Komisja śledcza

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Komisja śledcza - ciało powoływane przez Sejm dla wyjaśnienia najczarniejszych kart w najnowszej historii Wolski, a w szczególności okresu III RP (np. afera Rywina i afery z udziałem SLD) oraz okresu restaurowanej III RP (Afera hazardowa).

Zadaniem K. śl. jest zazwyczaj wskazanie winnych nadużyć, zdrad, manipulacji i wszelkich innych niecnych postępków (na przykładzie afery Rywina):

Systematyka komisji śledczych

Zgodnie z podaną wyżej definicją, jedynymi prawdziwymi komisjami śledczymi, są komisje prowadzące postępowania przeciwko funkcjonariuszom III RP, a od dnia 21.10.2009 - także przeciwko członkom Tymczasowego Rządu Okupacyjnego i jego koalicjantów lub sympatyków.

Wszelkie pozostałe komisje mają charakter głęboko niesłuszny, co znalazło odbicie w przedstawionej poniżej ich szczegółowej systematyce.

Komisje śledcze jedynie słuszne

Charakterystykę komisji śledczych głęboko słusznych opisują poniższe cytaty:

Komisje śledcze głeboko niesłuszne

Należy stanowczo podkreślić, iż moralne prawo tworzenia i zasiadania w komisjach śledczych mają tylko i wyłącznie Odnowiciele. Wszelkie propozycje powołania tej szacownej instytucji, wysuwane przez opozycję i media to obrzydliwa prowokacja, mająca znamiona bezprzykładnego ataku na IV RP.

Powołane w wyniku takich prowokacji komisje śledcze są w sposób oczywiście oczywisty niesłuszne, na co porażające dowody przedstawiono poniżej:

Komisje śledcze jedynie słuszne, ale powołane w głęboko niesłuszny sposób

Według stanu wiedzy na koniec 2009 r., ostatnią podklasę komisji śledczych stanowią te komisje śledcze, które co prawda są głęboko słuszne, ale ich skład osobowy, zakres działania, kierownictwo etc. niezgodne z oczekiwaniami Wiodącej Siły Narodu, w związku komisje takie uznawane być muszą za niesprawne, ich działania z góry można uznać za bezprawne, a wnioski z prac tych komisji - kłamliwe lub bezwartościowe.

"komisja ślepa, głucha i niema, mająca za to trzy nogi, a niemająca palców u rąk"

Klasycznym przykładem takiej właśnie kalekiej komisji śledczej, może być komisja do zbadania tak zwanej afery hazardowej, której porażająco trafną charakterystykę brawurowo przedstawił w wystąpieniu sejmowym w dniu 04.11.2009 Ludwik Dorn:

Obszary zainteresowań

Ogólny zakres zainteresowań K. śl. najbardziej trafnie określa syntetyczny opis podany 14.03.2006 r. przez Jacka Kurskiego. Odpowiadając na przytoczoną przez "Newsweek" informację działacza LPR, że w 2004 r. w Lublinie Kurski "... zaprosił kilku kolegów do pokoju i zdjął spodnie, pokazując, że nie jest obrzezany", poseł stwierdził:

Wyniki prac komisji śledczych

W wyniku prac K. śl. powstają bezkompromisowe raporty, w których bezlitośnie piętnowane są osoby i/lub podmioty odpowiedzialne za całe zło. Winni wskazywani mogą być jedynie ze specjalnego katalogu odpowiedzialnych za całe zło, który jest osobiście zatwierdzany i wprowadzany rozporządzeniem przez Wielkiego Brata. W miarę rozwoju badań nad historią III RP oraz aktualnego stanu relacji m. in. z koalicjantami, katalog jest przez Wielkiego Brata aktualizowany. W chwili obecnej (stan na koniec listopada 2007 r.) obejmuje on następujące pozycje (podano w układzie alfabetycznym):

Patrz też