Naczelny Hycel IV RP

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Naczelny Hycel IV RP właśnie schwytał Szarika

Naczelny Hycel IV RP - zaszczytny tytuł honorowy, przyznany przez Braci Mniejszych Zjawisko biologiczne prezesowi TVP Bronisławowi Wildsteinowi, w uznaniu jego głębokiego patriotyzmu i olbrzymich zasług na polu odkłamania pryncypiów i niezaprzeczalnego dorobku wolskiej kynologii.

Tytuł nadany został w szczególności za nieugiętą postawę wobec inspirowanych przez określone siły przedstawicieli wrogich mediów, usiłujących doprowadzić do rehabilitacji Szarika, jak również za jego aresztowanie i podjęcie nieodwołalnej decyzji o bezterminowym uwięzieniu tego zdrajcy i tajnego współpracownika WSI i innych wrogich organizacji.

Pamiątkowa odznaka Naczelnego Hycla IV RP

Niestety, w dniu 18.01.2007 Bohaterski Hycel, w wyniku podłych intryg wrogów narodu, inspirowanych przez określone siły, jak również bezprecedensowych ataków frakcji chadeckiej parlamentu europejskiego, reprezentowanej przez Platformę Obywatelską, zmuszony został do uwolnienia Szarika.

W wyniku zakulisowych działań i nacisków na prezesa TVP, prawa do premierowej emisji (oraz jej trzech powtórek) dalszych odcinków przygód tego liberalnego antybohatera uzyskał wrogi kanał telewizyjny "Kino Polska". Emisja tego obrzydliwego i zakłamanego materiału rozpocznie się na antenie stacji 04.02.2007.

Wypada wyrazić nadzieję, że prezes Wildstein nie zostanie pozbawiony zaszczytnego tytułu, co niewątpliwie zdopinguje go do kontynuowania działań mających na celu definitywne odizolowanie cynicznego czworonożnego wichrzyciela od zdrowego w swej zasadniczej masie społeczeństwa Wolski.

Niestety, w dniu 26.02.2007 wyszło na jaw, że Bronisław Wildstein swoimi spektakularnymi, ale - jak się okazało - niewiele znaczącymi działaniami nękającymi Szarika, cynicznie zamydlił wszystkim oczy i nie realizował słusznych wytycznych PiS i jego koalicjantów, dotyczących polityki informacyjnej o dokonaniach partii i rządu. Jednym słowem, człowiek ten zawiódł Braci Mniejszych Zjawisko biologiczne, a tym samym wszystkich Wolaków.

Okazało się, że prezes nie panował nad kierowaną instytucją, dopuszczając do emisji informacji zakłamanych przez Układ i inne określone siły liberalne, jak na przykład materiały o taśmach prawdy (które w rzeczywistości obrazowały "normalny tryb rutynowych negocjacji"), doniesienia o nieprawidłowym wypełnieniu przez premiera rejestrów korzyści (co okazało się zwykłym zaniedbaniem symbolicznym), czy wreszcie materiał o rzekomej aferze z oczyszczalnią odcieków ze składowiska odpadów pod Białymstokiem, w której minister Kaczmarek i senator Putra są niewątpliwie czyściutcy jak ścieki z przedmiotowej oczyszczalni.

W związku z powyższymi faktami, dla zapobieżenia dalszej eskalacji napięcia i konfliktów, konieczne stało się odwołanie w trybie pilnym prezesa Wildsteina, co też i miało miejsce w dniu 26.02.2007, dzięki niespodziewanemu rozszerzeniu składu rady nadzorczej TVP o znanego odnowiciela i zaufanego pretorianina braci Kaczyńskich Zjawiska Biologicznego, Andrzeja Urbańskiego.

Patrz też