Odpolitycznienie mediów

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Wprowadzenie

Pod rządami wrogów narodu media pogrążyły się w całkowitej degrengoladzie moralnej

W słusznie minionej epoce III RP media zostały obsadzone wszelkiej maści agentami Układu, szarej sieci, PO, WSI, KGB, GRU, Stasi i stały się twierdzą Masonerii, Syjonistów, postkomuny lewicy oraz innych mrocznych elementów liberalnych.

Wszystkie te ciemne siły, sprzedajnymi rękami łże-dziennikarzy, kreowały rzeczywistość medialną oraz manipulowały opinią publiczną, starając się zachować wpływy starego reżimu i doprowadzić do ograniczenia niezależności i – w konsekwencji – do upodlenia Narodu Wolskiego oraz pełnej utraty suwerenności Wolski.

Na szczęście te podłe knowania zostały dostrzeżone i obnażone przez Geniusza Mazowsza oraz jego ludzi. Już podczas kampanii wyborczej 2005 r., a także po zdobyciu władzy, liderzy PiS wielokrotnie deklarowali bezwzględną walkę o wyeliminowanie wrogich sił i elementów z mediów i zapewnienie ich pełnej niezależności politycznej. Jak mówią, tak robią!

Kalendarium odzyskiwania mediów

 1. Grudzień 2005 r. – ówczesny wiceszef klubu parlamentarnego PiS Tomasz Markowski zapowiedział, że "teraz PiS chce mieć bardzo silny wpływ na media".
 2. 02.02.2006 – Witold Kołodziejski, człowiek PiS w KRRiT, na łamach "Pulsu Biznesu" zadeklarował, że "... TV Trwam powinna być wzorem do naśladowania dla TVP".
 3. 23.02.2006 – komentując odkrywczy pomysł utworzenia Narodowego Ośrodka Monitorowania Mediów, minister Sellin mówi, że "NOMM będzie ośrodkiem naukowym, gdzie będą pracować naukowcy, a nie politycy. Naukowcy będą mogli dokonywać ciekawych analiz rynku medialnego, treści medialnych w Polsce". Kilka dni później Wielki Brat na konferencji prasowej, uzasadniając konieczność powołania ośrodka deklaruje: "Polski obywatel ma prawo do tego, żeby wiedzieć, co sobą reprezentują media, nawet żeby wiedzieć, jakie jest ich zaplecze finansowe, jakie są powiązania, jakie były życiorysy dziennikarzy, skąd się wywodzą. To jest taka sama wiedza jak wiedza o politykach. Dziennikarzebardzo ważną częścią życia publicznego i powinni być opinii publicznej znani". Wynika z tego, że Geniusz Mazowsza jest prekursorem zupełnie nowej gałęzi nauki, dawniej określanej mianem inwigilacji.
 4. 06.04.2006 – podczas wizyty Małego Księcia w Iraku towarzyszy mu p. Elżbieta Kruk, "przewodnicząca posiedzeń" KRRiT. Na bezprzykładne i cyniczne ataki opozycji oraz innych wrogów narodu, że jest to klasyczna wycieczka za publiczne pieniądze, Tomasz Różański, rzecznik KRRiT, wyjaśnia z całą powagą: "Polska współuczestniczy w odbudowie Iraku i chcielibyśmy [...] też dowiedzieć się, jakie są wizje rozwoju spraw telewizyjnych i nadawczych na tamtym terenie".
 5. 22.04.2006 – do Sejmu trafia prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Radiofonii i Telewizji. To reakcja na decyzję opanowanego przez wymienione wyżej mroczne siły Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował wprowadzony w grudniu przepis, że to prezydent powołuje szefa KRRiT. Pierwszy Po Bracie zaproponował więc, by to członkowie Radytak jak kiedyś – wybierali przewodniczącego spośród siebie. przy okazji prezydent proponuje jeszcze jedną zmianę: chce, aby KRRiT podejmowała decyzję nie większością dwóch trzecich głosów, ale zwykłą. Rada liczy pięciu członków, do podjęcia decyzji trzeba więc dziś czterech głosów. Po zmianie wystarczyłyby trzyzupełnym przypadkiem jest, że tylu właśnie przedstawicieli ma w Radzie PiS. Pozostali dwaj pochodzą z rekomendacji Samoobrony i LPR. Wkrótce przed Radą staną jedne z najważniejszych decyzji: wybór nowych rad nadzorczych w mediach publicznych, które z kolei wybiorą nowe zarządy TVP i PR, więc koalicja ma mieć pełną kontrolę. Rzecznik prezydenta Maciej Łopiński tłumaczy, że obniżenie liczby głosów potrzebnych do podejmowania decyzji "jest zasadne przy zmniejszeniu liczebności Rady z dziewięciu do pięciu członków". Ale to właśnie PiS zmniejszając liczbę członków Rady, ale wprowadzając wymóg większości bezwzględnej, praktycznie podwyższył liczbę głosów potrzebną do podejmowania decyzji. Indagowany o to dalej przez agenturę dziennikarską Łopiński mówi: "bez komentarza".
 6. Noc z 24 na 25.04.2006KRRiT dokonuje niespodziewanego wyboru nowej rady nadzorczej TVP: 5 pisiaków i 3 samoobrońców.
 7. 26.04.2006 – Przewodnicząca KRRiT Elżbieta Kruk stwierdza w oświadczeniu: "Nie wybraliśmy do nowej rady nadzorczej TVP osób rekomendowanych przez stowarzyszenia twórcze, bo nie miały uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych. [...] domaganie się wyboru osób nieposiadających odpowiednich uprawnień jest nakłanianiem do łamania prawa". Tymczasem ustawa o RTV nie wymaga od członków rady nadzorczej TVP ukończenia specjalnego kursu – taki dyplom muszą mieć jedynie członkowie rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych przeznaczonych do komercjalizacji lub prywatyzacji. W przeszłości Krajowa Rada wybierała do rad nadzorczych osoby bez takiego dyplomu, a potem prosiła o ukończenie odpowiedniego kursu. Po drugie – wbrew twierdzeniu p. Kruk – rekomendowany przez stowarzyszenia szef obecnej rady nadzorczej TVP prof. Tadeusz Kowalski ma ukończony taki kurs. Co ciekawe takich samych argumentów używał Włodzimierz Czarzasty b. sekretarz KRRiT, kiedy nie był zadowolony z wyboru m. in. właśnie prof. Kowalskiego na członka Rady. Warto dodać, że KRRiT sama zaapelowała do stowarzyszeń twórczych o wskazanie kandydatów do rady nadzorczej TVP, po czym w ogóle nie rozpatrywała listy rekomendowanych przez nie osób.
 8. 04.06.2006 – asystent przewodniczącej KRRiT pani Kruk wyraził oburzenie wyemitowaniem przez TVP materiału pokazującego, jak na kongresie PiS Geniusz Mazowsza zaintonował i odśpiewał Hymn Narodowy, fałszując niemiłosiernie i myląc tekst.
 9. 09.06.2006dziennikarzom "Faktu" udaje się cyniczna manipulacja i fotografują kartkę, którą podczas posiedzenia Sejmu 8 czerwca Jacek Kurski wręczył J. Kaczyńskiemu. Napisał na niej: "3 Program Radia - Jola Kucharska; Redakcja sportowa TVP - K. Miklas; TV Polonia - Robert Terentiew". Zdarzenie to w sposób oczywisty zadaje kłam nikczemnym twierdzeniom wrogów narodu o ręcznym sterowaniu mediami i wymysłom czarnej propagandy o mianowaniu na wiodące stanowiska tylko ludzi wskazanych przez Jedynie Słuszną Partię, gdyż wszyscy widzieli, że notatka była na piśmie, więc sterowanie nie było ręczne.
 10. 14.09.2006 – wiceprezes radia PIK Tomasz Gąska wdraża uchwałę Rady Nadzorczej o lustracji w radiu PIK, w myśl której po zaświadczenia o statusie pokrzywdzonych muszą udać się do IPN wszyscy pracownicy i współpracownicy urodzeni przed 1972 r., nie tylko dziennikarze i redaktorzy, ale również pracownicy techniczni, sekretarki, księgowe, kierowcy, konserwatorzy, a nawet sprzątaczki. "Czasem sprzątaczka wie więcej, niż się wydaje"argumentuje słusznie Jerzy Kęcik, wskazany przez PiS szef rady.
 11. 18.10.2006pracownicy Radia BIS otrzymują z sekretariatu dyrektora radia e-mail następującej treści: "W imieniu Dyrektora BIS Polskiego Radia Pana Jacka Sobali informuję, iż w dniu 1 listopada obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. Nazwanie go w jakikolwiek inny sposób (np. Świętem Zmarłych), podlegać będzie karze 1000 za każdorazowe wypowiedzenie na antenie błędnej nazwy". Należy zaznaczyć, że Wrogowie narodu wrednie i złośliwie podkreślają, iż – rzekomo zgodnie z Kodeksem Pracy – zatrudnionego można ukarać finansowo jedynie za nieprzestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, opuszczenie stanowiska pracy, picie alkoholu lub pracę pod jego wpływem, a w innych wypadkach można udzielić tylko upomnienia albo nagany. Uczciwi ludzie wiedzą jednak, że powoływanie się na Kodeks jest cynicznym nadużyciem semantycznym i manipulacją, mającą na celu ukrycie szczytnego celu akcji: chodzi o to, aby nie świętować pamięci wszystkich zmarłych, wśród których zapewne są zmarli liberałowie, członkowie Układu, osoby uwikłane w szarą sieć, wykształciuchy i członkowie ZOMO, a uhonorować tylko tych zmarłych, którzy zostali przez ekipę Chamów i Warchołów oficjalnie zlustrowani, uznani za swoich i namaszczeni jako "święci".
 12. 10.01.2007 – w rozmowie w Radiu Zet Joachim Brudziński, sekretarz generalny PiS, bez kokieterii i fałszywej skromności postawił sprawę jasno: "[...] o składzie rady nadzorczej TVP zdecyduje działający w kancelarii premiera zespół specjalny złożony z sekretarzy stanu: Lipińskiego z PiS, Pawłowca z LPR i Filipka z Samoobrony". I zadecydował: dzień później, dziwnym zbiegiem okoliczności na kilka minut przed przesuwanym zresztą wielokrotnie głosowaniem w sprawie wyboru wybitnego bankowca Skrzypka na prezesa Narodowego Banku Polskiego, KRRiT uzupełniła skład rady nadzorczej TVP w taki sposób, że Liga Polskich Rodzin i Samoobrona uzyskały w nich większość. Daje to tym partiom możliwość odwołania Bronisława Wildsteina ze stanowiska prezesa zarządu TVP.
 13. 26.02.2007 – do rady nadzorczej TVP desygnowany został zausznik Braci Mniejszych, znany odnowiciel IV RP, Andrzej Urbański.
 14. 26.02.2007 późnym wieczorem – rada nadzorcza odwołuje ze stanowiska dotychczasowego prezesa TVP, Wildsteina.
 15. 26.02.2007 nocą – p. o. prezesa zostaje Andrzej Urbański.
 16. 08.03.2007"[media elektroniczne] wyrosły w Polsce z czegoś bardzo niedobrego, wywodzącego się z poprzedniego systemu. Wydawało się, że powinno być zupełnie inaczej, że media powinni tworzyć byli opozycjoniści, jak Mirosław Chojecki na przykład, ale tworzyli ją zupełnie inni. Tacy, o których Jerzy Urban mówił, że świetnie nadawaliby się do oddziałów najgorszych propagandystów"Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Rzeczypospolitej".
 17. 08.03.2007"Demokracja powinna sprzyjać uświadomieniu obywateli. Gdyby to ode mnie tylko zależało, to po prostu wszystkie telewizje musiałyby pokazywać, i to codziennie, informacje na temat swego pochodzenia. [...] [ niech obywatel, gdy ] patrzy na "Fakty" TVN, wie, dlaczego one tak wyglądają, jak wyglądają"Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej
 18. 10.03.2007"Niezwykle sceptycznie oceniam wolność indywidualną dziennikarzy pracujących w mediach. Trzeba będzie w tej dziedzinie coś zmienićJarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Faktu"
 19. 03.04.2007 – milowy krok na trudnej drodze odzyskiwania mediów dla Narodu: rada nadzorcza TVP na stanowisko prezesa zarządu desygnowała wybitnego apolitycznego eksperta, cenionego odnowiciela, Andrzeja Urbańskiego.

Ludzie odzyskanych mediów

Konsekwentne, szeroko zakrojone i intensywne działania prowadzące do odpolitycznienia i odzyskania mediów dla Prawdziwych Polaków, prowadzone są przez odnowicieli nieustannie i niestrudzenie. W warstwie personalnej polegają one – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ekipy Braci Mniejszych Zjawiska biologicznego – na obsadzaniu kluczowych stanowisk w mediach ludźmi w pełni niezależnymi politycznie, kryształowo czystymi, o bardzo wysokim poziomie wiedzy merytorycznej w zakresie mediów oraz dużym doświadczeniu w tej dziedzinie. Choć proces ten nie jest jeszcze zakończony, to już po roku nawet nieuzbrojonym okiem widać korzystne efekty prowadzonych działań. Poniżej przedstawiono poczet tych niezłomnych osób, które – niejednokrotnie poświęcając cele osobiste i za nic mając prywatne korzyści – zdecydowały się heroicznie służyć Ojczyźnie na froncie walki ideologicznej z wpływami byłych reżimów w mediach.

 1. Do KRRiT 26.01.2006 wybrany został przez Sejm kandydat Samoobrony Tomasz Borysiuk, który w 2000 r. był wydawcą sławnego wywiadu Piotra Gembarowskiego z Marianem Krzaklewskim w programie "Gość Jedynki". Materiał ten spotkał się z ostrą krytyką m.in. Rady Etyki Mediów, która oceniła zachowanie prowadzącego jako całkowicie nieprofesjonalne i naruszające takie zasady jak "zasada prawdy, obiektywizmu, zasada szacunku i tolerancji". Borysiuk był wcześniej członkiem młodzieżówki SdRP.
 2. Na stanowisko szefowej KRRiT desygnowała 31.01.2006 Elżbietę Kruk, szefową PiS w Lublinie, która jest historykiem, a w Sejmie pracowała w komisjach kontroli oraz europejskiej. Wsławiła się gwałtowna obroną Mariusza Deckerta, oskarżonego o korupcję działacza PiS (patrz: Odnowiciele).
 3. noc 25.04.2006 - do nowej rady nadzorczej TVP wybrana została Janina Goss (wskazana przez PiS), której wszechstronne kompetencje i zasługi opisane są w portalu www.prawica.net: "[...] robiła matce braci Kaczyńskich konfitury i jest przyjaciółką domu".
 4. j.w. Łukasz Moczydłowski, były aktywny członek Młodzieży Wszechpolskiej, były asystent posła Chruszcza z LPR.
 5. 15.06.2006 do rady nadzorczej Polskiego Radia wybrany został Jacek Kiczek, sekretarz zarządu podkarpackiego PiS.
 6. j.w. Irena Kleniewska, radna Warszawy z ramienia PiS, bez powodzenia kandydowała w wyborach do Sejmu z list tej partii.
 7. j.w. Beata Kropiewnicka, księgowa w szpitalu AM w Białymstoku; dostała rekomendację od Krzysztofa Fedorowicza, bliskiego współpracownika wicepremiera Giertycha.
 8. j.w. Renata Kubińska - Sieradzka, siostra byłego szefa Młodzieży Wszechpolskiej, bez powodzenia kandydowała z list LPR w wyborach do Sejmu.
 9. Do nowych rad nadzorczych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia w dniu 29.06.2006 KRRiT wybrała następujące osoby: Witold Petrulis (rada radia Kraków), lokalny działacz PiS.
 10. Tomasz Sanecki (rada radia Kraków), lokalny działacz PiS.
 11. Jan Andrzej Wieczorkowski (rada radia Kraków), lokalny działacz LPR.
 12. Bogumiła Rybiałek (rada radia Kraków), lokalna działaczka Samoobrony.
 13. Zdzisław Maciej Papież (rada Radia Merkury w Poznaniu), rzecznik prasowy leszczyńskiej Samoobrony i asystent społeczny posła Samoobrony Bernarda Ptaka.
 14. Szymon Czynsz (rada Radia Merkury w Poznaniu), członek LPR, szef stajni na hipodromie. W dniu 10.01.2007 został wybrany do Rady Nadzorczej TVP.
 15. Małgorzata Ciemięga (rada Radia Merkury w Poznaniu), krewna Roberta Muzolfa, działacza LPR i MW, faktycznie rządzącego LPR w Wielkopolsce, była rzeczniczka prasowa SLD-owskiego prezydenta Piły.
 16. Agnieszka Massalska (rada Radia Kielce), córka senatora PiS Adama Massalskiego.
 17. Jarosław Karyś (rada Radia Kielce), skarbnik PiS w województwie świętokrzyskiem.
 18. Edmund Zając (rada Radia Kielce), wiceprezes okręgu świętokrzyskiego LPR.
 19. Agnieszka Szlęk (rada Radia Kielce), lokalna działaczka Samoobrony.
 20. Wojciech Charbin (rada Radia Gdańsk), były pełnomocnik komitetu wyborczego marszałka senatu Bogdana Borusewicza.
 21. Marek Łochwicki (rada Radia Gdańsk), formalnie rekomendowany przez fundację Archiwum Filmowe, której to szefem rady jest Borusewicz.
 22. Sławomir Niecko (rada Radia Gdańsk), pracownik firmy zajmującej się wyburzeniami, lokalny działacz LPR.
 23. Andrzej Gackowski (rada Radia Gdańsk), działacz Samoobrony, indagowany przez dziennikarzy nie umie sobie przypomnieć nazwy ani jednej audycji tej rozgłośni. Na co dzień zajmuje się zaopatrzeniem i serwisem sprzętu medycznego.
 24. Zbigniew Hajłasz (rada Radia Wrocław), wskazany przez PiS bliski współpracownik eurodeputowanego Samoobrony Ryszarda Czarneckiego.
 25. Dariusz Baran (rada Radia Lublin), rekomendowany przez PiS właściciel lubelskiej restauracji Odessa, nieformalnego miejsca spotkań lubelskich liderów PiS, ma (lato 2006) sprawę karną w sądzie.
 26. Zenon Złakowski (rada Radia Lublin), lokalny działacz LPR.
 27. Andrzej Wróblewski (rada Radia Lublin), szef Samoobrony na Warmii i Mazurach.
 28. Andrzej Sikorski (rada Radia Lublin), działacz PiS w powiecie szczycieńskim, w 2005 roku bez powodzenia startował w wyborach do Sejmu z list PiS. Prowadzi agencję ochrony.
 29. Janusz Burysz (rada Radia Wrocław), rekomendowany przez PiS specjalista ds. ochrony środowiska w kopalni Turów.
 30. Andrzej Sikorski (rada Radia Olsztyn), rekomendowany przez PiS, którego kwalifikacje polegają na tym, że – jak sam deklaruje – w młodości był didżejem i prowadził dyskoteki.
 31. Jerzy Roszkowiak (rada Radia Opole), członek władz regionalnych PiS na Opolszczyźnie.
 32. Adrian Czubak (rada Radia Opole), lokalny działacz PiS.
 33. Jerzy Okrzesa (rada Radia Opole), działacz desygnowany przez LPR.
 34. Jan Butmankiewicz (rada Radia Opole), szef Samoobrony w Opolu. Przeciwko niemu w opolskiej prokuraturze toczy się (lato 2006) śledztwo w sprawie sfałszowania podpisów pod listą poparcia dla jego kandydatury do Senatu w wyborach 2005 r.
 35. Grzegorz Kunowski (rada Radia Białystok), radny sejmiku województwa podlaskiego z ramienia Ligi Polskich Rodzin.
 36. Elżbieta Nowacka-Sznurkowska (rada Radia Białystok), księgowa, rekomendowana przez PiS.
 37. Józef Nowak (rada Radia Białystok), lokalny działacz PiS.
 38. Gniewomir Rokosz-Kuczyński (rada Radia Białystok), były radny PiS.
 39. Ireneusz Fryszkowski (rada Radia Szczecin), były sekretarz zarządu miejskiego LPR w Szczecinie, były asystent europosła LPR Sylwestra Chruszcza (jest również w radzie nadzorczej TVP).
 40. Marta Giezek (rada Radia Szczecin), do niedawna asystentka posłanki PiS, Mirosławy Masłowskiej.
 41. Artur Kubaj (rada Radia Szczecin), desygnowany przez Samoobronę.
 42. Krzysztof Przybylski (rada Radia Katowice), działacz LPR. Zaproponował niedawno stworzenie ośrodka, który ma gromadzić informacje o ludziach "osłabiających tożsamość narodową Polaków i szkalujących dobre imię Polaków".
 43. Jacek Tkaczyk (rada Radia PIK, Bydgoszcz), aktywista Młodzieży Wszechpolskiej z Siedlec.
 44. Artur Piotrowicz (rada Radia PIK, Bydgoszcz), przewodniczący toruńskiej Samoobrony i doradca gospodarczy Andrzeja Leppera.
 45. Aleksandra Sawicka-Starosta (rada radia Zachód – Gorzów, Zielona Góra), żona posła Samoobrony Waldemara Starosty.
 46. Artur Grygiel (rada radia Zachód – Gorzów, Zielona Góra), syn regionalnego działacza PiS.
 47. Justyna Gorczyca (rada radia Rzeszów), poprzednio kierownik biura posła Janusza Kołodzieja z LPR.
 48. Krzysztof Legun (rada radia Koszalin), lokalny działacz PiS.
 49. Franciszka Pniewska (rada radia Koszalin), lokalna działaczka LPR.
 50. Dariusz Dudkiewicz (rada radia Koszalin), działacz desygnowany przez Samoobronę.
 51. Janina Malasińska (Rada Programowa oddziału TVP w Kielcach), była dyrektorka domu kultury w Końskich, była wicedyrektorka Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Do rady p. Malasińska została przez KRRiT wybrana w grudniu 2006, pomimo, że ... nie żyje od marca.
 52. Krzysztof Bosak, poseł Ligi Polskich Rodzin, do grudnia 2006 r. szef Młodzieży Wszechpolskiej, został 31.01.2007 mianowany nowym wiceprzewodniczącym Rady Programowej TVP. Bosak zastąpił na tym stanowisku innego posła LPR, Daniela Pawłowca, który pełnił funkcję od września ubiegłego roku, a ostatnio został oddelegowany na inny odcinek budowy IV RP - jest obecnie sekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
 53. Andrzej Urbański, były szef Kancelarii Prezydenta, czołowy odnowiciel, został 26.02.2007 mianowany nowym członkiem Rady Nadzorczej TVP. Urbański wszedł do RN TVP w miejsce znanego ignoranta, Sławomira Skrzypka po objęciu przez niego stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego.
 54. Janina Goss, która "[...] robiła matce braci Kaczyńskich Zjawiska biologicznego konfitury i jest przyjaciółką domu" została 26.02.2007 przewodniczącą rady nadzorczej TVP.

Nowe rady nadzorcze, nie szczędząc sił i środków, na bieżąco dokonują oczyszczających zmian w zarządach oraz wśród pracowników poszczególnych rozgłośni. Na pierwszą linię frontu walki o odzyskanie i naprawę mediów desygnowani zostali między innymi:

 1. Krzysztof Musiałek (członek zarządu Radia Merkury w Poznaniu), działacz LPR, dotychczas brygadzista w hurtowni słodyczy, zarekomendowany przez Szymona Czynsza, szefa stajni.
 2. Norbert Gross (wiceprezes zarządu Radia Kielce), przewodniczący okręgu świętokrzyskiego Samoobrony.
 3. Michał Jagodziński (prezes Radia PIK z rekomendacji PiS), który pełnił już tę funkcję do 2000 roku, a ze stanowiska odszedł w atmosferze skandalu związanego z odprawami, jakie pobrał zarząd (po 400 tys. na osobę).
 4. Tomasz Gąska (wiceprezes Radia PiK z rekomendacji PiS), były PZPR-owski aparatczyk, który strzegł linii partii i bronił stanu wojennego. Był członkiem PZPR, sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej w tygodniku "Fakty" i zastępcą redaktora naczelnego tej gazety od 1979 roku, przez stan wojenny, aż do upadku komunizmu, odznaczony medalem im. Janka Krasickiego. Używając pseudonimu Tomasz Hellen w 1982 r. pisał m.in. peany na temat WRON, a w tekście "Jaka może być partia" nawoływał do odrodzenia w PZPR "ducha leninowskich zasad".
 5. Krzysztof Czabański, mianowany 01.07.2006 na prezesa Polskiego Radia S.A., były dziennikarz m.in. "Sztandaru Młodych" i "Zarzewia". W latach 1967-1980 należał do PZPR.
 6. Jerzy Targalski, mianowany 15.07.2006 wiceprezesem Polskiego Radia S.A., w latach 70. członek PZPR, do której - jak stwierdził w wywiadzie dla "Bazy" w 1988 r. - "wstąpiłem, gdyż uważałem, że pomoże mi to w działalności konspiracyjnej." Obecnie czołowy zwolennik lustracji w PR i likwidator audycji w języku esperanto.
 7. Marcin Wolski, 21.07.2006 mianowany został dyrektorem I programu PR, od 1975 roku do jej końca był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR. Jak mówi "byłem oportunistycznym szarym członkiem, jak kilka milionów obywateli w tym kraju. A do partii zapisałem się, bo zaczęto z radia wyrzucać ludzi, między innymi poległ wtedy mój kolega Krzysiek Materna, i były naciski, że jak się zapiszę, to będę mógł przedstawiać swoje argumenty i bronić ludzi".
 8. Mariusz Deckert (prezes Radia Lublin z nadania PiS, członek Rady Politycznej tej partii)
 9. Marcin Palade (prezes Radia Opole z nadania LPR).
 10. Andrzej Urbański (26.02.2007 wyznaczony na p. o. prezesa TVP po odwołaniu Bronisława Wildsteina, 03.04.2007 desygnowany przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa zarządu).
 11. Patrycja Kotecka (zatrudniona bezpośrednio po objęciu stanowiska przez Urbańskiego, od czerwca 2007 r. pełni obowiązki zastępcy szefa Agencji Informacji odpowiada za całą informację w TVP: "Wiadomości", "Panoramę" i "Teleexpress")

Należy wyrazić głęboką nadzieję, że proces odzyskiwania mediów dla Narodu nie zostanie zahamowany przez Jego wrogów, a prezentowana lista niezłomnych obywateli, desygnowanych przez Jedynie Słuszną Partię i jej sojuszników na strażników prawdziwej wolności mediów, wymagać będzie systematycznego uzupełniania.

Pozytywne efekty odzyskania mediów

 1. Kilka programów z głęboko słusznego i demaskatorskiego cyklu "Misja Specjalna" poświęcono aparatowi represji oraz wymiarowi sprawiedliwości w czasach stalinowskich. W audycjach tych przedstawiano między innymi sylwetki funkcjonariuszy SB, prokuratorów i sędziów, którzy wsławili się ślepym wykonywaniem poleceń partyjnych i licznymi przestępstwami w imię utrwalania władzy sowieckiej w Polsce. W żadnym z tych programów nie zająknięto się nawet o sędzim Romanie Kryże, który wydał wiele wyroków śmierci na żołnierzy AK (między innymi oficera wywiadu Komendy Głównej AK, cichociemnego Stefana Ignaszaka, rotmistrza Witolda Pileckiego, majora Tadeusza Pleśniaka) oraz skazał na śmierć bohatera tzw. "afery mięsnej", Stanisława Wawrzeckiego. Jedynie przez zwykły zbieg okoliczności synem pułkownika Kryże jest urzędujący wiceminister sprawiedliwości Andrzej Kryże.
 2. 16.09.2007, godz. 14.40 - TVP 3 pokazuje mecz drugoligowych piłkarzy Lechia Gdańsk - Warta Poznań. W 33. minucie piłkę poza boisko wybija bramkarz Warty, gdańszczanie szykują się do wybicia rzutu rożnego, ale telewizja przełącza się do studia w Warszawie, skąd prowadząca program zaprasza na specjalne wydanie "Kuriera", który łączy się z Białymstokiem, gdzie działacze Partii rozpoczynają lokalną konwencję wyborczą. Prezenterka programu odsyła kibiców do wieczornej retransmisji meczu w TV Polonia. Uzasadniając decyzję o przerwaniu transmisji z meczu, pani Beata Jakoniuk-Wojcieszak stwierdziła:
 3. 19.09.2007 - rada nadzorcza Telewizji Polskiej, w głęboko słusznej trosce o zachowanie obiektywizmu i neutralności politycznej w gorącym okresie przedwyborczym, podjęła uchwałę, która zakazuje członkom zarządu TVP wypowiadania się dla innych mediów. W myśl tej uchwały "każdy z członków zarządu może się swobodnie wypowiadać w zakresie swojej odpowiedzialności [...]. Natomiast jeżeli czyni to w zakresie innych zagadnień to objęty jest tym zakazem."niespotykanie słuszną uchwałę rada podjęła w następstwie wyjątkowo kłamliwej i skandalicznej wypowiedzi członka zarządu TVP, byłego łobuza, Piotra Farfała, który nie bacząc na fakty, poważył się stwierdzić:
 4. 25.09.2007 - w opublikowanej na stronach internetowych IPN kartotece znalazła się informacja, że prezes TVP, wybitny odnowiciel Andrzej Urbański, podpisał w grudniu 1981 r. lojalkę. Choć informację o tym podały główne wydania programów informacyjnych wszystkich stacji telewizyjnych, to w wieczornym wydaniu "Wiadomości" TVP nie było o tym ani słowa.
 5. 01.10.2007 - do udziału w programie "Forum" nie został dopuszczony Janusz Korwin-Mikke, który "nie został zaproszony". Dopuszczono jednak Romana Giertycha, choć również nie było go wśród zaproszonych. Na liście gości był natomiast Marian Piłka, który jednak nie chciał reprezentować w programie całego komitetu wyborczego LPR. [1]
 6. 02.10.2007 - "Nie mogłam się na to zgodzić. "Forum" nie jest programem dla polityków, tylko dla widzów i politycy nie mają wpływu na jego kształt. [...] Podjęłam się prowadzenia "Forum" jako współpracownik TVP pod warunkiem, że będzie to program niezależny, pluralistyczny i wolny od nacisków partyjnych. [...] Prezes TVP Andrzej Urbański popierając wczoraj moją decyzję wystąpił jednocześnie w obronie tych wartości" - w oświadczeniu prowadzącej program Joanny Lichockiej, która uzasadniała decyzję o niedopuszczeniu do udziału w programie Janusza Korwin-Mikkego (02.10.2007)
 7. 02.10.2007 - grupa dziennikarzy "Obiektywu", programu informacyjnego ośrodka TVP w Białymstoku, wystosowała m.in. do prezesa TVP i Rady Etyki Mediów, protest przeciwko wstrzymaniu w dniu 28.09.2007 materiału o tym, że jeden z czołowych działaczy Partii, wicemarszałek Senatu Krzysztof Putra miał rzekomo przywłaszczyć laptop i aparat fotograficzny ze spółki komunalnej, w której pracował przed zdobyciem mandatu senatorskiego. Emisję materiału wstrzymał dyrektor ośrodka Wojciech Straszyński. Materiał nie był jeszcze gotowy, a dyrektor podjął decyzję w czasie, gdy dziennikarz był w terenie na nagraniu.
 8. 10.10.2007 - w nowourochomionym kanale TVP Info przed godziną 11. rozpoczęła się transmisja z konferencji prasowej Andrzeja Leppera, na której szef Samoobrony mówi co powinien zrobić nowy Sejm dla emerytów, wyjaśnia czemu Samoobrona tego nie zrobiła jak rządziła, a w wątku komisji śledczych, które powinien powołać nowy Sejm oznajmia:
 9. 15.10.2007 - po oburzającym fakcie wyemitowania wbrew woli szefowej, Patrycji Koteckiej, materiału o wizycie Donalda Tuska w Wielkiej Brytanii, prezenterka "Wiadomości" TVP 1 Dorota Wysocka została głęboko słusznie odsunięta od ich prowadzenia.
 10. 15.10.2007 - pomimo posiadania przez Radio TOK FM akredytacji na debatę Kwaśniewski - Tusk, TVP nie chciała wyrazić zgody na nagranie przez stację dźwięku z niej. Uzasadnienie decyzji w prostych, czekistowskich słowach przekazała pani rzecznik TVP Aneta Wrona:
 11. TVP zmienia ramówkę dla nagłośnienia sprawy Sawickiej.
 12. 18.10.2007 - TVP po raz kolejny zmienia ramówkę Programu 1 by wyemitować nadzwyczajne wydanie programu "Autografy" z panią Minister Finansów Zytą Gilowską, która wyborach startuje z list Partii w Poznaniu.
 13. 19.10.2007 "Zamieszanie wokół orędzia Borusewicza" - Patrycja Kotecka próbuje zablokować wyemitowanie na żywo orędzia znanego odszczepieńca, Bogdana Borusewicza, do wystąpienia dochodzi dopiero po interwencji u prezesa TVP - Andrzeja Urbańskiego. [5]
 14. 08.11.2007 - na jaw wychodzi, że w dniu 30.08.2007 Patrycja Kotecka, wiceszefowa Agencji Informacyjnej TVP, zdjęła z anteny emitowany na żywo wywiad z profesorem Zbigniewem Ćwiąkalskim. W wywiadzie tym profesor wyrażał wątpliwości co do prawidłowości postępowania służb oraz prokuratury w związku z zatrzymaniem znanego wroga narodu, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Janusza Kaczmarka.
 15. 17.12.2007 - w całkowicie odpolitycznionej telewizji publicznej zatrudniony został ceniony odnowiciel i niespotykanie kompetentny ekspert od telewizji, Piotr Ślusarczyk, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, wiceminister budownictwa w rządzie PiS, a od stycznia 2007 r. z rekomendacji LPR minister w Kancelarii Premiera
 16. 03.01.2008 - zarząd TVP powołał na swojego pełnomocnika ds. Euro 2012 byłego działacza Młodzieży Wszechpolskiej i lidera Ligi Polskich Rodzin, byłego wiceministra sportu, Radosława Pardę. Pan Parda będzie odpowiedzialny za sprawy promocyjne i medialne, w szczególności będzie współpracować ze wszystkimi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, zaangażowanymi w organizację i promocję mistrzostw.
 17. 25.04.2008 - z tajnego raportu z przeprowadzonego przez firmę Ernst & Young audytu w TVP wynika, że telewizja założyła rezerwy kosztowe za cywilne procesy sądowe o ochronę dóbr osobistych, wytoczone przez Małgorzatę Raczyńską, byłą szefową Programu I i Patrycję Kotecką, wiceszefową Agencji Informacji TVP, skądinąd współlokatorkę (ale broń Boże nie narzeczoną!) i współużytkowniczkę laptopa byłego Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Na procesy te TVP może wydać 500 tys. ., i o tyle pomniejszony został jej zysk w roku 2007.
 18. 28.04.2008 - popierany przez okupantów przekupny i zdradziecki medioznawca Tadeusz Kowalski został usunięty z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Programowej TVP, a na jego miejsce w Radzie - głosami apolitycznych patriotów z PiS i LPR - wybrany został Piotr Gadzinowski, wybitny dziennikarz tygodnika "NIE" i wielbiciel HąKągu.
 19. Kwiecień 2008 - odpoliyczniona TVP prowadzi również chwalebną działalność związaną ze wspomaganiem prawdziwie wolnych dziennikarzy, którzy - w wyniku podłych intryg okupantów i ich sługusów - zostali wyrzuceni z pracy i pozostawieni bez środków do życia. Najlepszym przykładem takiego podziwu godnego wsparcia, może być zatrudnienie w zespole redakcyjnym "Misji specjalnej" Doroty Kani, która została zwolniona z tygodnika "Wprost" za rzekome zaciągnięcie rzekomo wysokich pożyczek (raptem ok. 250.000 !) rzekomo od osób rzekomo związanych z Markiem Dochnalem (jakby teściowa była osoba bliską!), za rzekome interwencje w sprawach lobbysty u ministra Zbiegniewa Ziobry.
 20. 05.05.2008 - porażające dowody na absolutne odpolitycznienie mediów w okresie rządów Partii dostarcza sam prezydent, który w programie "Tomasz Lis na żywo" na antenie TVP2 przedstawia rodakom funkcjonowanie tego niesłychanego osiągnięcia myśli PiSjanistycznej w praktyce:
 21. 06.05.2008 - na jaw wychodzi, że na etacie głównego specjalisty w biurze kadr odpolitycznionej TVP zatrudniony zostaje po klęsce wyborczej Bolesław Borysiuk z Samoobrony, prywatnie ojciec Tomasza Borysiuka, cenionego odnowiciela i członka KRRiT. TVP podpisała umowę z panem Czesławem na cztery lata, z pensją ok. 11 tys. . Borysiuk dostał ten etat bez wiedzy swojego bezpośredniego przełożonego (kierownika działu świadczeń socjalnych), a w dodatku od końca 2007 r. nie był w pracy widziany.
 22. 22.09.2008 - znany i ceniony odnowiciel Marcin "Fuck" Palade, Prezes Radia Opole, zdjął z anteny dziennikarkę Beata Granatowska, która podczas wywiadu z posłanką PO Danutą Jazłowiecką nie zareagowała i nie oburzyła się na stwierdzenie tej ostatniej, że "Radio Opole to rozrzutna rozgłośnia i lepiej, by jej zarząd wydawał pieniądze na dobre programy, a nie na zagraniczne wojaże"
 23. 27.09.2008 - Jarosław Kaczyński jako jedyny polityk z zasady nie występuje na żywo w audycji "Sygnały Dnia", emitowanej o godzinie 7:15 przez Polskie Radio. Gdy w lipcu 2006 r. został premierem, ekipa radiowa zaczęła przyjeżdżać do niego: dzień przed planowanym wywiadem pod kancelarią premiera zjawiał się wóz transmisyjny. Niekiedy premier miał czas udzielić wywiadu o godzinie 19, czasami o 20, a czasami dopiero o 22. W wozie cały czas czekała ekipa i dziennikarz do przeprowadzenia wywiadu. Choć Jarosław Kaczyński premierem nie jest już od blisko roku, do Radia nadal rano nie chodzi, a pomimo tego można go w "Sygnałach Dnia" usłyszeć regularnie raz w tygodniu. Tyle że obecnie wóz transmisyjny w wieczór przed emisją stoi pod siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Pan Prezes PiS zgadza się na rozmowy tylko z dwoma dziennikarzami: Jackiem Karnowskim i Markiem Mądrzejewskim. Gdy przypadkiem zdarzyło się, że na wywiad przyjechał Grzegorz Ślubowski, Jarosław Kaczyński poinformował władze radia, że go sobie nie życzy i do kancelarii musiał się stawić Marek Mądrzejewski. Nagrany wywiad jest obrabiany i montowany w nocy, ale wyciąć można tylko przejęzyczenia Kaczyńskiego lub cmoknięcia, bo słowa premiera - co jest oczywistą oczywistością - skracać nie wolno.
 24. 28.09.2008 - Zarząd TVP poinformował, że nie przewiduje relacji na żywo z zaplanowanych na 29.09.2008 uroczystości z okazji 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla, gdyż "nie wchodzi to w zakres misji TVP"
 25. 30.09.2008 - jak poinformował Henryk Sikora, dyrektor projektu "Nobel 25", TVP odmówiła Instytutowi Lecha Wałęsy udostępnienia filmu z ceremonii przyznania mu Nagrody Nobla, którą odebrała w Oslo jego żona Danuta, w związku z czym materiał filmowy musiano sprowadzić z Norwegii
 26. 20.10.2008 - dziennikarz "Wiadomości" TVP Kamil Dziubka przygotował materiał dotyczący startu Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich i jego szans na reelekcję, prezentujący między innymi wyniki niespotykanie kłamliwego sondażu "Dziennika", według których największe szanse ma Donald Tusk z 23 % poparcia, zaś Lech Kaczyński jest na piątym miejscu z poparciem 7 %. W "Wiadomościach" miano też po raz pierwszy poinformować o bezczelnej manipulacji, dotyczącej rzekomych gróźb prezydenta pod adresem peridnej agentki, Moniki Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka"), czego jako jedyny program do tej pory nie zrobiły. Po godzinie 17, bezpośrednio po tym, jak inne redakcje TVP mogły zobaczyć, co zostanie wyemitowane w "Wiadomościach", do realizatorów zadzwonił prezes TVP Andrzej Urbański, który polecił materiał zdjąć. O zawartości przygotowywanego materiału najlepszy w dziejach Wolski prezes TVP Andrzej Urbański dowiedział się z Pałacu Prezydenckiego, zaalarmowanego najprawdopodobniej przez któregoś z dziennikarzy "Panoramy".
 27. 03.11.2008 - na antenie TVP 1 po wieczornych "Wiadomościach" nie wyemitowano zwiastuna programu Dwójki "Tomasz Lis na żywo", pomimo iż cotygodniową emisję zwiastuna w autopromocyjnym bloku po "Wiadomościach" Lis zastrzegł sobie w aneksie do kontraktu z TVP. To niespotykanie słuszne działanie spowodowane było jawnym złamaniem warunków kontraktu przez Tomasza Lisa, który beczelnie ośmielił się zaprosić do odpolitycznionej przecież TVP Adama Michnika, jednego z największych zdrajców i wrogów narodu, redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", która - jak powszechnie wiadomo - jest kluczowym ogniwem żydo-masońsko-liberal-postkomunistycznego lewicowego spisku wymierzonego w IV RP.
 28. 07.11.2008 - zarząd TVP podjął decyzję, że od 04.12.2008 na antenę TVP 1 wejdzie program "Pryzmat", którego producentem ma być Przemysław Orcholski, doradca szefa SLD Grzegprza Napieralskiego, były dziennikarz "Wiadomości" TVP w czasach Roberta Kwiatkowskiego, który w 2003 r. otrzymał tytuł "Hieny Roku" za "liczne manipulacje i niegodne dziennikarza komentarze"
 29. 02.12.2008 - zarząd TVP podjął decyzję, że w roku 2009 nie będzie transmitował koncertu "Róże Gali", gdyż - jak poinformował członek zarządu TVP Sławomir Siwek - "to zła impreza była", na którą zarząd "nie miał wpływu merytorycznego". Z podobnych powodów nie będzie również transmisji z wręczenia nagród dwutygodnika "Viva!" - "Najpiękniejsi"
 30. 10.12.2008 - decyzją szefa "Wiadomości" TVP Krzysztofa Raka, znana wroga dziennikarka i jątrzycielka, Hanna Lis, bezterminowo odsunięta została od prowadzenia "Wiadomości". Powodem zawieszenia była "utrata zaufania" ze strony dyrektora Raka
 31. 19.12.2008 - decyzją Rady Nadzorczej zawieszony zostaje prezes Andrzej Urbański, a pełniącym tymczasowo obowiązki prezesa TVP mianowany zostaje wybitny były łobuz, zasłużony były członek Młodzieży Wszechpolskiej, Piotr Farfał (pseudo: FarV)
 32. 29.12.2008 - Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował Piotra Farfała i związanego z Samoobroną Tomasza Rudominę jako legalne władze telewizji publicznej i potwierdził, że rada nadzorcza miała prawo zawiesić trzech PiS-owskich prezesów - Andrzeja Urbańskiego, Sławomira Siwka i Marcina Bochenka
 33. 30.12.2008 - nowy zarząd podejmuje pierwsze merytoryczne i apolityczne decyzje, odwołując 8 dyrektorów, którzy jedynie przez zwykły zbieg okoliczności związani byli z PiS i realizowali jego linię polityczną. Odwołani zostają: Jan Polkowski (szef biura zarządu), Aneta Wrona (rzecznik TVP), Dorota Macieja (szefowa Programu I), Aleksandra Zawłocka (szefowa Agencji Informacyjnej), Beata Jakoniuk-Wojcieszak (szefowa TVP 3), Małgorzata Naumann (szefowa biura prawnego), Feliks Lagenfeld (szef kadr), Halina Przebinda (szefowa biura programowego)
 34. 05.01.2009 - w TVP wypowiedzenia dostali: szefowa Programu 1 Dorota Macieja i jej zastępca do spraw programowych, Wojciech Hoflik
 35. 14.02.2009 - upublicznione zostały wyniki audytu w Polskim Radiu, który przeprowadziła firma Morison Finansista Audit sp. z o.o. po zawieszeniu przez radę nadzorczą w listopadzie 2008 r. jego dwóch PiS-owskich prezesów - Krzysztofa Czabańskiego i Jerzego Targalskiego. Najważniejsze ustalenia z dotyczącej okresu od 01.01.2006 do 30.09.2008 kontroli to:

Tendencyjny raport rzekomo prestiżowej amerykańskiej fundacji "Freedom House" inspirowany przez określone siły

Spośród 195 sklasyfikowanych krajów Wolska jest na 51 miejscu, razem z Grenadą. Choć autorzy raportu uznali, że w Wolsce media są w pełni wolne, to ich sytuacja w 2007 roku pogorszyła się. Raport wypomina Wolsce zwłaszcza "naciski polityczne" podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej.

Autorzy raportu wytykają, że:

Raport wspomina też, że Elżbieta Kruk - szefowa KRRiT ustąpiła i kandydowała do Sejmu, co "w kluczowym okresie sparaliżowało prace Rady", a szefem telewizji został wysoki urzędnik Kancelarii Prezydenta.

Odpolitycznienie mediów ver. 2.0

Ambitne cele do realizacji

 1. "Jedyne zmartwienie mam jako członek władz SDP - co zrobimy z tą niemałą grupą kolegów, która tej jesieni będzie musiała pożegnać się ze splugawionym przez nich po wielekroć zawodem?" - Marcin Wolski na portalu niezalezna.pl (17.09.2015)
 2. "Najważniejszy program publicystyczny o charakterze politycznym nie powinien być prowadzony przez człowieka tak bardzo zaangażowanego po jednej stronie politycznego sporu. [...] Zaangażowanie polityczne [ Tomasza ] Lisa doprowadziło do tego, że do programu nie przychodzą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że jesteśmy w nim traktowani nieuczciwie, przesłuchiwani, a nie wysłuchiwani. Jest on tak konstruowany, aby z nas zrobić "czarnego luda", a naszych przeciwników lansować" - Jarosław Sellin w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" (08.10.2015)
 3. "Nowe przekształcone media publiczne mają być ogólnie nazwane Mediami Narodowymi. Ich główna funkcja będzie kulturowa, polityka to tylko naskórek. [...] Mimo, że niedawno w wyniku konkursów zostali powołani nowi prezesi mediów publicznych to Prawo i Sprawiedliwość zamierza powołać nowe kadry. Formuła wymiany szefostwa mediów jeszcze nie jest znana" - Krzysztof Czabański na antenie Polskiego Radia PiK (27.10.2015)
 4. "Tomasz Lis zdecydowanie ma się czego obawiać. Dla Lisa i Kraśki, którzy zaprzeczyli misji naszego zawodu, nie powinno być miejsca w mediach publicznych. Ale to nie ja na szczęście będę o tym decydował" - Cezary Gmyz dla portalu wp.pl (28.10.2015)
 5. "Musimy położyć kres obecnej patologii, gdzie media publiczne stały się sztabami wyborczymi partii rządzących. Przecież to wiedzą i widzą wszyscy, to naprawdę trzeba zmienić" - Piotr Gliński w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" (30.10.2015)
 6. "Nam nie chodzi o przejmowanie mediów publicznych, jak to zawsze było, tylko o pewne ich uzdrowienie i naprawę, bo w ostatnich ośmiu latach media stały się łupem PO i PSL, na pewnym etapie do tego podziału zostało dołączone także SLD. [...]nakreślone pewne priorytety tego, jak te media powinny wyglądać. Media muszą być odpolitycznione, mniej zajmować się walką z telewizjami komercyjnymi" - Krzysztof Łapiński w programie "Z każdej strony" na portalu wp.pl (06.11.2015)

TVP odzyskana po miażdżącym zwyciestwie w wyborach parlemantarnych 2015

Misję TVP w oddychającym wolnością kraju przedstawił Jacek Kurski - prezes TVP - krótko i węzłowato dnia 29.02.2016 w wywiadzie dla tygodnika "wSieci":

Patrz też

Linki zewnętrzne

(Cdn - To be continued)