Tryb zamachowy

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Klasyczny tryb zamachowy

Definicja

Tryb zamachowy - nowy związek frazeologiczny wzbogacający wolską lingwistykę stosowaną o pojęcie ściśle określające sytuację, w której siły tymczasowo okupujące IV RP usiłują wspólnie z LiD wykorzystać obowiązujący regulamin Sejmu do zwoje-wódczenia Wolski.

Geneza

Po raz pierwszy ten błyskotliwy związek frazeologiczny zastosował Geniusz Mazowsza, komentując wydarzenia z 13.03.2008, kiedy to w Sejmie restaurowanej III RP, PO przy pomocy LiD usiłowało doprowadzić do drugiego czytania projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.

Ważki ten dokument został wynegocjowany przez telefon Miłościwie Nam Nieobecnego i Niepoinformowanego, podtrzymywany usłużną ręką Najlepszej w historii Wolski minister spraw zagranicznych - obecnie na wygnaniu - przez samego Naczelnego Demokratę i uznany za największy sukces polityki zagranicznej IV RP przez niego samego et consortes.

Próba egzegezy semantycznej

Tryb - koło zębateelement czynny przekładni zębatej oraz element innych mechanizmów, takich jak sprzęgło zębate, połączenia wielowpustowe, pompa zębata i innych. W skład koła zębatego wchodzą:

  1. wieniec zębaty
  2. piasta
  3. łącznik, łączący piastę i wieniec.

Zamach - działanie polityczno-przestępcze mające zwykle na celu osiągnięcie pewnego celu politycznego w sposób nielegalny, np. obalenie aktualnej władzy przy użyciu siły militarnej, czy też wyeliminowanie osoby (zwykle osobistości zajmującej ważne stanowisko państwowe lub w innych organach politycznych np. instytucji międzynarodowej), bądź grupy ludzi poprzez morderstwo. Jeden z głównych elementów walki stosowany przez organizacje terrorystyczne.

Koło zamachowe - koło o dużej masie, w którym wykorzystuje się jego bezwładność. W silnikach spalinowych energia rozpędzonego koła zamachowego podtrzymuje ruch silnika podczas fazy sprężania. Wykorzystywane dawniej do gromadzenia energii - rozpędzane przez silnik elektryczny, który potem działa jako prądnica. W agregatach trałowych i przetwornicy demagnetyzacyjnej energia zgromadzona w kole zamachowym służy do wytwarzania impulsów prądu o średnim czasie trwania.

Błyskotliwe połączenie, nieznane w dotychczasowej historii mechaniki, koła zębatego z kołem zamachowym pozwoliło na udobitnienie następujących znaczeń:

  1. element czynny
  2. duża masa wykorzystująca bezwładność służącą do podtrzymania
  3. działanie przestępcze

Pozwala to w sposób zrozumieć, że chodzi o nową broń sił okupujących IV RP et consortes, służącą do zwoje-wódczenia IV RP. C.N.D.

Próba egzegezy gra-matycznej

Biorąc pod uwagę wielokrotnie deklarowane przez IV RP strategiczne znaczenie dla Wolski losów narodów bałkańskich, oczywistym staje się przyswojenie bratniego trybu formułowania myśli i, w tym kontekście, równie oczywista staje się negacja własnego sukcesu, jakim było wynegocjowanie Traktatu Lizbońskiego. C.N.D.

Próba egzegezy a(ksjo)logicznej

Wysuwane przez okupantów IV RP i rzekomo apolitycznych Wykształciuchów argumenty, jakoby szybkie dążenie do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego było działaniem legalnym i popierającym największy sukces polityki zagranicznej IV RP, jest typowym tematem zastępczym, mającym odwrócić uwagę Wolaków od najistotniejszych zagadnień bezpieczeństwa:

  1. narodowego - ponieważ służy zwoje-wódczeniu
  2. duchowego - ponieważ stanowi przesłankę do wprowadzenia tylnymi drzwiami Karty Praw Podstawionych

W ujęciu dynamicznym dominuje wyraźnie troska Odnowicieli o obronę interesu, niemal 25% pań i panów w zaawansowanym średnim wieku, jak obliczył sam Największy Statystyk, przed pozostałą częścią społeczeństwa, co jest oczywistym przejawem twórczego podejścia do zasad demokracji, podobnie, jak do kwestii honoru. C.N.D.

Zastosowanie trybów zamachowych

13 marca 2008 r.

Sejm opowiedział się za natychmiastowym przejściem do drugiego czytania projektu ustawy zezwalającej na ratyfikację Traktatu Lizbońskiego. Wniosek w tej sprawie zgłosił 12.03.2008 klub LiD. Za przyjęciem tego wniosku głosowało 274 posłów, przeciw - 161, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. PiS był przeciwko i po głosowaniu próbował odłożyć drugie czytanie, by - jak uzasadnia - przygotować się do debaty.

Udaremnione próby zastosowania trybów zamachowych

Na szczęście interwencja apolitycznego Miłościwie Nam Na Chwilę Obecnego i Niepoinformowanego spowodowała odłożenie głosowania do 18.03.2008.

Na konferencji prasowej prezes PiS pozytywnie ocenił rezygnację z "pospiesznego tempa" pracy nad ustawą umożliwiającą ratyfikację Traktatu z Lizbony, z tego - jak się wyraził - "trybu zamachowego" oraz rozpoczęcie negocjacji w tej sprawie.

Patrz też

Linki zewnętrzne