Dualizm kaczologiczny

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Ojcowie dualizmu kaczologicznego powodują dualizm poznawczy u obserwatorów (jeden palec widać podwójnie)

Spis treści

Dualizm co do substancji

Jest to podstawowy dualizm kaczologiczny - obok monizmu i pluralizmu, zwanego liberalizmem jedno z głównych, ale jedyne słuszne, stanowisk wolskologicznych co do głównych klas substancji. Wyróżnia dwie: ciało (materię, substancję fizyczną - Wolacy) i ducha (substancję duchową - PiS).

Dualizm zakłada, że w istnieją zarówno substancje duchowe jak i substancje cielesne. W sensie wolskologicznym dualizm przeciwstawia się więc kierunkom monistycznym: (materializmowi - SLD, spirytualizmowi - Aleksander Kwaśniewski, monizmowi właściwemu - postkomuniści lewicowcy i immanentnemu - byli SB-ecy). Według dualizmu ciała są podłożem zjawisk fizycznych, dusze są podłożem zjawisk znanych nam z doświadczenia wewnętrznego (myślenie, cierpienie, radość, itp.).

Dualizm religijny, zwany rydzykalnym

Jest to pogląd reprezentowany przez wielu Wolaków, kilka doktryn partyjnych i herezji, dotyczący natury i pochodzenia dobra i zła istniejącego w Wolsce.

Rydzykalny dualizm zakłada istnienie dwóch równorzędnych sił "Dobra" - PiS i "Zła" - PO, "Światła" - LPR i "Ciemności" - SLD, "Dobrego Boga" - Jarosław Kaczyński i "Złego Boga" - Donaldu Tusku, równorzędnych i współodwiecznych. Widzialny świat miałby być efektem ścierania się tych dwóch sił. Doktryny dualistyczne wiążą materię z pierwiastkiem "złym", zaś element duchowy - z "dobrym". Świat materialny miałby być stworzony przez "Złego Boga", utożsamianego, w doktrynach dualistycznych związanych z chrześcijaństwem, z Bogiem Wolnego Rynku (stąd odrzucają one liberalizm). Człowiek miał powstać w wyniku "uwięzienia" elementu duchowego w materialnym ciele. Bierze się z tego niechęć wyznawców dualistycznych poglądów do materii i do prokreacji, jako przedłużającej "uwięzienie" pierwiastka duchowego w materii.

Dualizm instytucjonalno-narzędziowy

Przejawia się we wzajemnie przenikającej się roli instytucji i narzędzia w jednym. Przykładem jest rola Prezydenta IV RP, który jest instytucją, a jednocześnie narzędziem polityki historycznej i nie tylko.

Dualizm korpuskularno-falowy

Dualizm korpuskularno-falowy - to cecha, niestety, wielu Wolaków (np: Ludwika Dorna czy Pawła Zalewskiego) polegająca na tym, że w pewnych sytuacjach zachowują się jakby byli cząstkami PiS, a w innych sytuacjach - jakby byli wściekłymi falami PO. Jest to związane z ich przechodzeniem z rzeczywistej rzeczywistości do nierzeczywistości.

Klasycznym przykładem dualizmu korpuskularno-falowego jest identyczność koloru białego i czarnego odkryta przez samego Jarosława Geniusza-Kaczyńskiego:

Nawet daltonista jest w stanie to ocenić

Pozorny dualizm wewnątrzjajowy, zwany także polityczno-historycznym lub leninowskim

Wychodząc z marksowskiego założenia, że teza i antyteza prowadzą do syntezy możemy zrozumieć pozornie sprzeczny z punktu widzenia logiki burżuazyjnej oczywiście oczywisty fakt całkowitej zgodności pozornie sprzecznych twierdzeń poszczególnych elementów zjawiska biologicznego na przestrzeni dziejów Wolski. Jeżeli uzupełnimy nasz dowód o leninowską tezę przydatności określonego poglądu na określonym etapie walki o ustanowienie Kaczystowskiej Republiki Socjalnej, to zrozumiemy, że jedyny depozytariusz spuścizny Lecha Kaczyńskiego - Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński - z należytą pieczołowitością kultywuje pamięć brata pochowanego w wawelskim przedpokoju.

Przykłady kliniczne pozornie sprzecznych poglądów wewnątrzjajowych

Sąd Najwyższy

Od szacunku do pogardy


Trybunał Konstytucyjny

Od uznania do wyśmiania
Rzecz o mocy powszechnie obowiązującej


Władze telewizji publicznej

Od wyśmiania do ręcznego sterowania

Kompromis aborcyjny

Od nienaruszania do podległości biskupom
Rzecz o nienaruszaniu
Rzecz o podległości biskupom

Dualizmy przestrzenne

Dualizm podwórkowo-domowy

Zgodnie z nie do końca sprawdzoną w praktyce teorią opracowaną przez posła Adama Lepszomiejscowego, że silna partia załatwia do wewnątrz, czyli w domu, jej dualistycznym przejawem jest załatwianie spraw do zewnątrz, czyli na podwórku, jak czyni to Donaldu Tusku i jego poplecznicy. Ergo: PO jest partią słabą.

Dualizm schengeński

Taka nowa, świecka tradycja, która przejawia się świętowaniem przez Premiera III RP i Prezydenta IV RP, z woli tego ostatniego, tej samej okazji (nazwa pochodzi od pierwszych takich świąt, które miały miejsce 21 grudnia 2007 r.) w jak najdalej od siebie oddalonych miejscach Wolski. Prapremiera nastąpiła odpowiednio:

Jak widać Gubernator Władzy Okupacyjnej kuma się z odwiecznym wrogiem narodu - Krzyżakami, a Miłościwie Nam Chwilowo Obecny nawiązuje do szczytnych tradycji unii polsko-litewskiej - jednej z najpiękniejszych kart w historii Rzeczpospolitej.

Dualizm stołeczny

Formalny dualizm stołeczny

Zwany także toruńsko - warszawskim, polegający na utrzymaniu formalnego statusu stolicy IV RP dla Warszawy - tak zwany problem stołeczny, podczas, gdy faktyczną, bo duchową, stolicą Wolski jest Toruń.

Duchowy dualizm stołeczny - wersja krajowa

Niektóre kręgi katolickie, jak też, niestety duża część nieuświadomionych pisjanistycznie Wolaków za duchową stolicę kraju uważa Częstochowę. Nie dostrzegają prostego faktu przeniesienia tejże stolicy przez Wielkiego Religioznawcę z Częstochowy do Torunia.

Duchowy dualizm stołeczny - wersja globalna

Podobnie rzecz się ma z przeniesieniem stolicy z Rzyma do Torunia, czego dowodem jest bezsilność tzw. stolicy apostolskiej zabiegającej od lat o pozbawienie Ojca Dyrektora jego przywódczej roli.

Dualizm przestrzenno - mundurowy

Wieloletnie badania, prowadzone przez dwójkę wybitnych uczonych - Annę "Wyrocznię" Sobecką i Jolantę "Narzeczoną" Szczypińską, pozwoliły w dniu 09.02.2012 ogłosić 'urbi et orbi, że w pewnych okolicznościach związanych z poprawnością polityczną w najgorszym tego słowa znaczeniu mundur staje się przestrzenią publiczną. Zjawisko to zachodzi wtedy, kiedy do munduru doczepi się krzyż. Ten szczególny aspekt teorii względności został przedstawiony w błyskotliwej pracy obu uczonych, opublikowanej jako list protestacyjny przeciw zakazowi noszenia przez umundurowanych pracowników PLL "LOT" w widocznym miejscu biżuterii obrazującej symbole religijne:

Ergo umundurowanie jest przestrzenią publiczną i jako takie podlega wyżej wymienionej uchwale Senatu RP. Cnd.

Dualizm kategoryczny

Zgodnie z kategoriami sformułowanymi jednogłośnie przez Geniusza Mazowsza kryterium językowe stosowane jest dualnie, bowiem sama znajomość języka wolskiego kwalifikuje posłusznych Odnowicieli do kategorii II, a nieznajomość języka angielskiego lub francuskiego do kategorii IV, bowiem oczywistym jest, że 2 x 2 = 4.

Dualizm faktu i empirii

Empiria - doświadczenie - jest powszechnym pojęciem składającym się z wiedzy lub umiejętności w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez zaangażowanie w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa doświadczenie (w tym staropolskiego słowa eksperiencja) jest blisko związana z pojęciem eksperymentu.

Pojęcie doświadczenia generalnie odnosi się do wiedzy jak wykonać pewne zadania, a nie do proponowania rozwiązań. Filozofowie nazywają wiedzę opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną lub wiedzą a posteriori.

Fakt - jest to zaistniały stan rzeczy. Fakty to elementy składowe świata rzeczywistego (empirii).

W dniu 29.05.2010 Jarosław Geniusz-Kaczyński, w oparciu o jedynie słuszną teorię dualizmu kaczologicznego przeciwstawił sobie empirię i fakt:

W dniu 01.08.2016 wciąż wstający z kolan znakomity minister spraw zagranicznych w mengamocnym rządzie asystentki samego Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego Witold Waszczykowski podał kolejny znaczący dla teorii dualizmu faktu hipotetycznego i empirii przykład:

Dualizm z wyższej półki

Jest to dualizm, który powstaje na bazie dowolnego dualizmu z niższej półki, przy czym następuje odwrócenie biegunów dualnych.

Przykłady

 1. Dualizm wyborczy - zgodnie z zasadami dualizmu podwórkowo-domowego, wybory wygrała partia słaba
 2. Dualizm wyborczy, model referendalny (wersja eksportowa) - zainspirowany wybitnymi dokonaniami Jarosława Kaczyńskiego po 21.10.2007, prezydent Wenezueli Hugo Chavez, komentując wyniki przeprowadzonego w dniu 02.12.2007 przegranego referendum, w którym próbował zapewnić sobie dożywotnią prezydenturę, stwierdził:
 3. Cena honoru członka PiS - rośnie wraz ze spadkiem liczby członków Partii i odwrotnie.
 4. Bracia Mniejsi Zjawisko biologiczne versus ich pozycja na półce kulturowej.

Dualizm poznawczo-etyczny

Polega na uznawaniu za osiągnięcia Odnowicieli dokonań, które są postrzegane przez wykształciuchów, a szczególnie przez kastę dyplomiuchów, jako przypadkowe i zgoła niezamierzone efekty budowania Polskiej Rzeczpospolitej Teczkowej. Jego dualnym przejawem jest stosowanie różnej miary poznawczo-etycznej wobec wrogów Narodu i jedynie prawych i sprawiedliwych.

Przykłady

 1. Niezepsucie gospodarki - ponieważ wcale się nią nie zajmowali;
 2. Totalne zdezawuowanie i dezaktywacja wyborcza "przystawek" - ponieważ chcieli przejąć ich elektorat doprowadzili do wojny, której przejawem były np.: Taśmy Beger. Ubocznym skutkiem tych samonakręcających się zdarzeń była pisjanistyczna utrata zdolności koalicyjnej;
 3. Brak poczucia odpowiedzialności za długi PC, pomimo, iż PiS jest kontynuacją tej partii, dowodzoną przez tych samych ludzi;
 4. Umarzanie długów PC po przegranych wyborach 21 października 2007 r. przy jednoczesnym oburzeniu na układ pozwalający na spłacenie długów przez SdRP zawarty przez rząd SLD;
 5. Kontrfaktyczność;
 6. Prawda bezkontekstowa versus prawda kontekstowa.

Dualizm moralno-obyczajowy

Żałoba narodowa a dożynki

Znaczący przyczynek do rozważań teoretycznych nad długością minuty ciszy, rzucający nieco światła na wzajemne zależności minuty ciszy i tradycyjnych miar czasu, wniósł w dniu 22.09.2009 minister Paweł Wypych z Kancelarii Prezydenta, który w rozmowie z Konradem Piaseckim w audycji "Kontrwywiad" na antenie RMF FM, odniósł minutę ciszy do powszechnie znanego i rozumianego pojęcia "chwila".

Korzystając z okazji przedstawienia społeczeństwu prawdziwych przyczyn spontanicznego tańca, minister Wypych podkreślił głęboko patriotyczny i osadzony w tradycji narodowej wymiar uniesień duchowych Lecha Kaczyńskiego, których wyrazem był popis taneczny prezydenta, będącego - jak powszechnie wiadomo - niestrudzonym propagatorem najwyższych wartości narodowych oraz polityki historycznej, jedynie słusznej w warunkach geopolitycznego otoczenia Wolski przez odwiecznych wrogów - Niemcy i Rosję:

Odnowiciele decydują o tym, co jest faktem, a co nim nie jest

15.10.2009 - w wywiadzie dla "Radia Zet" wybitny analityk wolskiej sceny politycznej Zbigniew Wassermann, przedstawił następujący, nieodparty w swej dualistycznej logice ciąg myślowy:

Ergo wyciek informacjina pewno kancelaria premiera, a wyciek stenogramów – poczekajmy na śledztwo, czyli o tym, co jest faktem, decyduje zdanie Jarosława Mądrego.


Dualizm PiSocjologiczno-ekonomiczny

W swej istocie najgorszy sort Polaków, jak celnie wskazał w swym krótkim genialnym wykładzie w dniu 11.12.2015 na antenie jedynej - obok TV Trwam rzecz jasna - prawdziwie wolnej i niezależnej stacji telewizyjnej, TV Republika sam Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński , jest jedną z dwóch klas społecznych występujących w Wolsce. Pozostając w całkowitej zgodzie z zasadami dualizmu kaczologicznego wykład kontynuował w dniu 08.03. 2016 drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak") wskazując przeciwstawną najgorszemu sortowi Polaków odbudowującą naszą umiłowaną Ojczyznę klasę społeczną, czyli pierwszą kategorię Wolaków, która przez najgorszy sort Polaków traktowana jest jak druga kategoria, która, zgodnie z zasadami dualizmu kaczologicznego, nie może istnieć:

Stratyfikacja ludności zamieszkującej Wolskę, zgodnie z niedoskonałą teorią praojca PiSjanizmu Karola Marksa kształtuje się następująco (wg Wiki):

Stratyfikacja ludności zamieszkującej Wolskę, zgodnie z doskonałą teorią Ojca PiSjanizmu Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego kształtuje się następująco:

Wyróżniki ekonomiczno-wizualne pierwszej kategorii Wolaków:

Wyróżniki ekonomiczno-wizualne najgorszego sortu Polaków:

Dualizm prawny

 1. Pojawił się w zalążkowej formie podczas budowy Kaczystowskiej Republiki Socjalnej, ale ze względu na jej okupację będącą wynikiem "klęski październikowej" w takiej musiał pozostać. Polegał, m.in. na próbach podważenia autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Jego przejawami były:
 2. Realne, zdaniem pań w zaawansowanym średnim wieku, zagrożenie pojawiło się w związku z ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego, co bez preambuły ma doprowadzić kraj do statusu województwa wolskiego w Unii Europejskiej, skazującego uczciwych obywateli na dyktat postanowień Karty Praw Podstawionych, pomimo, iż Wolska jej nie podpisała.

Dualizm organizacyjny

Hierarchia (niem. die Hierarchie) - z gr. "urząd najwyższego kapłana":

Istotnym elementem w procesie ustalania struktury hierarchicznej w organizacji jest ustanowienie tzw. linii podporządkowania, tj. takich powiązań, które określają kto komu podlega w organizacji. Tego typu więzielementem szerszego pojęcia, a mianowicie więzi organizacyjnych, tzn. relacji współzależności zachodzącymi pomiędzy elementami danej struktury, a służące realizacji celów całego systemu. W tym kontekście o więziach hierarchicznych mówi się często jako więziach służbowych, mając na myśli relacje pomiędzy podwładnym a jego przełożonym. Istotą tego typu więziuprawnienia przełożonego do wyznaczania zadań podwładnym. Chodzi tu zatem o powiązania stanowisk organizacyjnych i kierowniczych w układzie pionowym Hierarchia.

W organizacjach hierachicznych wyróżnia się następujące sposoby degradacji:

"To nie jest degradacja. Zdegradować można kogoś w wojsku, a nie w jednostce hierarchicznej. Widocznie ocena tych osób nie była pozytywna i przeszli na inne stanowiska. I stąd ta frustracja. Ale pragnę zwrócić uwagę, że w prokuraturze pracuje kilka tysięcy prokuratorów i 50 naprawdę nie robi tutaj większego znaczenia" - perfekcyjnie dualnie w sensie kaczologicznym wywiódł na antenie Radia Zet Zbigniew Dera, komentując skargę 50 prokuratorów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; według prokuratorów Zbigniew "Zero" Zioro "naruszył wytyczne Rady Europy z Karty Rzymskiej i zalecenia Unii Europejskiej", przenosząc ich arbitralnie na niższe stanowiska, w dodatku bez podania uzasadnienia (09.10.2016)

Od ww. daty obowiązuje dualnie zawężone pojmowanie pojęcia degradacji ograniczonego tylko do struktur wojskowych. Dowodem hipotetycznym tej tezy jest fakt hipotetyczny niezdegradowania prokuratorów do stopnia szeregowego. Cnd.

Dualizmy dyplomatyczne

Dualizm sojusznika i wroga (ang.: friend or foe)

Sam Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński powiedział, że opinie Komisji nie mają charakteru wiążącego, a sprawa jest wykorzystywana przez sojuszników Polski za granicą:

Zaproszona przez wybitnego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego tzw. Komisja Wenecka dopuszcza do skandalicznego przecieku wstępnej wersji opinii o dobrej zmianie

Uprzejme i pełne dobrej woli zaproszenie

Wściekły pies kąsa rękę wyciągniętą do zgody

27.02.2016 dziwnym jedynie dla laików zbiegiem okoliczności tajny projekt raportu publikuje w swoim internetowym wydaniu od swego zarania wroga Wolsce i Wolakom "Gazeta Wybiórcza". Ten haniebny i z gruntu fałszywy paszkwil zawiera następujące zarzuty, których nie da się inaczej określić, jak zamach na demokracją PiSjanistyczną:

 1. Trybunał Konstytucyjny został zablokowany, co narusza podstawowe wartości demokracji
 2. Sejm powinien wycofać się z uchwał, którymi naruszył wyrok Trybunału, wybierając nowych sędziów na miejsca obsadzone prawidłowo przez poprzedni parlament
 3. Rząd nie może nie zastosować się do wyroków TK

W ewidentnie sprzeczny z widocznymi gołym okiem faktami sposób zdyskredytowała "naprawczą" nowelizację ustawy o Trybunale, o której zbadanie zwrócił się do tego kłamliwego gremium wybitny minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski:

Komisja Wenecka nie przebierając w słowach pisze bardzo ostro, że:

Komisja stwierdza kategorycznie, że uczynienie TK nieskutecznym "jest nie do przyjęcia" także dlatego, że blokuje rozwiązywanie na poziomie krajowym ewentualnych konfliktów i wątpliwości, co do zgodności prawa krajowego z normami i standardami europejskimi i międzynarodowymi:

Dualizm gospodarczy

Dualizm gospodarczy - w Wolsce polegał na powstaniu w duszach błąkających się na wschód od rzeki Odry ideału gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej (państwo ekstensywne), a w ciałach wizji uporczywego kontynuowania gospodarki oligarchicznej ( państwo intensywne).

Przyczyny dualizmu gospodarczego:

Dualizm semantyczny

Zwany także "kwadratyzmem znaczeniowym", polegający na tworzeniu związków frazeologicznych z jednego rzeczownika, np.: oczywista oczywistość lub z różnych synonimów, np.: żądamy transparentności i przejrzystości.

Dualizm osobniczy

Dualizm jednojajowy

Klasycznym przykładem tego dualizmu jest zjawisko biologiczne. Nawet występując pojedynczo pamięta o bracie i zajmuje dla niego krzesło.

Dualizm charakterologiczny

Przejawia się zupełnie inną "twarzą" pokazywaną publicznie (orzeł) i prywatnie (gołąbek). Jest właściwy praktycznie każdemu politykowi i oligarsze, jak też dziennikarzom mediów przyjaznych narodowi. W kręgach zbliżonych do wykształciuchów, zwłaszcza psychologów i psychiatrów mówi się, że tego typu dualizm może prowadzić do poważnych zaburzeń osobowości (tego nie muszą obawiać się jedynie ci, którzy jej nie mają, np.: posłanka Kempa), a nawet histerii lub schizofremii.

Dualizm rycerski

Z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego rozpoczęły się w Gdyni obchody 37. rocznicy tragicznych wydarzeń w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu. Podczas przemówienia Lech Kaczyński stwierdził, że Grudzień 70 roku nie został jeszcze rozliczony, bo na początku lat 90. zawarto pewien kompromis, który to uniemożliwił. Dodał również, że ma mimo wszystko nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość.

Wydaje się być zjawiskiem jednostkowym, gdy tymczasem dotyczy, co najmniej, jeszcze jednej osoby - towarzysza Jarosława, co jasno wynika z jego światłych i jedynie słusznych poglądów.

Dualizm edukacyjny

Teza

Jeżeli nie chcemy powiedzieć, że Joachim Brudziński bezczelnie kłamie, żeby pogrążyć przeciwnika politycznego, to musimy przyjąć, że nie umie liczyć albo w ogóle nie wie o czym mówi.

Przesłanki wnioskowania

Szef Kancelarii Premieru Tomasz Arabski poinformował, że od dnia wyborów (21 października 2007 r.) specjalny samolot rządowy 16 razy pokonał trasę Warszawa-Gdańsk-Warszawa, w tym tylko raz korzystał z niego premier Donaldu Tusku. To reakcja na czwartkową wypowiedź (3 stycznia 2008 r.) sekretarza generalnego sPiSku Joachima Genseka Brudzińskiego, który powiedział w TVN24, że:

Konkluzja

Samolot latał 16 razy, tygodni było 7 (od zaprzysiężenia rządu, wcześniej nie miał prawa używać steranego TU - 154), a Donaldu Tusku leciał jeden raz. Nawet jeżeli przyjąć liczbę podróży w jedną stronę, tj. 32 i dwie Donaldu to i tak tygodni było 7. Cnd.

Dualizm alimentacyjny

Dualizm informacyjny, zwany także propagandowym

Po odzyskaniu władzy w 2015 r. przez Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego i przeprowadzonej dobrej zmianie w reakcyjnych "Wiadomościach TVP", które przekształciły się w "Komentowości TVP" można było stworzyć perfekcyjnie dualny świat informacji, zwany także propagandowym, bazując na sprawdzonym modelu stalinowskim.

Wzorzec stalinowski

Zastosowanie wzorca w restaurowanej IV RP

Dualizmy pozorne

Ta kategoria obejmuje zjawiska pozorne, czyli wirtualne, będące najczęściej tworami chorej wyobraźni wrogów narodu. Niestety poziom świadomości politycznej, a raczej PiSjanistycznej społeczeństwa wolskiego jest nadal niski. Powoduje to stosunkowo dużą podatność na wrogą propagandę szerzoną przez Wrogie media, lubujące się wręcz w otumanianiu uczciwych Wolaków.

Prawda kontekstowa versus prawda bezkontekstowa

Pozorna sprzeczność tych dwóch terminów filozoficznych sugerujących jakoby nie istniała prawda obiektywna podlega syntezie w oczywiście oczywistym pojęciu naprawdy, która jest tylko jedna.

Nikczemność wyglądu, a nikczemność charakteru

W społeczeństwie drobnomieszczańskim uważano, że człek podłego wyglądu sam podłym także być musi. W XXI wieku stwierdzono, że nie chodzi o podłość, a o nikczemność, i że nikczemność wyglądu może świadczyć o nikczemności charakteru. Przykłady:

Dualizm państwa

Z faktu, iż IV RP musiała zejść do podziemia próbuje się wywodzić tezę, jakoby na terytorium Wolski istniała dwuwładza. Próbuje się doszukiwać analogii z okupacją hitlerowską i Polskim Państwem Podziemnym. Nic bardziej mylnego.

II kongres PiS

Był pierwszym kongresem w historii, na którym nie rozważano spraw programowych, tym zajmie się drugi II Kongres Partii, co jest zgodne z prawidłami numerologii obowiązującymi w Polskiej Rzeczpospolitej Teczkowej i zasadami dualizmu semantycznego.

Konferencja intelektualistów PiS

Odbyła się 1 marca 2008 r., poprzedzając wielki kongres intelektualistów PiS, który odbędzie się za jakiś czas:

Dualizm lizboński

Wysuwane przez okupantów IV RP i rzekomo apolitycznych Wykształciuchów argumenty, jakoby szybkie dążenie do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego było działaniem legalnym i popierającym największy sukces polityki zagranicznej IV RP, jest typowym tematem zastępczym, mającym odwrócić uwagę Wolaków od najistotniejszych zagadnień bezpieczeństwa:

 1. narodowego - ponieważ służy zwoje-wódczeniu
 2. duchowego - ponieważ stanowi przesłankę do wprowadzenia tylnymi drzwiami Karty Praw Podstawionych

W ujęciu dynamicznym dominuje wyraźnie troska Odnowicieli o obronę interesu, niemal 25 % pań i panów w zaawansowanym średnim wieku, jak obliczył sam Największy Statystyk, przed pozostałą częścią społeczeństwa, co jest oczywistym przejawem twórczego podejścia do zasad demokracji, podobnie, jak do kwestii honoru. C.N.D.

Wielki Obrońca Wiary Katolickiej odwiedzając w dniu 16.03.2008 miejscowość Łyse, słynącą ze wspaniałych palm wielkanocnych, wypowiedział się wyczerpująco na temat Dualizmu Lizbońskiego, "w międzyczasie" próbując wyjaśnić sprawę legendarnych zabezpieczeń:


Leciał Prezes a płaci Premier

Po uroczystości nadania terminalowi LPG imienia Lecha Kaczyńskiego Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński poleciał na grób brata do Krakowa policyjnym śmigłowcem (18.06.2016).

OŚWIADCZENIE MSWiA (22.06.2016)

"Minister Mariusz Błaszczak już w poniedziałek (20 czerwca br.) odniósł się do kwestii lotu policyjnym śmigłowcem ze Świnoujścia. Przypominamy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako organ nadzorujący działalność Policji, dysponuje śmigłowcem na podstawie dwóch decyzji wydanych przez Komendanta Głównego Policji w 2008 i 2014 r., a więc podczas rządów koalicji PO-PSL. Minister Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek, że zaprosił Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, na pokład śmigłowca, który leciał ze Świnoujścia. Minister podkreślił, że z powodu obecności Jarosława Kaczyńskiego na pokładzie śmigłowca nie pojawiły się żadne dodatkowe koszty związane z tym przelotem. Szef MSWiA przekazał, że rozmawiał w poniedziałek z prezesem Prawa i Sprawiedliwości na ten temat - Jarosław Kaczyński, aby uciąć wszelkie spekulacje zadeklarował, że wpłaci równowartość ceny biletu lotniczego za taki przelot na konto fundacji pomagającej wdowom i dzieciom poległych policjantów. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał także, że nie ma możliwości, aby wpłacić kwotę za ten przelot na konto Policji, ponieważ ta formacja nie wynajmuje śmigłowców. Wpłata na konto fundacji jest rozwiązaniem honorowym, które zaproponował premier Jarosław Kaczyński."

Patrz też