Partia Krauzego

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Partia Krauzego (PK) - nowy byt polityczny, obecny z woli Ojca Narodu na wolskiej scenie politycznej od marca 2008 r.

Geneza i historia Partii Krauzego

Kierując się wynikami sondaży politycznych przeprowadzonych przez TNS OBOP, utworzenie PK proklamował w dniu 10.03.2008 sam Największy Przywódca, który w historycznej mowie do dziennikarzy nie tylko zadeklarował powołanie partii, ale też zapowiedział intensywną kampanię na jej rzecz:

Jak wynika z wypowiedzi byłego premiera, patronem nowej partii jest znany i od dawna ceniony przez braci Kaczyńskich Zjawisko biologiczne biznesmen Ryszard Krauze.

Dzięki niebywałemu geniuszowi i instynktowi politycznemu braci Zjawiska, a w szczególności Lecha Kaczyńskiego, faktyczne przygotowania do utworzenia partii prowadzone były dyskretnie już od lat, co jednoznacznie potwierdzają następujące fakty, ilustrujące bliskie powiązania prezydenta z późniejszym patronem PK:

 1. Prezydent określa pana Krauzego mianem "jedynego wielkiego biznesmena"1)
 2. Żona prezydenta była zatrudniana w przeszłości w firmach Krauzego
 3. Córka prezydenta odbywała staż prawniczy w kancelarii prawnej obsługującej firmy Krauzego
 4. Prezydent - będąc prezesem Najwyższej Izby Kontroli - podpisał kontrakt na jej informatyzację z firmą Krauzego "Prokom", pomimo że NIK właśnie kontrolowała nieprawidłowości związane z nieudaną komputeryzacją przez "Prokom" ZUS-u
 5. Żona prezydenta, jako urządująca Pierwsza Dama zostaje matką chrzestną jachtu należącego do Krauzego2)
 6. Krauze posiada numer prywatnego telefonu komórkowego urzędującego prezydenta, przy pomocy którego szuka wsparcia, gdy w dniu 13.07.2007 do jego biura wchodzi ABW

Program polityczny

Program polityczny Partii Krauzego wypełnia niesłychanie istotnę lukę w życiu politycznym Wolski i stanowi niezbędne uzupełnienie programu i misji Prawa i Sprawiedliwości, które koncentruje się na obronie interesów jedynie odnowicieli, ignorantów, patriotów genetycznych, ciemnego ludu, moherowych beretów i innych środowisk skupiających najbardziej wartościowych Wielkich Wolaków.

Odpowiadając na oczywiste zapotrzebowanie społeczne ze strony nieposiadających dotychczas swojej reprezentacji politycznej grup społecznych, PK opowiada się za jak najszerzej rozumianym zwiększeniem praw dla przedstawicieli następujących środowisk:

 1. Oligarchowie
 2. Finansiści
 3. Bogacze
 4. Korporacje i netłorki
 5. Szara sieć
 6. Złodzieje i aferzyści
 7. Mordy wy moje

Program PK koncentruje się wokół spraw związanych z zapewnieniem tym grupom lepszego startu zawodowego, ochroną ich członków przed bezrobociem oraz drapieżnymi wynaturzeniami zbrodniczego liberalizmu, jak również zagwarantowniem ich większego wpływu na rzeczywistość społeczno-polityczną Wolski, zgodnie z zasadami państwa solidarnego.

Program gospodarczy

Program gospodarczy Partii Krauzego streszcza się w jednym, ale jakże nośnym i znamiennym haśle:

W szczegółach program partii przewiduje przede wszystkim opanowanie wszystkich struktur władzy przez Układ, unieważnienie ustawy Prawo zamówień publicznych, zlikwidowanie mediów publicznych, wstrzymanie wypłat emerytur i rent, z jednoczesnym przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków na dofinansowanie oligarchów i bogaczy, umorzenie wszelkich śledztw prowadzonych przeciwko osobom ze środowisk popierających PK oraz sukcesywne zwalnianie z aresztów i więzień wszystkich osób z zarzutami korupcyjnymi.

Struktura i działacze

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi PK są struktury regionalne, zwane Lożami, zaś najwyższą władzę kolegialną stanowi walne zgromadzenie delegatów struktur regionalnych, zwane Układem.

Prezesem Partii Krauzego jest Zbigniew Ziobro, który powołany został na to stanowisko zgodnie z demokratycznie wyartykułowaną przez Wolaków wolą we wspomnianym już sondażu TNS OBOP. W badaniu tym pan Ziobro uzyskał 29 % poparcia na stanowisko szefa partii, a skromny i jak zwykle trzymający się w cieniu Jarosław Kaczyński - 16%.

Pozostali członkowie najwyższych władz Partii Krauzego nie zostali jeszcze wyłonieni. Z deklaracji złożonej przez prezesa Ziobro w dniu 10.09.2008 jednoznacznie wynika natomiast, że przesądzony jest już kandydat PK w najbliższych wyborach prezydenckich w 2010 r., w związku z czym prowadzenie sondaży na ten temat nie ma obecnie większego sensu:

Przypisy

1)  "Znam tylko jednego wielkiego biznesmena i nigdy się tego nie bałem. Ryszarda Krauze. Poznałem go, gdy byłem poza polityką, i cenię sobie, że był miły dla mnie w czasie, gdy w sensie politycznym nic nie znaczyłem." - Lech Kaczyński w rozmowie z Piotrem Najsztubem w "Przekroju" (14.05.2005)

2)  Pierwsza Dama chrzci jacht Krauzego - opis uroczystości i fotoreportaż (21.01.2007)

Patrz też