Ostatnia barykada w państwie

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Spis treści

Wprowadzenie

Ostatnia barykada w państwie (właściwie: ostatnia barykada w IV RP) - niespotykanie użyteczny i uniwersalny związek frazeologiczny z repozytorium nowomowy, wykorzystywany do precyzyjnego opisywania gniazda nieprawości wszelkiej, w tym kumoterstwa i łapownictwa, jakim są sądy będące smutną spuścizną po PRL i odesłanej, w wyniku dobrej zmiany, na śmietnik historii III RP.

Geneza wyrażenia

Goebbels o sedziach.jpg

Ten nowoczesny związek frazeologiczny brawurowo wprowadził do obiegu oralnego restaurowanej IV RP, niewątpliwie zainspirowany osiągnięciami innych mężów stanu sprzed blisko dziewięćdziesięciu lat, Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, w wywiadzie dla portalu onet.pl (14.10.2016):

Model jedynie słusznego systemu sądownictwa

W dniu 3 grudnia 2022 r. na spotkaniu z PiSjonarzami w Legnicy (niem. Liegnitz) Nasz Umiłowany Przywódca, Jego Ekscelencja Naczelnik Państwa Wolskiego, Skromny Pracownik Winnicy Pańskiej, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński przedstawił jedynie słuszny model systemu sądownictwa, w którym sądyzgodne z Partią:

Przykłady upowszechniania wyrażenia przez jego autora i utrwalania go w świadomości narodowej Wolaków

Krótka charakterystyka odziedziczonej po osławionej III RP, tak zwanej III władzy, a tak naprawdę grupy kolesi, którzy za nic nie odpowiadają

 1. Sądy to ostatnia barykada w państwie - zza której knują i przeszkadzają skorumpowani kolesie w togach sędziowskich
 2. To jest niezmiernie wygodne dla grupy uprzywilejowanej kolesi w togach sędziowskich w Wolsce
 3. Grupa kolesi w togach sędziowskich w praktyce nie jest sądzona tak jak inni, nie odpowiada za swoje czyny, nawet jak są wszelkie dowody na to, że dopuścili się przestępstw, niekarani
 4. To tylko wierzchołek góry lodowej
 5. Sądysilne wobec słabych i słabe wobec silnych
 6. Sądydzisiaj taką barykadą ochraniającą ten chory system

Postulowana zasada trójpodziału władzy

Jest oczywistą oczywistością, że wyżej opisana grupa kolesi nie może sprawować nieograniczonej władzy sądowniczej w Wolsce, ponieważ:

Ergo należy poddać grupę kolesi nieograniczonej kontroli narodu sprawowanej rękami jej jedynie słusznych przedstawicieli, czyli Partii:

Desperacka obrona rzekomo niezawisłego Sądu Najwyższego

W dniu 16.07.2017 r. radykalna opozycja zorganizowala rzekomo masowe protesty przeciwko przygotowywanej przez Partię naprawie Sądu Najwyższego, do którego sędziów, w myśl jedynie słusznego projektu ustawy rzekomo sprzecznej z bolszewicką Konstytucją III RP miałby mianować oberprokurator IV RP Zbigniew "Zero" Ziobro. Protesty polegaly na paleniu świeczek, w ramach tzw. "łańcucha światła", którą to wywrotową Wunderwaffe wrogowie narodu przetestowali podczas 87 miesięcznicy smoleńskiej.

Jedynie słuszna, patriotyczna i niepokorna relacja TVP Info z próby puczu łańcuchem światła

Kolejne próby puczu przez siedzenie i palenie świeczek, w ramach tzw. "łańcucha światła" na terenie całej Wolski zwane obywatelskim nieposłuszeństwem

W dniu 20.07.2017 r. Sejm restaurowanej IV RP głosami Partii uchwalił podłą dobrą zmianę ustawy o Sądzie Najwyższym.

W dniu 22.07.2017 r. Senat restaurowanej IV RP głosami Partii uchwalił podłą dobrą zmianę ustawy o Sądzie Najwyższym.

O godzinie 22:17 Biuro Legislacyjne Senatu bezczelnie przedstawia uwagi do ustawy o Sądzie Najwyższym. Wskazuje na miejsca, w których rzekomo jest ona niezgodna z konstytucją. Beata Mandylis z BL suflowała, że w całej ustawie tylko raz pojawia się zwrot "izba prawa prywatnego" (ma to być jedna z trzech izb SN obok izby prawa publicznego i izby dyscyplinarnej). Nigdzie nie jest natomiast wspomniane, czym ta izba ma się zajmować i jakie będzie mieć właściwości - w rozporządzeniu ma to dopiero określić prezydent. Według Biura Legislacyjnego jest to niezgodne z art. 92 ust. 1 konstytucji:

Art. 92 ust. 1 konstytucji brzmi:

Dossier fotograficzne tajnej akcji wywrotowej: "Suweren sprząta"

Dossier fotograficzne jedynie słusznej akcji policji: "Sprzątanie suwerena"

Jedynie słuszna reakcja na sprzątanie wiceministra spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego za funkcjonowanie policji, Jarosława Zielińskiego - 23:25 - 20.07.2017

Zielinski.jpg

Dossier fotograficzne jedynie słusznej mody męskiej przewidzianej dla sprzątającego suwerena - model: senator Jan Rulewski, prezentacja w Senacie restaurowanej IV RP - 21.7.2017

Nieoczekiwany efekt akcji o kryptonimie "suweren sprząta" - drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak") wetuje - 24.07.2017

Bezwstydna i bezczelna ingerencja w wewnętrzne sprawy restaurowanej IV RP by American Bar Association

W dniu 19.12.2017 r. działające od 1878 r. i zrzeszające ponad 400 tys. członków, skrajnie lewackie American Bar Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów) bezczelnie i bezwstydnie łamiąc, sformułowaną przez Nikitę Chruszczowa, pokojową zasadę współistnienia o wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne zaapelowało do prezydenta drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - ludzia pierwszej kategorii, Andrzeja Dudy (pseudonim sceniczny: "Maliniak") - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcy dobrej zmiany o zawetowanie jedynie słusznych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym i samowolnie wysłała delegację prawników do Wolski w celu dalszego monitorowania sytuacji i wspierania wysiłków na rzecz zachowania niezależności sądownictwa:

Jedynie słuszny komentarz portalu niezalezna.pl - 19.12.2017

"To teraz parę słów o ABA. W ostatnich latach stowarzyszenie to wielokrotnie wydawało napisane poprawnie politycznym bełkotem rezolucje na temat dyskryminacji osób LGBT, czyli lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. Styl ten zresztą nie dziwi, bo od 1989 r. ABA w wewnętrznych dokumentach używa... "neutralnego płciowo języka". W 2010 r. stowarzyszenie uchwaliło rezolucję wzywającą każdy stan USA do wprowadzenia tzw. małżeństw homoseksualnych. Wzywało też do zalegalizowania aborcji. Sama szefowa ABA - Hilarie Bass - znana jest w USA z tego, że doprowadziła na Florydzie do zniesienia 20-letniego zakazu adopcji dzieci przez homoseksualistów.

Dodajmy, że przed laty czołową aktywistką ABA była Hillary Clinton.

Czy można dziwić się, że ludzie o takich poglądach bronią zza oceanu "nadzwyczajnej kasty" w Polsce?" [ wytłuszczenia w tekście zgodne z oryginałem ]

Bezwstydna i bezczelna ingerencja w wewnętrzne sprawy restaurowanej IV RP by Wysoki Trybunał w Dublinie

W dniu 12.03.2018 r. Wysoki Trybunał w Dublinie bezczelnie odmówił przekazania restaurowanej IV RP oskarżonego o handel narkotykami niejakiego Artura Celmera. Wysoki Trybunał zwrócił się do tak zwanego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, by ten wydał orzeczenie w tej sprawie.

Inkryminowany, niejaki Artur Celmer został aresztowany w Irlandii na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w maju 2017 roku. Mężczyźnie zarzuca się handel narkotykami. Jego obrońca bezpodstawnie wskazywał, że jego klient chce być sądzony w Irlandii, a nie w restaurowanej IV RP, ponieważ w jego rodzinnym kraju (Celmer od 10 lat mieszkał w Irlandii), rzekomo nie będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces.

Niejaka Alieen Donnelly, sędzina rozpatrująca sprawę Artura Celmera odmówiła przekazania go Wolsce. Decyzja jest związana ze zmianami, do jakich doszło w polskim prawie za rządów Partii. Niejaka Donnelly wskazała, że dobre zmiany legislacyjne sprawiły, iż prawo w restaurowanej IV RP zostało "systematycznie uszkodzone". Wskazuje tutaj chociażby zmieniony wiek emerytalny dla sędziów Sądu Najwyższego, który ma świadczyć o dyskryminacji płci. Sędzina podnosi także, że obecnie dobrze zmienione wolskie sądy mogą nie działać zgodnie z konstytucją III RP. Donnelly wyliczała także, że Krajowa Rada Sądownictwa "będzie zdominowana przez sędziów z politycznego nadania":

Niejaki Andrzej Rzepliński suflował jakoby:

Podtrzymanie bezwstydnej i bezczeleja ingerencji w wewnętrzne sprawy restaurowanej IV RP by Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu

W dniu 25.07.2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu stwierdził, że sąd jednego unijnego kraju (w tym przypadku Irlandii) musi wstrzymać ekstradycję osoby do drugiego państwa (Wolski) jeśli uzna, że takiej osobie groziłby nierzetelny proces i brak dostępu do niezawisłego sądu:

Zgodnie z orzeczeniem irlandzki sąd powinien zwrócić się do wolskich organów z prośbą o informacje uzupełniające, które mają pomóc w "ocenie takiego ryzyka".

Wściekły atak niejakiego Adama Bodnara ubrany dla niepoznaki w terminologię sportową

Przykład samowolnego i bezczelnego orzeczenia jeszcze podle dobrze niezmienionego Sądu Rejonowego dla WarszawyŚródmieścia

W dniu 20.03.2018 r. Sąd Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia, w osobie zapewne peerelowskiego sędziego, niejakiego Łukasza Bilińskiego, wbrew oczywiście oczywistej PiS-logice i zasadom dualizmu kaczologicznego, samowolnie i bezczelnie orzekł niebywale wręcz paradokslanie, umarzając sprawę przeciwko tak zwanym Obywatelom RP, jakoby:

Jedynie słuszne zarzuty wobec tak zwanych Obywateli RP, niejakiej Agnieszki Markowskiej, niejakiej Marii Bąk-Ziółkowskiej, niejakiego Bartłomieja Sabeli i bezczelne orzeczenie zapewne peerelowskigo sędziego

Policja jedynie słusznie zarzuciła im, że 10 lipca 2017 roku przeskoczyli na Placu Zamkowym w Warszawie przez barierki, którymi odgrodzona była trasa pochodu miesięcznicy smoleńskiej i usiedli przed maszerującymi. Zdaniem policji usiłowali w ten sposób przeszkodzić w przebiegu legalnej miesięcznicy, a więc naruszyli artykuł 52 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym ten, "kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny".

 1. Zarzut usiłowania zakłócenia zgromadzenia publicznego:
 2. Zarzut siadania:

Zorganizowana grupa przestępcza w sądzie w Krakowie (niem. Krakau)

W wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska" (13.06.2018) Mateusz "Integrator" Morawiecki zdemaskował zorganizowaną grupę przestępczą w sądzie w Krakowie (niem. Krakau):

Niejaka Małgorzata Gersdorf, samozwańczo tytułująca się nadal I Prezesem Sądu Najwyższego podburza ciemny lud do rebelii - 04.07.2018

Dossier fotograficzne tajnej akcji wywrotowej: "Gersdorf zostaje"

Dossier fotograficzne tajnej akcji wywrotowej: "Gersdorf zostaje II" (materiał przekazany do Muzeum IV RP przez tajną współpracownicę "Kocicę" ze Szczecina (niem. Stettin)

Zaledwie 200 wichrzycieli zgromadziło się w środowy wieczór, 18.07.2018 r., na placu Żołnierza, przed siedzibą Sądu Rejonowego w Szczecinie, protestując rzekomo w obronie Sądu Najwyższego, a generalnie: przeciw demolowaniu systemu sądownictwa (dobra zmiana) w restaurowanej IV RP. Hucpę, rzekomo poważną w przesłaniu i godną w formie, zorganizował szczeciński Komitet Obrony Demokracji, we współpracy z szemraną organizacją Refugees, podobno zajmującą się walką z ksenofobią i rasizmem. Ogólne przesłanie akcji ulica i zagranica symbolizowała duża instalacja plastycznazielony liść demokracji zjadany przez robale noszące imiona: Putina, Erdogana, Orbana, Babisa, Ziobry, Piotrowicza i Kaczyńskiego:

Bezwstydna i bezczelna ingerencja w wewnętrzne sprawy restaurowanej IV RP by tak zwane światowe media - 04.07.2018

 1. "The New York Times" - "Pośród wielkiej wrzawy Polska usuwa 27 sędziów Sądu Najwyższego":
 2. "The Guardian":
 3. Agencja Associated Press:

Wściekłe ataki zdeklarowanych wrogów narodu - 04.07.2018

Podczas drugiego dnia bezpodstawnej rebelii pod Sądem Najwyższym związanej z efektami jedynie słusznej nowelizacji ustawy o SN zdeklarowani i zapiekli wrogowie narodu przeprowadzili serię wściekłych ataków:

 1. Niejaki TW "Bolek" (pseudonim opercyjny: Lech Wałęsa) nazwał bezczelnie Odnowicieli, w tym samego Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, przestępcami:
 2. Niejaki Igor Tuleya, rzekomo sędzia:
 3. Niejaki Salil Shetty, rzekomo sekretarz generalny Amnesty International:
 4. Niejaki Marcin Matczak, rzekomo profesor nazwał bezczelnie Odnowicieli, w tym samego Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, targowicą:

Wściekłe ataki eurodeputowanych na Mateusza Morawieckiego podczas debaty o przyszłości Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim - 04.07.2018

Wściekły atak Naczelnej Rady Adwokackiej - 05.07.2018

NRA o Gersdorf.jpg

List TW "Bolka" (pseudonim operacyjny: Lech Wałęsa) do Rolling Stonesów - 07.07.2018

List Walesy do Rolling Stonsow.jpg

Wściekły atak Rolling Stonesów - 08.07.2018

Wściekły atak na drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcę dobrej zmiany Andrzeja Dudę (pseudonim sceniczny: "Maliniak") po natychmiastowym podpisaniu jedynie słusznej piątej dobrej zmianie ustawy o sądownictwie - 26.07.2018

Drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany, ludź pierwszej kategorii, Andrzej Duda (pseudonim sceniczny: "Maliniak") jedynie słusznie natychmiast podpisał nowelizację ustaw sądowych, którą Sejm i Senat przyjęły w ciągu 6 nocy dni. Znowelizowane po raz piąty w tej kadencji Sejmu przepisy jedynie słusznie przyspieszają m.in. tryb wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Zgodnie ze dobrymi zmianami do wskazania I prezesa SN będą potrzebne głosy 80 (a nie, jak do tej pory, 110) ze 120 sędziów SN. Dzięki temu Partia będzie mogła szybciej wskazać następcę prof. Małgorzaty Gersdorf, która bezprawnie wskazuje, że jej kadencja trwa do 2020 roku, bo obecnie w składzie SN brakuje 44 sędziów. Zdaniem opozycji ta ustawa rzekomo całkowicie podporządkowuje Sąd Najwyższy Partii. Nowe przepisy dobrze zmieniają procedurę wyboru sędziów SN, znoszą wymóg kworum w organach samorządu sędziowskiego, a także wprowadzają szybszą ścieżkę powoływania sędziów:

Według zakamieniałych wrogów dobrej zmiany i narodu pakiet ustaw zawiera istotny błąd - chodzi rzekomo o artykuł 22, który dotyczy toczących się już postępowań powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego. Jak mataczył w dniu 25.07.2018 r. rzekomy Rzecznik Praw Obywatelskich, niejaki Adam Bodnar, art. 22 ust. 2 przewiduje, że należy złożyć w terminie 7 dni dodatkowe dokumenty uzupełniające. Wskazuje, że osoby, których dotyczy ten artykuł, mogą w ramach konkursu na sędziego dołączyć dokumenty, "o których mowa w art. 31 § 2a" ustawy o SN. W nowej ustawie nie ma artykułu 31 § 2a. Jest art. 31 § 3a i to w nim mowa jest o rzeczonych dokumentach. Podpisana przez drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcę dobrej zmiany Andrzeja Dudę (pseudonim sceniczny: "Maliniak") ustawa odsyła nie do niego, a do nieistniejącego paragrafu.

Dossier fotograficzne tajnej akcji wywrotowej przed Pałacem Namiestnikowskim Pałacem Prezydenckim: " Łańcuch Światła 2018" - 26.07.2018

Warszawska komenda podała, że dwóch policjantów "doznało obrażeń". Pogotowie udzieliło im pomocy medycznej. Ucierpiało też - jak wynika z nagrań i zdjęć - kilku protestujących. Ze względu na użycie gazu musieli przemywać twarz mlekiem i solą fizjologiczną.

Zdradziecka finta tak zwanego Sądu Najwyższego - 02.08.2018

Działając wspólnie i w porozumieniu i w interesie nadzwyczajnej kasty, w tak zwanym składzie powiększonym nomen omen 7 rzekomych sędziów (gówniażeria w wieku poniżej 65 lat) tak zwanego Sądu Najwyższego wypichciło prymitywne, godzące w podstawy ustrojowe i sojusze restaurowanej IV RP, dobrą zmianę i samego Naszego Umiłowanego Przywódcę, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcę Europy przed islamem, Wielkiego Higienistę, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego tak zwane postanowienie:

Rzekomo, jak twierdzi niebywale wręcz pradoksalanie rzekomy sędzia, niejaki Michał Laskowski, podobno rzecznik SN:

W komunikacie tak zwany Sąd Najwyższy informuje, że pytania dotyczą "zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek":

 1. Pytanie dotyczy "zasady nieusuwalności sędziów" - tak zwani sędziowie suflują jakoby ta zasada została złamana, "gdy ustawodawca krajowy zdecyduje się na obniżenie wieku emerytalnego oraz zastosowanie nowego niższego wieku emerytalnego do sędziów wbrew woli tych sędziów" (art. 37 dobrze po raz piąty zmienionej ustawy o Sądzie Najwyższym)
 2. Pytanie o niezawisłość sędziów: rzekomi sędziowie chcą, by TSUE rozstrzygnął uzależnienie możliwości dalszego orzekania przez sędziego od władzy wykonawczej (art. 39 dobrze po raz piąty zmienionej ustawy o Sądzie Najwyższym):
 3. Pytanie dotyczy wykładni dyrektywy unijnej, zakazującej dyskryminacji ze względu na wiek (art. 111 dobrze po raz piąty zmienionej ustawy o Sądzie Najwyższym)
 4. Pytanie dotyczy doprecyzowania przez Trybunał Sprawiedliwości, jak sąd krajowy, w tym przypadku Sąd Najwyższy, winien zapewniać skuteczność unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.:
 5. Pytanie dotyczy obowiązków w zakresie "środków zabezpieczających" stosowanych przez Sąd Najwyższy, polegające na "tymczasowej odmowie" stosowania prawa krajowego, czyli części zmian wprowadzonych przez Partię, którerzekomo sprzeczne z prawem unijnym

Popierający zdradziecką fintę wrogowie narodu

 1. Niejaki Marcin Matczak, podobno profesor, pokrętnie wywodzi jakoby SN mógł zadać pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE, to "nie budzi wątpliwości". SN mógł to zrobić, m.in. dlatego, że Polska jest od 2004 roku członkiem UE, a unijne prawo jest na mocy konstytucji także prawem polskim:
 2. Niejaki Marek Safjan, podobno sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE i były prezes polskiego Trybunału Konstytucyjnego pokrętnie wywodzi jakoby:

Jedynie słuszna reakcja na zdradziecką fintę by Kanelaria Prezydenta RP - 02.08.2018

Fragmenty jedynie słusznego oświadczenie Kancelarii Prezydenta RP:

Jedynie słuszna reakcja na zdradziecką fintę by rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak - 02.08.2018

Jedynie słuszna reakcja na zdradziecką fintę by Julia Przyłębska - 03.08.2018

Jedynie słuszna reakcja na zdradziecką fintę by drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany, ludź pierwszej kategorii, Andrzej Duda (pseudonim sceniczny: "Maliniak") - 09.08.2018

Działając wspólnie i w porozumieniu ze zdradziecką kastą TSUE nakazał w trybie środka tymczasowego zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi Komisji Europejskiej

W dniu 19.10.2018 r. tak zwany TSUE bezczelnie i bezpodstawnie nakazał w trybie środka tymczasowego zawiesić dobrze zmienioną ustawę o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi Komisji Europejskiej na restaurowaną IV RP. Ta skandaliczne decyzja oznacza, że zwieszoneprzepisy o przejściu w stan spoczynku sędziów powyżej 65 roku życia (a więc także I prezes SN Małgorzaty Gersdorf), a ci, którzy przeszli już w stan spoczynku, zostaną przywróceni do orzekania. Wstrzymano też mianowanie nowych sędziów na ich miejsce. Ponadto restaurowana IV RP ma comiesięcznie informować o wykonaniu środków tymczasowych:

Postulowana wykładnia adresowa nakazu TSUE

Wściekły atak prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE, niejakiego Koena Lenaertsa

W dniu 25 października 2018 r. tak zwany prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro Wyimaginowanej Wspólnoty z Której Dla Nas Niewiele Wynika (copyright by Zrodzony Przez Błogosławione Łono i Wykarmiony przez Błogosławione Piersi, drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak")), niejaki Koen Lenaerts podczas spotkania z dziennikarzami w Luksemburgu podjął bezczelną próbę zastraszania i mieszania się w wewnętrzne sprawy restaurowanej IV RP:

Grupy sędziów, którzy - po wydaniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości - powrócili do Sądu Najwyższego, uznając, że stali się sędziami czynnym, podjęli funkcje, które wcześniej pełnili, jako czynni sędziowie i zaczęli wydawać wewnętrzne akty prawne i zarządzenia, stanowią złamanie konstytucji

W dniu 18.12.2018 r. Zrodzony Przez Błogosławione Łono i Wykarmiony przez Błogosławione Piersi, drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany, ludź pierwszej kategorii, Andrzej Duda (pseudonim sceniczny: "Maliniak") przy okazji wystąpienia na publicznym posiedzeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego odniósł się do powrotu sędziów Sądu Najwyższego do pracy po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a przed nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym:

Wściekły atak Pink Floyd by Roger Waters - 05.08.2018

Podczas koncertu w Gdańsku (niem. Danzig) działając wspólnie i w porozumieniu niejaki Roger Waters i jego klika dopuścili się bezczelnego i haniebnego wściekłego ataku na podstawy ustrojowe i sojusze podle dobrze zmienianej, restaurowanej IV RP oraz na samego Naszego Umiłowanego Przywódcę, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcę Europy przed islamem, Wielkiego Higienistę, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, używając, między innymi, koszulki z powszechnie uznanym za obraźliwy napisem "KONSTYTUCJA".

Druga zdradziecka finta tak zwanego Sądu Najwyższego ujawniona 08.08.2018

W dniu 01.08.2018 r. Działając wspólnie i w porozumieniu i w interesie nadzwyczajnej kasty, w tak zwanym składzie powiększonym nomen omen 7 rzekomych sędziów (gówniażeria w wieku poniżej 65 lat) tak zwanego Sądu Najwyższego wypichciło drugie prymitywne, godzące w podstawy ustrojowe i sojusze restaurowanej IV RP, dobrą zmianę i samego Naszego Umiłowanego Przywódcę, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcę Europy przed islamem, Wielkiego Higienistę, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego tak zwane postanowienie:

Wybitny patriota genetyczny Marek Suski o nadzwyczajnej kaście - 21.09.2018

Raport komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z Parlamentu Europejskiego (LIBE) dotyczący praworządności - spotkanie z delegacją komisji przebywającą w restaurowanej IV RP:

Sąd Najwyższy bezczelnie uchylił wyrok z uwagi na rzekomy brak bezstronności i niezależności sędziego Piotra Schaba - 19.10.2022

Na rozstrzygnięcie sądu odwoławczego skargę do SN złożył obrońca oskarżonego. Powołał się na konieczność oceny niezależności sędziego, o której mowa w uchwale trzech Izb SN - Cywilnej, Karnej i Pracy - z 23 stycznia 2020 r. Zgodnie z - nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa po zmianach dotyczących wyłaniania jej członków. W uchwale zastrzeżono, że w przypadku sądów powszechnych nienależyta obsada występuje tylko wówczas, jeżeli "wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności" w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego.
Sąd Najwyższy bezczelnie i bezpodstawnie uchylił ww. wyrok. Przyczyną uchylenia była obecność w składzie orzekającym sędziego Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego sędziów i prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

Decyzję podjęto na podstawie art. 439 par. 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego, który mówi o nienależycie obsadzonym sądzie - zapadła na posiedzeniu w składzie trzech rzekomych, wrogich wszystkiemu, co wolskie sędziów: Jarosława Matrasa, Marka Pietruszyńskiego i Włodzimierza Wróbla.

Samowolna i bezpodstawna opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE, niejakiego Anthony'ego Michaela Collinsa

W lipcu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał IV RP do "natychmiastowego zawieszenia" przepisów dotyczących uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł też, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w IV RP rzekomo nie jest zgodny z prawem unijnym. Decyzja o karze za działalność Izby Dyscyplinarnej SN zapadła 27 października 2021 roku. TSUE nałożył na IV RP karę za każdy dzień funkcjonowania Izby w wysokości 1 miliona euro. W dniu 15 grudnia 2022 r. niejaki Anthony Michael Collins, rzekomo rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdził, że:

Drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany, ludź pierwszej kategorii, Andrzej Duda (pseudonim sceniczny: "Maliniak") o zapowiedzianym kierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, rozgrywkach wewnątrz środowiska sędziowskiego i zacietrzewionych sędziach domagających się zemsty

W dniu 16 lutego 2023 r. drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany, ludź pierwszej kategorii, Andrzej Duda (pseudonim sceniczny: "Maliniak") przedstawił swoją wiedzę o skutkach nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w programie "Gość Wiadomości" TVP Info:

Rzekoma ingerencja znakomitej szefowej neoKRS

W dniu 20 marca 2023 r. niejaki Krzysztof Lewandowski, rzekomo Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu w bezczelny sposób odpowiedział na bardzo elegancki list suflujący (pismo zostało wysłane po tym, jak sędzia Joanna Knobel bezczelnie uniewinniła 32 osoby, które przerwały mszę, protestując przeciwko stanowisku Kościoła w sprawie wyroku TK z 2020 roku dotyczącego aborcji - sędzina uzasadniła swoją decyzję m.in. tym, że miejsce protestu miało związek z osobistym zaangażowaniem miejscowego arcybiskupa w sprawy dotyczące zakazu aborcji) szefowej neoKRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej, która wysłała "uprzejmą prośbę", aby rozważyć skierowanie sędzi Joanny Knobel na szkolenie "z zakresu prawa konstytucyjnego, obejmującego w szczególności ochronę kultu religijnego":

Wściekły atak TSUE - 05.06.2023

Tak zwany Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie pozwania IV RP przez Komisję Europejską rację tej ostatniej - Komisja Europejska wniosła skargę przeciw IV RP do TSUE w kwietniu 2021 roku - oceniła wtedy, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw naruszają unijne prawo.

Skarga dotyczyła ustawy, która weszła w życie w lutym 2020 roku - tzw. ustawy kagańcowej. Głosami Partii wprowadzono wówczas zmiany w różnych obszarach sądownictwa - wśród nich znalazł się zapis dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów - za pytania o m.in. legalność KRS mogli zostać ukarani uchyleniem immunitetu czy zawieszeniem w obowiązkach służbowych. Na czas toczenia się postępowania Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał IV RP zawieszenie stosowania kwestionowanych przepisów, a w szczególności przepisów dotyczących zakresu działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do momentu wydania wyroku w sprawie:

Według tak zwanego Trybunału także, przepisy zobowiązujące sędziów do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego na ich członkostwo w zrzeszeniu, działalność w fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej lub członkostwo w partii politycznej i przewidujące udostępnienie tych informacji w postaci elektronicznej, "naruszają prawa podstawowe sędziów do ochrony danych osobistych i do poszanowania życia prywatnego".

Trzecia zdradziecka finta tak zwanego Sądu Najwyższego - 06.06.2023

Strona Maliniaka o ułaskawianiu.jpg

Działając wspólnie i w porozumieniu i w interesie nadzwyczajnej kasty, w tak zwanym składzie powiększonym nomen omen 7 rzekomych sędziów (gówniażeria w wieku poniżej 65 lat) tak zwanego Sądu Najwyższego wypichciło prymitywny, godzący w podstawy ustrojowe i sojusze restaurowanej IV RP, dobrą zmianę i samego Naszego Umiłowanego Przywódcę, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcę Europy przed islamem, Wielkiego Higienistę, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego oraz drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcy dobrej zmiany, ludźia pierwszej kategorii,tworzącego poczucie namacalności głowy państwa Andrzeja Dudę (pseudonim sceniczny: "Maliniak"), wyrok uchylający umorzenie postępowania w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz innych byłych szefów CBA, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd okręgowy:

Jedynie słuszna riposta by Sebastian Kaleta - 06.06.2023

Jedynie słuszna riposta by rzecznik Partii Rafał Bochenek - 06.06.2023

Jedynie słuszna riposta by europosłanka Partii Naszego Umiłowanego Przywódcy, Jego Ekscelencji Naczelnika Państwa Wolskiego, Skromnego Pracownika Winnicy Pańskiej, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, twardej jak Margaret Thatcher, ale wrażliwej i ciepłej jak dziewczyna z południa Polski Beata Szydło (pseudonim sceniczny: "Pani Kraksa") - 06.06.2023

Jedynie słuszna riposta by Mateusz Bambik vel Miękiszon Narodowy Moradziecki - 06.06.2023

Bambik o wyroku SN.png

Cudowna przemiana prawa łaski - 07.06.2023

Cudowna przemiana prawa łaski.png

Możliwe jest zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie art.139 Konstytucji RP, w tym także przed uprawomocnieniem się wyroku w postaci tzw. abolicji indywidualnej, co potwierdza orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Czwarta zdradziecka finta tak zwanego Sądu Najwyższego - 13.12.2023

W dniu 13 grudnia 2023 powiększony skład Izby Karnej tak zwanego Sądu Najwyższego wydał postanowienie ws. Trybunału Konstytucyjnego - orzekł, jakoby:

Piąta zdradziecka finta tak zwanego Sądu Najwyższego - 10.01.2024

W dniu 10 stycznia 2024 tak zwana Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznała bezczelnie i bezprawnie, że czynność wykonana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 5 stycznia 2024 nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego w rozumieniu art. 250 ustawy Kodeks wyborczy:

Bezczelna próba ingerencji w kompetencje jedynie słusznej, wybranej przez neo-KRS prezeski Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej

Sześciu powołanych przez samozwańczy Sejm członków Trybunału Stanu 20 marca 2024 złożyło wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu TS, aby uchwalić nowy regulamin. Już 19 kwietnia 2024 prezeska Manowska jedynie słusznie odmówiła zwołania posiedzenia, a w argumentacji powołała się na przepisy, według których prawo inicjowania zmiany regulaminu TS przysługuje wyłącznie jej jako przewodniczącej:

W dniu 20 kwietnia 2024 niejaki Przemysław Rosati, rzekomo szef Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu wściekle zaatakował prezeskę na platformie X:

Lech Kaczyński o roli sądownictwa w Wolsce oraz trójpodziale władzy

Trojpodzial12.gif

Różne koncepcje i modele nowoczesnego trójpodziału władzy w IV RP

Patrz też

Linki zewnętrzne