500 zł na dziecko

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Pincet.jpg

Opis pojęcia

500 na dziecko - obietnica wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy złożona w maju 2015 podczas kampanii prezydenckiej.

Prawdziwy autor programu

W dniu 13.11.2017 r. w programie "Gość Wiadomości", w podle dobrze zmienionej patriotyczno-narodowej TVP Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński skromnie przyznał, że nieźle licząc w pamięci wymyślił 500 plus:

Szczegóły realizacji wspaniałego programu

Jakiedziecko.jpg
Dudadziecko.jpg

Już po zaprzysiężeniu, podczas spotkania w Kopaninie Kaliszańskiej (08.08.2015) na Lubelszczyźnie prezydent wskazał właściwy organ odpowiedzialny za realizację jego kluczowych dla wolskiej wsi obietnic:

To jakże racjonalne i służące budowaniu porozumienia de-legowanie zadania w ręce rządu spowodowało falę wściekłej krytyki ze strony dziennikarzy, na co prezydent, jeszcze tego samego dnia, odparł z żelazną logiką podczas spotkania w Dąbrowie Tarnowskiej:

Ostateczne potwierdzenie de-legacji nastąpiło 13.08.2015 w wywiadzie dla "Faktu":

Nowatorskie źródła finansowania wspaniałej inicjatywy

Podstawy teoretyczne odkrywczych rozwiązań finansowych

Błyskotliwe zastosowanie nowatorskich metod w praktyce

Dzięki niespotykanemu poziomowi kompetencji najwybitniejszych specjalistów megamocnego rządu, opracowany został genialny mechanizm, zapewniający praktycznie samofinansowanie się tego kluczowego dla przyszłości IV RP programu, z nieznacznym tylko obciążeniem zrujnowanego przez liberalnych okupantów budżetu państwa.

Dlatwoichdzieci.jpg

Odkrywcza procedura, zilustrowana skrótowo zaprezentowaną infografiką pochodzącą z brawurowo uruchomionej przez najlepsze w dziejach Wolski ministerstwo finansów strony dlatwoichdzieci.pl, jest bardzo prosta, całkowicie przejrzysta oraz intuicyjna, i obejmuje następujące etapy:

  1. Państwo wypłaca Prawemu Obywatelowi 500 złotych na jego dziecko
  2. Prawy Obywatel pożycza państwu otrzymane od państwa 500 złotych, wykupując od państwa obligacje skarbowe
  3. W kolejnym miesiącu państwo wypłaca Prawemu Obywatelowi pożyczone od niego w poprzednim miesiącu 500 złotych
  4. Te ponownie wypłacone przez państwo Prawemu Obywatelowi w kolejnym miesiącu, pożyczone od niego w poprzednim miesiącu 500 złotych, Prawy Obywatel ponownie pożycza państwu, wykupując państwowe obligacje skarbowe
  5. W następnych miesiącach dokonywane są analogiczne operacje finansowe, co zapewnia niezakłócone funkcjonowanie wspaniałego programu
  6. W efekcie tej genialnej procedury, korzyści odnoszą wszystkie strony zaangażowane w tę wspaniałą inicjatywę:

Brawurowe obnażenie haniebnych łgarstw i manipulacji najgorszego sortu Wolaków

500.jpeg
Dzięki niesłychanemu bohaterstwu członków megamocnego rządu Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, na światło dzienne wychodzą porażające dowody oczywiście oczywistej dla wszystkich Prawych Wolaków ponurej prawdy, że bezczelnie rozpowszechniane przez wrogów narodu informacje, jakoby obiecywano, iż program obejmie też rodziny z jednym dzieckiem, są haniebnym łgarstwem, obliczonym jedynie na sianie zamętu i podważanie zaufania ludu pracującego miast i wsi do megamocnego rządu i całego Biało-Czerwonego Obozu!:

Stanowi to oczywiście oczywisty porażający, a nawet szokujący dla kilkudziesięciu milionów Prawych Wolaków dowód, że wszelkie obficie cytowane rzekome wypowiedzi na ten temat ze strony reprezentantów Biało-Czerwonego Obozu, a nawet rzekome nagrania wystąpień pani premier megamocnego rządu Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, twardej jak Margaret Thatcher, ale wrażliwej i ciepłej jak dziewczyna z południa Polski, Beaty Szydło (!), zostały haniebnie sfałszowane przez sowicie opłacanych specjalistów, prawdopodobnie pochodzących z obcych mocarstw!:

Sabotażowe działania Tymczasowego Rządu Okupacyjnego

Damypincet.jpg

Już następnego dnia po zakończonych miażdżącym sukcesem Ruchu Oporu wyborach parlamentarnych, na światło dzienne zaczyna wychodzić ponura prawda o podłych działaniach sabotażowych przestępczego reżimu okupacyjnego, który w obliczu praktycznie pewnej już od dawna traumatycznej porażki wyborczej, w ostatnich dniach swoich haniebnych rządów, z cyniczną premedytacją doprowadził państwo do porażająco katastrofalnego stanu, w celu skompromitowania ogólnonarodowych Sił Wolności i Postępu, poprzez uniemożliwienie im spełnienia perfekcyjnie wiarygodnych i jedynie słusznych obietnic wyborczych!:

Wspaniały gest Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego!

W obliczu haniebnych działań opozycji i podporządkowanych jej wrogich, a nieoczyszczonych jeszcze instytucji, które przestępczymi metodami uniemożliwiają harmonijną realizację zbawczego dla umęczonej Ojczyzny programu, Ojciec Narodu, w akcie niebywałej szczodrości i nadludzkiego wręcz poświęcenia dla umiłowanego przezeń Narodu, podjął niespotykaną w dziejach Wolski jednogłośną decyzję, że wypłaty te zostaną sfinansowane z własnych, niegłębokich przecież kieszeni jego osobiście oraz jego najbliższych współpracowników!:

Brawurowe rozwiązanie palącego problemu samotnych matek z jednym dzieckiem

Nieoficjalne statystyki policji o skutkach tej dobrej zmiany

Z powodu działań sabotażowych określonych sił w listopadzie 2016 r. rzekomo brakuje w województwach 0,5 mld na świadczenie 500 plus

Jak donosi ze złośliwą satysfakcją finansowany przez określone siły "Dziennik Gazeta bezPrawna" w części Wolski nie ma pieniędzy na świadczenie 500 plus. Taką informację otrzymało ostatnio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Na podstawie sfałszowanych ewidentnie danych z 10 województw, które z kolei oszacowały braki w oparciu o dane z gmin, na program brakuje ponad 500 mln .

Środków nie brakuje jedynie w województwie lubuskim.

Nieoczekiwane skutki demograficzne

W kwietniu 2017 urodziło się o 600 dzieci mniej niż w kwietniu 2016 r.

W końcu czerwca 2017 r. ludność Polski liczyła 38422 tys. osób (GUS). Statystycy zauważają przy tym, że Polaków ubywa już szósty z kolei rok i jest to wynik:

Podstawowe-dane-demograficzne-Polski.jpg

Struktura wydatków w 2016 r.

Na co idzie 500+.jpg

Na poziomie deklaracji niemal co druga rodzina opłaca ze świadczenia korepetycje lub zajęcia dodatkowe, tymczasem w rozkładzie wydatków stanowią one zaledwie 1,6 proc. Trzy razy mniej niż zdrowie czy rachunki za telefon. W zasadzie mniej niż cokolwiek, bo to odpowiedź z najniższym wynikiem.

Przeliczając procenty na złotówki wychodzi, że w rodzinie pobierającej 500 plus na edukację na osobę wydawane jest nieco ponad 14 miesięcznie. To równowartość bloku technicznego, kolorowego papieru i plasteliny, a nie korepetycji czy zajęć pozalekcyjnych.

Zmiany w strukturze wydatków w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

Na co idzie pincet.jpg

Wydatki beneficjentów programu na napoje alkohole wzrosły o 19 proc. - wobec 6,4 proc. dla wszystkich badanych. Wydatki na wyroby tytoniowe w grupie "500 plus" poszły z kolei w górę o 4 proc. wobec spadku o 0,5 proc. wśród wszystkich. Ponadto, o ile ogółem wszyscy badani na książki, czasopisma czy artykuły biurowe wydali w 2016 r. o 8,5 proc. mniej niż rok wcześniej, o tyle beneficjenci 500 plus o 12,7 proc. mniej.

Zmiany aktywności zawodowej kobiet w latach 2016-2017

Instytut Badań Strukturalnych (IBS) przeanalizował dane z badań BAEL pod kątem wpływu świadczenia 500 plus na aktywność zawodową kobiet. W ciągu roku od rozpoczęcia pierwszych wypłat w ramach programu "Rodzina 500+" (tj. do połowy 2017 r.) ok. 91 tys.103 tys. kobiet wycofało się z rynku pracy (zrezygnowało z zatrudnienia lub z poszukiwania pracy). W początkowym etapie efekt był silniejszy wśród kobiet żyjących z małżonkami/partnerami. W 2017 r. ujawnił się także wśród samodzielnych matek. Silniejsze zmiany dotyczyły kobiet o niższym poziomie wykształcenia i tych mieszkających w mniejszych miastach (aktywność zawodowa matek spadła o ok. 2,4 % - II kw. 2016 - I kw. 2017).

Dodatkowe powody obniżenia aktywności zawodowej, zdaniem MRPiPS to:

Zmiany aktywności zawodowej Wolaków w 2018 r.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego: jak program 500+ wpływa na aktywność zawodową Wolaków:

Wśród osób, które |podjęły jakieś działania najczęściej wskazywaną zmianą, dokonaną pod wpływem otrzymywania świadczenia 500+, było podjęcie pracy (76 tys. osób) oraz rozpoczęcie poszukiwania pracy (75 tys. osób). Przeciwstawne działania tzn. zaprzestanie poszukiwania pracy i rezygnację z pracy zadeklarowało odpowiednio 34 tys. i 33 tys. osób. Ergo saldo wynosi ok. 40 tys. osób.

Klasyczny przykład pilnego uczęszczania na "Krótki kurs interpretacji sondaży dla Ciemnego ludu" w wydaniu TVP Info (Twitter, 02.01.2019):

Struktura świadczeń pięnieżnych dla rodziców

Bezrobotna samotna matka po urodzeniu pierwszego dziecka dostanie na nie przez rok minimum 1595 . plus jednorazowo 1000 . becikowego, czyli średnio 1678,33 . miesięcznie - w tym kontekście 500 . to niecałe 30%.

Kobiety, które nie pracują, rolniczki, studentki, zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, lub po prostu nie opłacające składki chorobowej przez rok od urodzenia dziecka otrzymują 1000 zasiłku rodzicielskiego, tzw. "kosiniakowego". To świadczenie, które były minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz wprowadził jako ukoronowanie swojego głównego projektu, czyli płatnych urlopów rodzicielskich. Cel był taki, żeby każda matka, bez względu na sytuację zawodową, otrzymywała pieniądze na dziecko w pierwszym roku jego życia.

Niecałe 30% skutecznie wyparło z debaty publicznej również zasiłek rodzinny, który w ostatnich latach był głównym źródłem finansowego wsparcia rodzin przez państwo i wciąż jest wypłacany.

Przy zasiłku rodzinnym funkcjonuje próg dochodowy. Aby go pobierać dochody na osobę w rodzinie nie mogą przekroczyć 674 . Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - 764 . Po spełnieniu powyższego warunku wypłacane jest kolejno:

Jak już nabędzie się prawo do zasiłku rodzinnego, to można ubiegać się o następujące dodatki:

W przypadku zasiłków rodzinnych obowiązuje zasada sprawiedliwości społecznej: "złotówka za złotówkę", również wprowadzona przez byłego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dzięki niej rodziny, które przekroczą próg dochodowy, otrzymają proporcjonalnie obniżone świadczenie. Przykładowo, przekraczając próg o 10 , dostaniemy zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę. Zasada nie działa przy programie 500 plus.

Patrz też

Linki zewnętrzne