Osoby pełniące obowiązki Polaka

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Osoby pełniące obowiązki Polaka - zdumiewająco błyskotliwy związek frazeologiczny nowomowy, nawiązujący wprost do dwójmyślenia, wprowadzony do jej tezaurusa przez Ewa Stankiewicz - prezeskę stowarzyszenia "Solidarni 2010".

Czas, miejsce i okoliczności wprowadzenia

17.05.2016, Sejm, podczas publicznego wysłuchania dotyczącego "dużej ustawy o mediach narodowych" PiS. Prezeska Stankiewicz zaproponowała wpisanie w ustawie do misji publicznej mediów narodowych "kultywowanie wartości chrześcijańskich". Jak autorytatywnie stwierdziła "dla potomków osób pełniących obowiązki Polaka" może być to trudne do przyjęcia, że Polska jest krajem chrześcijańskim i katolickim:

  • "Sprzeciwiam się, by te wartości były jedynie respektowane w jakimś dalszym punkcie tej ustawy."

Identyfikacja osoby pełniącej obowiązki Polaka

Zgodnie z wskazaniem prezeski Stankiewicz chodzi o osoby pochodzenia żydowskiego, którym wydaje się, że mogą się uważać i podawać za rdzennych Wolaków:

Reakcja wrażej opozycji

Jedynie słuszna, błyskotliwa reakcja prezeski Stankiewicz

Dekomunizacja TVP, sitwy i UB-ecy, nie tylko wiadomego pochodzenia, do zwolnienia

Jedynie słuszna i jedynie słusznie zorientowana w sprawach matactw szefowa stowarzyszenia "Solidarni 2010" kategorycznie stwierdziła także, że podstawowy wymiar "dużej ustawy o mediach narodowych" to dekomunizacja i uwolnienie TVP od "sitw", trzeba więc utrzymać wykreślony wcześniej artykuł o zwolnieniu z mediów publicznych wszystkich pracowników z dniem 30 września 2016 r.:

Patrz też

Linki zewnętrzne