Gigantyczny skandal

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Gigantyczny skandal - 1. Jedna z alternatywnych nazw słusznie minionej III RP, ważny element nowomowy. 2. Każda ustawa sejmowa, uchwalona głosami PO i PSL wbrew stanowisku PiS (w mrocznych czasach okupacji Wolski przez liberałów). 3. Dowolne działanie funkcjonariuszy Rządu Okupacyjnego lub jego kolaborantów, w tym dowolnych organów władzy lub administracji państwowej bądź samorządowej, które może być wykorzystane przez Ruch Oporu do dyskredytowania okupantów, a tym samym słusznej walki o wolność i niepodległość Wolski. 4. Jedyny właściwy zwrot nowomowy, którym opisać można haniebne prześladowania młodzieży w mrocznych czasach kondominium rosyjsko-niemieckiego, administrowanego na zlecenie KGB i BND przez reżim okupacyjny Donaldu Tusku. 5. Każda wymierzona w Wolskę antywolska opinia lub decyzja dowolnego międzynarodowego organu, służąca zahamowaniu procesów dobrej zmiany i innych działań, realizowanych przez Biało-Czerwony Obóz w ramach wielkiej odnowy IV RP. 6. Najbardziej uogólniona, choć jednocześnie bardzo precyzyjna i jedynie słuszna charakterystyka wolskiego sądownictwa.

Synonimy i wyrażenia bliskoznaczne

  1. Gigantyczna hipokryzja PO
  2. Niebywały i nieprawdopodobny skandal
  3. Kolejny skandal
  4. Gigantyczny błąd moralny i wielki błąd polityczny
  5. Wręcz niebywały skandal
  6. Skandal najwyższego stopnia
  7. Skandal niespotykany do tej pory

Geneza i zastosowanie wyrażenia w znaczeniu 1

W pierwotnym zakresie znaczeniowym nazwa została ogłoszona i wprowadzona do powszechnego użycia w dniu 03.04.2007 przez samego premiera Kaczyńskiego, podczas rozmowy z Jackiem Karnowskim w audycji "Sygnały Dnia" w Programie I Polskiego Radia:

Geneza i zastosowanie wyrażenia w znaczeniu 2

W związku z zupełnie nowymi wyzwaniami, wobec których stanęli patriotycznie zorientowani odnowiciele i budowniczowie IV RP po bezprawnym objęciu władzy przez Tymczasowy Rząd Okupacyjny, konieczne stało się rozszerzenie aparatu leksykalnego, służącego do demaskowania niecnych działań okupantów oraz wykazywania społeczeństwu ich antywolskich sztuczek, perfidnych manipulacji i porażającej hipokryzji.

W tym właśnie kontekście, do repozytorium nowomowy wprowadzono drugie znaczenie omawianego wyrażenia, obejmujące wszelkie akty prawne, stanowione w zdominowanym przez okupantów Sejmie, przy sprzeciwie patriotów z Ruchu Oporu.

Taki zakres znaczeniowy wyrażenia G. s. po raz pierwszy zaprezentowany został społeczeństwu przez wybitną posłankę i bojowniczkę Ruchu Oporu, Aleksandrę Natalli-Świat w dniu 26.06.2009 w audycji "Salon Polityczny Trójki":

Geneza i zastosowanie wyrażenia w znaczeniu 3

W obliczu wzmagającego się terroru okupantów, którzy coraz bardziej brutalnymi represjami starają się pacyfikować społeczeństwo w akcie cynicznej zemsty za traumatyczną porażkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niezbędne okazało się wprowadzenie trzeciego znaczenia prezentowanego związku frazeologicznego.

W tym najnowszym, niesłychanie pojemnym, a co za tym idzie niespotykanie uniwersalnym znaczeniu, wyrażenie "gigantyczny skandal" określa dowolne działanie dowolnych wrogich Wolsce sił, a w szczególności funkcjonariuszy Rządu Okupacyjnego lub jego kolaborantów, które - według oceny Ruchu Oporu - może być wykorzystane do zdyskredytowania okupantów w ramach słusznej walki o wolność i niepodległość Wolski.

Siepacze reżimu zdobyli redutę KDT

To błyskotliwe rozszerzenie znaczenia wyrażenia zostało po raz pierwszy brawurowo wprowadzone do zasobów nowomowy przez jednego z najwybitniejszych Wolaków i największych w dziejach Wolski intelektualistów i myślicieli nurtu PiSjanistycznego, Michała Kamińskiego, który w dniu 25.07.2009 w wywiadzie dla www.dziennik.pl stwierdził:

Wywieszenie transparentu przez kibiców Lechii Gdańsk

W dniu 18.09.2009 Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. nałożyła na Lechię Gdańsk karę w wysokości 5 tysięcy złotych, za wywieszenie przez jej kibiców w dniu 13.09.2009 na meczu z Wisłą Kraków transparentu o treści: "17 września 1939 roku - czwarty rozbiór Polski". Jak obłudnie tłumaczyli przedstawiciele Komisji Ligi Ekstraklasy S.A., grzywnę na klub piłkarski nałożono nie za treść transparentu, a za rzekome złamanie procedur, które mówią o konieczności wystąpienia o zgodę na transparent. Jak słusznie zauważyli przedstawiciele Ruchu Oporu: Ryszard Czarnecki i Adam Hofman, decyzja ta była "niebywałym i nieprawdopodobnym skandalem".

Minister Klich upoważnił premieru Tusku

W dniu 15.07.2010 partia Polska Plus poinformowała zdezorientowane niespotykanymi manipulacjami okupantów społeczeństwo, że w rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, szef MON nadał premierowi Tuskowi uprawnienia między innymi do uzgodnienia wyboru przewodniczącego i członków Komisji w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154, do zatwierdzania raportu komisji oraz do podejmowania decyzji w sprawie udzielania informacji o przebiegu i rezultatach badań prowadzonych przez komisję.

W przekazanym mediom oświadczeniu Polska Plus informuje:

Dla ocieplenia stosunków z Rosją, Platforma przekształciła Wolskę w kondominium rosyjsko-niemieckie i odpuściła śledztwo w sprawie mordu smoleńskiego

W wyemitowanym w dniu 30.09.2010 błyskotliwym wywiadzie na antenie Radia Maryja, skandaliczny sposób sprawowania rządów przez PO brawurowo obnażył przed przerażonymi słuchaczami prezes-premier-prawie-prezydent Jarosław Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński:

Mord smoleński - skandal z winy Ruskich i rządu Tusku

Kolejny niespotykanie gigantyczny skandal związany z zamachem i mordem smoleńskim, brawurowo obnażony został w dniu 22.01.2011 przez Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, podczas jego niebywale błyskotliwego i porażającego wystapienia na posiedzeniu Rady Politycznej Ruchu Oporu:

Godne szczególnego podkreślenia jest to, że podczas tego wystąpienia, Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński brawurowo wprowadził do repozytorium nowomowy kolejny niespotykanie użyteczny związek frazeologiczny, będący błyskotliwym i innowacyjnym derywatem wyrażenia "gigantyczny skandal":

Skandal w ramach rzekomego śledztwa w sprawie przecieku treści raportu ABW dotyczącego incydentu podczas wielkiej wyprawy narodowo-wyzwoleńczej prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Gruzji

Jak powszechnie wiadomo, pod kłamliwym płaszczykiem tego śledztwa, siepacze reżimu okupacyjnego prowadzili długotrwałą i szczegółową inwigilację Lecha Kaczyńskiego. Tę porażającą prawdę błyskotliwie obnażył Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński podczas konferencji "Nic o Nas bez Nas - wolności obywatelskie i naprawa Rzeczpospolitej" w Warszawie (26.02.2011):

Opublikowanie w grudniu 2011 roku listy leków refundowanych

Po ujawnieniu informacji o zamianie ciał Anny Walentynowicz i innej osoby, która została zamordowana w zamachu smoleńskim

Geneza i zastosowanie wyrażenia w znaczeniu 4

Młodzież - jak powszechnie wiadomo - stanowi o przyszłości Narodu oraz przetrwaniu nieśmiertelnych idei PiSjanizmu, a tym samym o przyszłości bytu narodowego Wolski.

Doskonale zdają sobie z tego sprawę wszelkiej maści wrogowie narodu, a w szczególności funkcjonariusze reżimu okupacyjnego Donaldu Tusku, którzy administrując na zlecenie KGB i BND kondominium rosyjsko-niemieckim, dopuszczają się systematycznych prześladowań i brutalnych działań wymierzonych właśnie w młodzież.

W tych mrocznych czasach tymczasowej utraty przez Wolskę suwerenności, bardzo istotne jest uświadamianie Narodowi pełnej prawdy o tych haniebnych działaniach wobec rozwijającego się młodego kwiatu społeczeństwa i jednoznaczne nazywanie ich po imieniu.

Jedną z niewielu osób, które mają odwagę opisywać rzeczy właściwymi słowami, jest Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński. On też, w dniu 11.12.2010, podczas skierowanej do młodego pokolenia konwencji "Ty jesteś Polską", błyskotliwie wprowadził do obrotu oralnego jedyny jedynie adekwatny i słuszny termin, charakteryzujący przestępcze działania okupantów wobec młodzieży:

Warto zwrócić uwagę, że ogłaszającwybitną analizę postępowania okupantów wobec młodzieży, Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński brawurowo ujawnił odkrytą przez siebie strukturę skandalu gigantycznego, który dla zamydlenia oszczu społeczeństwu, został przez okupantów złożony z wielu nierzucających się w oszczy skandali mniejszych.

Geneza i zastosowanie wyrażenia w znaczeniu 5

W tym znaczeniu wyrażenie wykorzystywane jest do obnażania prawdziwych zamiarów różnych zagranicznych, zwierzęco antywolskich gremiów lub organizacji, haniebnie próbujących cofnąć historię Wolski i przywrócić jej status pozbawionego suwerenności kondominium rosyjsko-niemieckiego:

Geneza i zastosowanie wyrażenia w znaczeniu 6

Ten wariant znaczeniowy został opracowany i wdrożony do obrotu oralnego z myślą o niezbędnym dla pomyślności IV RP oraz zapewnienia bytu biologicznego Narodu Wolskiego oczyszczenia skompromitowanego do cna i opanowanego przez wszelkiej maści agenturę wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności (w pierwszej kolejności!), powszechnie znienawidzonego Trybunału Konstytucyjnego, opanowanej przez łże-elitę Krojowej Rady Sądownictwa oraz zwierzęco anywolskiego Sądu Najwyższego:

Patrz też

Linki zewnętrzne