Podręczny poradnik erudyty

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Charakterystyka

Już niebawem w najlepszych księgarniach

Podręczny poradnik erudyty - opracowane przez Muzeum IV RP wydawnictwo, zawierające podstawowy zestaw słów i wyrażeń, niezbędnych do skonstruowania każdej wypowiedzi (publicznej lub prywatnej), mającej służyć niewątpliwie słusznej krytyce tymczasowego rządu okuPOacyjnego liberałów, generalnego gubernatora lub dowolnego innego członka lub sympatyka niewątpliwie przestępczego gangu Platformy Obywatelskiej.

Geneza

Wydawnictwo to powstało dzięki niespotykanemu geniuszowi Ojca Narodu, który prawdziwy popis niewiarygodnej erudycji i elokwencji dał w swoim błyskotliwym kontrexpose, wygłoszonym w dniu 23.11.2007, w odpowiedzi na porażająco kłamliwe i oparte na oszczerstwach przemówienie Donalda Tuska, wydukane przez niego w trzygodzinnym żałosnym spektaklu, przez wrogie media nazwanym Exposé.

Tezaurus erudyty

Poniżej w porządku alfabetycznym przedstawiono zestaw słów i związków frazeologicznych, niezbędnych w każdym krytycznym dla rządu tymczasowego lub Platformy Obywatelskiej wystąpieniu. Każdy dojrzały mówca powinien zdawać sobie sprawę, że bez użycia zaprezentowanych poniżej wyrażeń, jego wypowiedź będzie całkowicie niekomunikatywna i pozbawiona jakiejkolwiek wartości merytorycznej.

Należy z całą mocą jeszcze raz podkreślić, że wszystkie wyrażenia zaczerpnięte zostały z jednego tylko wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, które weszło już do światowego panteonu najlepszych mów wszech czasów i stało się niezaprzeczalnym kanonem nowoczesnej erudycji filozoficznej.

Tezaurus erudyty - appendix

Realizując z poświęceniem swą dziejową misję ratowania Ojczyzny z brudnych łap liberalnych okupantów, dowodzonych przez Generałgubernatora Donaldu Tusku, Przywódca Państwa Podziemnego nie tylko otwiera Rodakom oczy na zdradzieckie knowania wrogów narodu, ale także systematycznie wzbogaca mowę ojczystą o kolejne zachwycające wyrażenia i terminy, które niezbędne są dla właściwego opisania bezecnych działań prowadzonych przez okupantów, obliczonych na rychłe wymazanie Wolski i jej emanacji państwowej - IV RP - z mapy Europy i świata.

Ilustracją godnych najwyższego uznania osiągnięć Ojca Narodu na polu walki o niepodległość oraz przykładem modelowego wprowadzenia do tezaurusa wolskiej nowomowy kolejnych wyrażeń pieszczących ucho każdego wolskiego patrioty i erudyty, może być krótki fragment artykułu opublikowanego przez Wielkiego Erudytę w dniu 19.09.2008 na łamach "Dziennika".

W tym krótkim przecież, ale wyjątkowo niesłychanie błyskotliwym akapicie, Jarosław Kaczyński brawurowo zaprezentował następujące niespotykanie trafne i porażające pięknem językowym terminy i wyrażenia, którymi Muzeum IV RP z radością zasilić może swój pieczołowicie pielęgnowany i z dumą strzeżony tezaurus mowy ojczystej:

Dla obiektywnego zilustrowania absolutnego geniuszu językowego Jarosława Kaczyńskiego i utrwalenia dla potomności niespotykanie doskonałych wytworów jego błyskotliwej myśli i giętkiego języka, poniżej przedstawiono pełną treść omawianego akapitu brawurowej publikacji Wodza:

Zasady budowania wypowiedzi z wykorzystaniem zasobów tezaurusa

W przedstawionym powyżej zestawie zdecydowano się nie wyjaśniać znaczeń poszczególnych terminów, gdyż ich znajomość nie jest mówcy niezbędna dla konstruowania wartościowych faulknerowskich wypowiedzi, a nawet, w niektórych sytuacjach, może zaburzyć tok rozumowania prelegenta oraz negatywnie wpłynąć na zwartość lub rytm wystąpienia, co w konsekwencji może znacząco obniżyć jego komunikatywność.

Konstrukcja każdego ze zdań oraz całej mowy jest bardzo prosta: do losowo wybranego wyrażenia lub dowolnej sekwencji wyrażeń z tezaurusa, należy dobrać losowo wybraną pozycję (słowo lub wyrażenie) ze standardowego tezaurusa nowomowy. Tak skonstruowane frazy należy wzbogacić, stosując w odpowiednich miejscach wstawki w postaci spójników, przyimków, przysłówków oraz inne słowa lub zwroty, nadające - o ile to możliwe - poszczególnym zdaniom i całości wypowiedzi pozory sensowności.

Szczególnie godne polecenia jest stosowanie co jakiś czas wyrażeń wzmacniających wybrane słowa lub frazy, równoważnych modelowemu wyrażeniu wprowadzonemu do użycia przez George'a Orwella - "dwaplusdobry" (patrz: Rozmówki oceańsko-wolskie).

Dla potrzeb praktycznego konstruowania wypowiedzi zgodnie z opisanym algorytmem, bardzo przydatne może być przygotowanie matrycy wystąpienia, w której w kolejnych kolumnach zawarte będą terminy z tezaurusa erudyty, tezaurusa nowomowy oraz dodatki. Taka tabela znakomicie ułatwia losowe przyporządkowywanie sobie terminów z różnych grup.

Warte podkreślenia jest też, że mówca nie musi zawracać sobie głowy poprawnością gramatyczną wystąpienia, gdyż - zgodnie ze współczesnymi podstawami wolskiej lingwistyki stosowanej - ten aspekt wystąpień publicznych nie wpływa w najmniejszym stopniu na jakość przekazywanego komunikatu.

Przykładowa wypowiedź zbudowana zgodnie z przedstawionymi zasadami

Poniżej przedstawiono przykładową dwuzdaniową wypowiedź, która dla celów szkoleniowych zbudowana została zgodnie z opisanymi zasadami. Dla ułatwienia analizy morfologii przedstawionych zdań, wyrażenia z tezaurusa erudyty zaznaczono w tekście przez pogrubienie, zaś terminy pochodzące z tezaurusa tradycyjnej nowomowy wyróżniono stosując jedynie linki wewnętrzne.

Przypisy

1)  Copyright 2007 by Muzeum IV RP. Wykorzystwanie powyżej przytoczonych fraz do wszelkich wystąpień skierowanych przeciwko tymczasowemu rządowi okupacyjnemu gubernatora Tuska lub członkom Platformy Obywatelskiej, jest dozwolone i całkowicie bezpłatne. Ewentualne wykorzystywanie wyrażeń w wystąpieniach przeciwko Partii jest surowo wzbronione, zaś używanie ich do demaskowania innych partii wymaga każdorazowo pisemnej zgody Muzeum, która może być wydana po przedstawieniu uzasadnienia użycia frazy oraz jej targetu.

Patrz też

Linki zewnętrzne