Mózg intelektualny

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Mózg intelektualny - honorowy tytuł przyznany Jarosławowi Kaczyńskiemu w uznaniu jego niesłychanie niespotykanych zasług w zakresie budowy potęgi Ruchu Oporu, w szczególności poprzez sformułowanie koncepcji partii konserwatywnej, widzącej potrzeby pomocy dla obywateli oczekujących pomocy.

Przyznanie tytułu

Zaszczytne wyróżnienie przyznane zostało Jarosławowi Kaczyńskiemu przez kapitułę złożoną z wybitnego intelektualisty i czołowego myśliciela PiSjanizmu, posła PiS, Zbigniewa Wassermanna. O przyznaniu tytułu pan Wassermann poinformował w dniu 08.01.2009 w rozmowie z Barbarą Kasprzycką na łamach portalu dziennik.pl:

Niewątpliwą słuszność przyznania tytułu w znacznym stopniu potwierdziła też jedna z największych myślicielek współczesności, Nelly Rokita, która w dniu 18.05.2010 w rozmowie z portalem Wirtualna Polska błyskotliwie oznajmiła:

Analiza semantyczno-logiczna tytułu

W warstwie semantycznej tytuł złożony jest z dwóch członów:

Człon anatomiczny wyraźnie określa, że Jarosław Kaczyński jest zasadniczym elementem ośrodkowego układu nerwowego, zwanym również kresomózgowiem (łac.: telencephalon), nadzorującym większość czynności fizycznych i umysłowych. W szczególności mózg odpowiedzialny jest za rozmaite reakcje świadome (na przykład bojkot), w odróżnieniu od reakcji nieświadomych (na przykład bezwiedne podpisanie), które realizowane są na poziomie rdzenia kręgowego. Oczywiście oczywiste jest, że taki ogrom odpowiedzialności byłby dla zwykłego człowieka nie do udźwignięcia, a jedyną zdolną do tego osobą jest bez wątpienia Jarosław Kaczyński.

Człon niematerialny tytułu odwołuje się do przymiotów Jarosława Kaczyńskiego ogólnie określanych jako intelekt. Zgodnie z definicją Wiki intelekt to:

Zawarcie w tytule tego elementu pozwoliło na przekazanie społeczeństwu niezwykle ważkiej, a konsekwentnie przemilczywanej przez wrogie media i niedostetecznie propagowanej przez media przyjazne informacji, że - niezależnie od uczuć, woli i zmysłów - Jarosław Kaczyński posiada także umysł, rozum i inteligencję, a nawet - co najciekawsze - kulturę umysłową.

Przyznany tytuł niewątpliwie rozszerza więc wiedzę społeczeństwa o wspaniałej postaci Jarosława Kaczyńskiego, dobitnie uświadamiając karmionym pijarową papką okupantów Wolakom, jak wielką i skomplikowaną osobowością dysponuje Ojciec Narodu i dlaczego tylko on kierować może Partią i Narodem w chwilach najwyższego zagrożenia Ojczyzny przez zjednoczony front żydo-masońsko-liberal-postkomunistycznych lewicowych sił unijnych łże-elit.

Analizując fakt, że spośród członków Ruchu Oporu tytułem "Mózg intelektualny" wyróżniony został jedynie Jarosław Kaczyński, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można stwierdzić, iż pozostali bojownicy PiS nie są mózgami intelektualnymi, co wskazywałoby na nieposiadanie przez nich umysłu, rozumu lub inteligencji, a także kultury umysłowej.

Inne tytuły honorowe Jarosława Kaczyńskiego

Patrz też