcyjnych wypowiedzi z użyciem nowomowy

W celu zbudowania jedynie słusznej patriotycznej wypowiedzi spełniającej - rzecz jasna - wyśrubowane standardy nowomowy, należy losowo wybierać frazy z kolejnych kolumn, a następnie łączyć je w zdania. Jak łatwo obliczyć, przy użyciu zaprezentowanego poniżej generatora, w sposób lekki, łatwy i przyjemny konstruować można przejmujące przemówienia demaskujące całą prawdę o wrogach narodu, które mogą zawierać nawet do 20736 (124) niepowtarzalnych jedynie słusznych zdań!

Generator przemowien.jpg

Patrz też

Linki zewnętrzne