Salut rzymski

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Salut rzymski - obowiązująca nazwa bardzo sympatycznego gestu przyjacielskiego pozdrowienia, wywodzącego się z tradycji starożytnego Rzymu. Używanie tego gestu uważane jest powszechnie za przejaw głęboko humanitarnej postawy, wywodzącej się z tradycji antycznej demokracji, a wykonujące ten gest osoby postrzegane są jako wybitni krzewiciele łacińskich korzeni naszej cywilizacji.

Geneza

Ten nowoczesny termin wprowadzony został do użycia w dniu 29.02.2008 przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, który umarzając postępowanie karne w stosunku do trzech wielkich Wolaków i patriotów z organizacji Obóz Radykalno-Narodowy uznał, że nie używali oni faszystowskiego pozdrowienia "Heil Hitler", zaś kwestionowany przez prokuraturę gest to:

  • "[...] salut rzymski, a organizacja nawiązuje do łacińskich korzeni."

Niestety, najprawdopodobniej z powodu braku czasu, w uzasadnieniu oralnym Sąd nie sprecyzował, do jakiej łaciny odnoszą się wspomniane korzenie, jakkolwiek należy mieć nadzieję, że w pisemnym uzasadnieniu orzeczenia upewni on obywateli, że nie chodzi w tym przypadku o łacinę furmańską.

O tym, że termin "salut rzymski" na trwale wszedł do praktyki życia społecznego w Wolsce, świadczy niewątpliwie decyzja Prokuratury Rejonowej w Lublinie z dnia 03.07.2008, która umorzyła śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa przeciwko 19-letniemu synowi burmistrza Łęcznej. Ten sympatyczny młody człowiek, w lutym 2008 r., w swoim profilu na portalu społecznościowym nasza-klasa.pl umieścił zdjęcie, na którym razem z dwoma kolegami podnosił prawą rękę w geście faszystowskiego pozdrowienia.

W uzasadnieniu decyzji o umorzeniu śledztwa, przepełniony duchem antycznej kultury i głębokiego humanitaryzmu prokurator napisał:

Salut rzymski doczekał się także zasłużonej premiery telewizyjnej w wersji live i to w mistrzowskim wykonaniu jednego z najwybitniejszych aktorów kabaretowych scen wolskich, Janusza Korwina-Mikke, który w dniu 24.09.2008 w programie "Magazyn 24" na antenie TVN 24 zaprezentował to miłe pozdrowienie, wyrażając jednocześnie hołd ambitnym planom Tymczasowego Rządu Okupacyjnego rychłego wprowadzenia euro w Wolsce.

Próbującemu protestować przeciwko salutowi rzymskiemu, niedouczonemu dziennikarzowi Bogdanowi Rymanowskiemu, który w swej porażającej ignorancji nie wiedział o łacińskim korzeniu salutu, pan Mikke odpowiedział uprzejmie:

Historyczne przykłady użycia salutu rzymskiego

Salut rzymski był już w przeszłości wykorzystywany do pozdrawiania obywateli przez wielu wielkich patriotów i mężów stanu, jak również szarych obywateli w ich życiu codziennym. Poniżej przedstawiono wybrane przykłady tego głęboko humanitarnego zachowania.

Patrz też

Linki zewnętrzne