Banda Trojga

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Banda Trojga w całej okazałości
(Fot. Grzegorz Jakubowski/PAP)

Banda Trojga - trzej wrogowie narodu: Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański i Jacek Kurski.

Wprowadzenie

W dniu 04.11.2011, kierując się dobrem Ruchu Oporu, które w sposób oczywiście oczywisty tożsame jest z dobrem umęczonej przez okupantów Ojczyzny, jak również jedynie słuszną rekomendacją rzecznika dyscypliny partyjnej Ruchu Oporu, znanego i cenionego w świecie autorytetu moralnego i miłośnika sportów motorowych, Karola Karskiego, Biuro Polityczne Komitet Polityczny Ruchu Oporu, obradujący w Warszawie pod światłym kierownictwem Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, podjął jedynie słuszną i od dawna oczekiwaną decyzję o wydaleniu z ogólnonarodowego Ruchu Oporu głęboko zakamuflowanych w jego szeregach zdrajców i uśpionych agentów Układu, działających wspólnie i w porozumieniu jako Banda Trojga.

Kara pozbawienia zaszczytnej bliskości i prawa dostępu do Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, spotkała Zbigniewa Ziobrę, Tadeusza Cymańskiego i Jacka Kurskiego w szczególności za knowania przeciw Nowemu Węgierskiemu Zbawicielowi Wolski. Banda Trojga już dobrze wie, za co dokładnie ta kara jest. Np. za twierdzenie Jacka Kurskiego, że tryskający energią życia Nowy Węgierski Zbawiciel Wolski jest zgrzybiałym starcem.

Rozbijackie działania zdrajców

Najprawdopodobniej na zlecenie WSI, KGB, BND i Donaldu Tusku, Banda Trojga bezczelnie jątrzyła, haniebnie nawołując do demokratyzacji Ruchu Oporu oraz rozszerzenia w nim swobody wypowiedzi. Postulaty te - co jest oczywiście oczywiste dla każdego prawdziwego patrioty - nie mogą być niczym innym niż bezczelnym i cynicznym zamachem wymierzonym w integralność Ruchu Oporu oraz samego Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, gdyż Ruch Oporu jest już przez Ojca Narodu od dawna zdemokratyzowany do cna, a perfekcyjnie wdrożone przez niego najwyższe standardy wolności wypowiedzi, są bez wątpienia zupełnie nieosiągalne dla żadnej innej partii lub organizacji na świecie.

O winie Bandy Trojga Niewątpliwie świadczy to, że w ich obronie stanęła Jadwiga Staniszkis, która tym samym utraciła moralne prawo tytułowania siebie samej "profesorem".

Plotki rozpowszechniane przez innych wrogów narodu, homoseksualistów, głoszą, że Banda Trojga szemrała kłamstwo o tym, że Nowy Węgierski Zbawiciel Wolski może nie dożyć zaszczytu przegrania po raz siódmy sfałszowanych wyborów do Sejmu i tym samym objęcia stanowiska premiera IV RP, ponieważ wcześniej nastąpi koniec świata, który - według miarodajnych informacji z kręgów zbliżonych - z pewnością będzie miał miejsce w dniu 21.12.2011.

Zdemaskowanie haniebnej strategii Bandy Trojga

Choć prawdziwe cele Bandy Trojga były rzecz jasna głęboko zakonspirowane, to jednak dzięki swojej legendarnej przenikliwości i innym unikatowym przymiotom swego genialnego intelektualnego mózgu, z dziecinną łatwością i niespotykanie błyskotliwie na wskroś przejrzał je i obnażył oczywiście Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński.

Swoje bezcenne i porażające obserwacje w tym zakresie, uzupełnione o charakterystykę obrzydliwych metod stosowanych przez Bandę i jej popleczników z przestępczego kommanda "Solidarna Polska", Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, brawurowo przekazał całemu Narodowi, nieświadomemu wszystkich tych podłych intryg, wyrafinowanych manipulacji i prymitywnych sztuczek Bandy, a w szczególności jej kompromitujących powiązań z faszystowsko-lewacką, antywolską i antykościelną bojówką terrorystyczną, znaną pod przestępczym kryptonimem "Ruch Poparcia Palikota":

Samokrytyka Muzeum IV RP

W obliczu zaistniałych faktów, Dyrekcja i Kustosze Muzeum IV RP czują się zmuszeni przyznać, że w początkowym okresie tej gigantycznej prowokacji Układu, nachalnie lansującej uśpionych wrogów narodu i agentów określonych sił, dając się zwieść profesjonalnie sfałszowanym dowodom i niesłychanie wiarygodnie wyglądającym doniesieniom o ich rzekomym bohaterstwie, przyjęli spreparowane przez wszelkiej maści wrogów narodu informacje za dobrą monetę, co znalazło niestety odbicie w muzealnym inwentarzu.

Mając pełną świadomość, że Muzeum IV RP jest w chwili obecnej jedynym ośrodkiem bezkompromisowo walczącym o zachowanie obiektywnej prawdy historycznej i unikatowym centrum utrwalania myśli PiSjanistycznej, jak też bohaterskich czynów wybitnych odnowicieli oraz architektów odnowy moralnej Wolski i budowy IV RP, Dyrekcja Muzeum wyraża swoje najgłębsze ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, gorąco przepraszając wszystkich tych, którzy mogli poczuć się dotknięci przytaczaniem w zasobach Muzeum spreparowanych i kłamliwych informacji o cynicznych - jak się okazało - zdrajcach.

Zdajemy sobie sprawę, że skandaliczne to niedociągnięcie nie tylko może stawiać pod znakiem zapytania profesjonalizm Kustoszy, ale także prowokuje do zadania zasadniczego pytania o podporządkowanie organizacyjne i jakość nadzoru merytorycznego nad naszą placówką.

W związku z tym Dyrekcja Muzeum zwraca się do Rady Politycznej PiS z formalnym wnioskiem o zastosowanie wobec Muzeum sprawdzonej już w przypadku Instytutu Pamięci Narodowej procedury pełnego i bezpośredniego podporządkowania placówki Prezydium Ruchu Oporu w osobie Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, z zapewnieniem ścisłego bieżącego nadzoru merytorycznego, wyrażającego się w szczególności wyznaczaniem kierunków realizowanych badań naukowych, aprobowaniem planowanych zmian w inwentarzu Muzeum oraz zatwierdzaniem desygnatów na Kustoszy.

Nie znajdując - oprócz niespotykanie profesjonalnie sfałszowanych informacji o wcześniejszych rzekomych akcjach, działaniach i wystąpieniach osławionych członków Bandy - okoliczności, mogących usprawiedliwić popełnioną gafę, w niesłabnącym poczuciu winy i dla ostatecznego załatwienia sprawy kompromitującej wpadki Muzeum, niniejszym składamy do Rady Politycznej PiS formalny wniosek o nałożenie na Dyrekcję stosownej kary regulaminowej, zgodnej ze statutem Ruchu Oporu i jego regulaminami wewnętrznymi.

Jednocześnie zobowiązujemy się, że dołożymy w przyszłości wszelkich starań, aby wydarzenia takie nie powtórzyły się, a eksponowane zasoby Muzeum IV RP były w pełni wiarygodne.

Patrz też

Linki zewnętrzne