Demokracja

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Przejawy prawidłowej i dopuszczalnej demokracji w Wolsce
Zalecany sposób okazywania demokracji

Demokracja (gr. δημοκρατία' demokratia "rządy ludu", od wyrazów δῆμος demos "lud" + κρατέω krateo "rządzę") – ustrój polityczny, oparty na dwójpodziale władzy (czyli: P - Prezes i S - Statut PiS), w którym źródło władzy stanowi wola mniejszości obywateli popierających PiS, gwarantujących prawa większości - z wyjątkiem oczywiście oczywistej dla PiSjonarzy listy większości niegwarantowanych, na przykład PO et consortes.

Rodzaje demokracji

Demokracja socjalistyczna

W terminologii marksistowskiej nazwa systemu rządzenia, realizowanego przez partie komunistyczne w krajach zdominowanych po II woj. świat. przez ZSRR; przy zachowaniu niektórych formalnych cech ustroju demokratycznego monopol rządzenia należał do partii komunistycznej realizującej tzw. dyktaturę proletariatu (za encyklopedia.interia.pl)

Demokracja wg Kalego

Kali - patron ideologiczny Naszej Partii - patrz: "W pustyni i w puszczy" H.Sienkiewicza (prekursora konfabulacji patriotycznych) - stwierdził na przykładzie zabierania krów, że demokracja to forma ustrojowa samorealizująca się wtedy i tylko wtedy, gdy zostanie wybrany ten jedyny właściwy kandydat - czyli on sam:

Demokracja fasadowa

Demokracja żarówkowa

Miary demokracji

Siedem

Odkryta dnia 14 listopada 2007 r. podczas debaty poselskiej miara istnienia podstaw demokracji obowiązujących w Wolsce. Jest to pierwsza w historii ludzkości, w pełni udana, próba zmierzenia podstaw demokracji. Nie dziwi zatem, że jak wszyscy pionierzy po(d)stępu, odkrywcy tej metody muszą walczyć o uznanie tej wiekopomnej prawdy przez zacofane społeczeństwo.

Wykładnia numerologiczna została dokonana niezwłocznie przez odkrywców (patrz: siedem), omnikompetentnych posłów sPiSku w związku z dyskusją o liczbie członków Komisji ds. Służb Specjalnych.

Miara katastrofalno-dymisyjna

W przeciętnym demokratycznym kraju po każdej katatsrofie każdy rząd podaje się do dymisji.

Komentarz anonimowego wykształciucha:

Miara dziwnych wypowiedzi

Patrz też