Głębszy mandat

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Głębszy mandat - nowoczesne wyrażenie z repozytorium nowomowy, perfekcyjnie określające podstawowe kryterium zdolności formacji politycznej do sprawowania rządów w Wolsce.

Geneza

Wyrażenie zostało wprowadzone do obrotu oralnego przez jednego z najbardziej zasłużonych bojowników Ruchu Oporu, brutalnie represjonowanego przez okupantów bohaterskiego byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Mariusza Kamińskiego, który w dniu 16.03.2012 na antenie TVN 24 błyskotliwie stwierdził:

Systematyka mandatów

Wszystkie istniejące we wszechświecie mandaty podzielić można na trzy zasadnicze klasy:

  1. Mandaty karne
  2. Mandaty płytsze
  3. Mandaty głębsze

Mandaty karne

Mandaty karnejednym z najczęściej stosowanych przez okupantów instrumentów bezprawnego represjonowania Ruchu Oporu, sprzyjającej mu kilkudziesięciomilionowej ogólnonarodowej większości Prawych Wolaków oraz całego Narodu, w cynicznej zemście za jego spontaniczne protesty przeciwko nielegalnym władzom kondominium rosyjsko-niemieckiego.

Najbardziej znaną ofiarą bezczelnego represjonowania przez okupantów w użyciem mandatów karnych, był czołowy niegdyś bojownik Ruchu Oporu, a obecnie groźny i cyniczny zdrajca jego ideałów niepodległościowych i członek przestępczej i rozbijackiej Bandy Trojga, Jacek Bulterier Kaczyńskich Kurski.

Mandaty płytsze

Mandaty płytsze, w literaturze przedmiotu opisywane również jako mandaty zwykłe, w krojach demokratycznych zwyczajowo upoważniają określone partie polityczne do sprawowania władzy.

Dotyczy to - co oczywiście oczywiste - jedynie takich partii, które do władzy doszły w efekcie wyborów uczciwych, o jakich w przypadku Wolski mówić można jedynie w kontekście wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005 roku.

Biorąc pod uwagę jednoznacznie i wielokrotnie udowodnione liczne fałszerstwa i oszustwa wyborcze dokonane przez okupantów we wszystkich sześciu rzekomo zwycięskich, a faktycznie zakończonych ich traumatycznymi porażkami wyborach po roku 2005, można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że okupacyjny rząd przestępczej Platformy Obywatelskiej nigdy mandatu takiego nie posiadał.

Przesądza to w sposób oczywiście oczywisty, że wszelkie rządy tego samozwańczego i - jak widać - nielegalnego tworu, mają charakter całkowicie bezprawny i powinny być z urzędu ścigane przez Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu oraz wszystkie inne możliwe Trybunały oraz sądy wojskowe, cywilne i kościelne.

Mandaty głębsze

Mandaty głębsze stanowią jedyną prawdziwie prawdziwą legitymację demokratyczną do sprawowania jakiejkolwiek władzy w Wolsce.

W związku z oburzającym faktem, że kaleka i haniebna żydo-masońsko-liberal-postkomu lewicowa Konstytucja restaurowanej w efekcie wyborów 21.10.2007 III RP, nie przewiduje żadnych procedur zdobywania mandatów głębszych, oczywiście oczywiste jest, że muszą one być przyznawane jednogłośną decyzją jedynego uprawnionego do tego gremium - Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego.

Należy pamiętać, że jedynym znanym legalnym beneficjentem mandatu głębszego, będącego w istocie mandatem nie tylko głębszym, ale faktycznie najgłębszym z najgłębszych, jest jedyna prawdziwie wolska, patriotyczna i ściśle odpowiadająca aspiracjom Wolaków partia w dziejach Wolski - Prawo i Sprawiedliwość, której mandat Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński nadał bezterminowo.

Patrz też