Krajowa Rada Sądownictwa

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Krajowa Rada Sądownictwa (właściwie: Krajowa Rada Kolesi) - drugie obok osławionego, na szczęście już dobrze zmienionego Trybunału Konstytucyjnego siedlisko postkomunistycznych kolesi, którzy za nic nie odpowiadają i bezczelnie tolerują haniebnie przewlekłe procesy sądowe ponieważ za ich przyzwoleniem 40% sędziów w Wolsce nie zajmuje się w ogóle orzekaniem.

Spis treści

Przesłanki Wielkiej Reformy Krajowej Rady Kolesi

Jedynie niesłuszna ustawa o Krajowej Radzie Kolesi obowiązujaca od 2002 roku

W wyniku zapewne zbiegu okoliczności lub innego matactwa ówczesnego reżimu okupacyjnego w 2002 roku posłowie Partii Geniusza Mazowsza jednogłośnie opowiedzieli się "za" przyjęciem całości projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, którą chcą uchylić. Wówczas w Sejmie Partia miała 43 posłów. 7 osób nie głosowało, a 36, jak większość posłów innych ugrupowań, zagłosowało za reformą. W Sejmie VIII kadencji jest 12 parlamentarzystów (i jeden w Senacie), którzy głosowali przed 15 laty, w tym Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński, Krzysztof Jurgiel, Marek Suski i Tadeusz Cymański.

"Program PiS 2014"

Wielka Reforma Krajowej Rady Kolesi

Zamiast jednego 25-osobowego gremium wprowadzone zostaną Pierwsze i Drugie Zgromadzenie Rady.

 1. Pierwsze Zgromadzenie Rady:
 2. Drugie Zgromadzenie Rady: 15 sędziów wszystkich szczebli zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie

Pierwsze i Drugie Zgromadzenie "kolejno i osobno rozpatrują i oceniają" kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych. Po zmianach, KRS wyda pozytywną opinię o kandydacie, jeśli Pierwsze oraz Drugie Zgromadzenie wydadzą w tej sprawie pozytywne uchwały.

Zmiana procedury przedstawiania przez KRS prezydentowi kandydatów na sędziów - pluralistyczny projekt przewiduje, że jeśli na wolne stanowisko sędziowskie zgłosi się więcej niż jeden kandydat, prezydentowi przedstawia się dwóch kandydatów. Dziś głowie państwa KRS wskazuje po jednym kolesiu na każde brakujące miejsce w sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

Kandydatów do Drugiego Zgromadzenie Rady będzie mogło zgłaszać prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. Później będzie ich opiniować sejmowa komisja sprawiedliwości. Następnie marszałek Sejmu wybranych przez siebie kandydatów zarekomenduje wszystkim Izbie. Wybrani sędziowie-członkowie będą zasiadać w KRS maksymalnie dwie, czteroletnie kadencje. Po przyjęciu nowej ustawy, kadencje obecnych sędziów-członków Rady wygasną w ciągu 90 dni.

Ludowa propozycja zmian w reformie

Jak informuje tajna współpracownica "Kocica" ze Szczecina (niem. Stettin) rozentuzjazmowane perspektywą reformy rzesze ludu pracującego miast i wsi proponują, aby wyboru członków KRS dokonywali strażacy, ponieważ jest to grupa ciesząca się największym zaufaniem społecznym (wg badania GUS z 2015 r. 94% badanych wskazało strażaków, jako ludzi godnych zaufania oraz cechujących się wysoką etyką zawodową).

Nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Kolesi: reforma KRS rzekomo niezgodna z konstytucją - 30.01.2017

Według stanowiska Rady projekt rzekomo w "rażący sposób narusza normy konstytucji". Zdaniem KRS, przedstawiony projekt ustawy podobno zmierza do wprowadzenia do systemu prawnego rozwiązań, które teoretycznie stanowią realne zagrożenie dla ochrony praworządności oraz praw i wolności człowieka i obywatela.

Wściekły atak poplecznika Krajowej Rady Kolesi - 30.01.2017

Wściekły atak rzekomo prof., niejakiego Adama Strzembosza, byłego I prezesa Sądu Najwyższego i byłego przewodniczącego Trybunału Stanu - 30.01.2017

Jedynie słuszna odpowiedź Zbigniewa "Zera" Ziobry - 30.01.2017

Pytany czemu nie było go na posiedzeniu Rady, której jest członkiem, Zbigniew "Zero" Ziobro odparł, że to dlatego, iż jego zadaniem:

Jedynie słuszna odpowiedź Patryka Jakiego podczas konferencji prasowej w Sejmie - 30.01.2017

Wściekły atak tak zwanego Biura Legislacyjnego Sejmu - 17.03.2017

Według tak zwanego Biura Legislacyjnego wybór 15 sędziów KRS przez posłów jest rzekomo sprzeczny z konstytucją.

Tak zwane Biuro przywołuje też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., w którym:

Według tak zwanego Biura wybór 15 sędziów przez posłów jest rzekomo sprzeczny z konstytucyjną zasadą trójpodziału władz:

Rzekomi sejmowi legislatorzy cytują także wyroki Trybunału Konstytucyjnego. W 1999 r. Trybunał orzekł, że:

W 2007 r., że:

Według tak zwanego Biura rzekome wątpliwości budzi też wygaszanie mandatów sędziów obecnej KRS. Megamocny rząd jedynie słusznie chce, by stało się to po upływie 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów:

Także Trybunał Konstytucyjny w 2007 r. stwierdził niebywale wręcz paradoksalnie, że w konstytucji nie przewidziano odwołania członków KRS.

Wściekły atak tak zwanego Biura Instytucji Demokratycznych OBWE - 29.03.2017

W KRS zasiada 15 sędziów wybieranych na – zapisaną w Konstytucjiczteroletnią kadencję. Zgodnie z projektem Ziobry ich kadencja ma wygasnąć po 30 dniach od wejścia w życie ustawy. W opinii OBWE:

Na miejsca usuniętych sędziów zgodnie z projektem mają wejść sędziowie wybrani nie przez zgromadzenia sędziowskie, lecz przez Sejm. Co więcej, posłowie mogliby głosować tylko na kandydatów wyselekcjonowanych przez marszałka Sejmu. W opinii Biura OBWE:

Według Biura, te zmiany wpłynęłyby na zaufanie do sądownictwa, jego legitymizację i wiarygodność.

Biuro odparło też argumenty z uzasadnienia projektu, według którychkraje Unii pozwalające wybierać politykom członków rad sądownictwa. W Hiszpanii, na którą powołuje się resort Zbigniewa "Zera" Ziobry, politycy wybierają, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez sędziów, a nie marszałka Sejmu. Proponowana procedura jest:

Autorzy tak zwanej opinii to pracownicy Biura OBWE w Warszawie, a także niejaki Michèle Rivetrzekomo wiceprezes Międzynarodowej Komisji Prawników, rzekomo prof., niejaki Karol Bardarzekomo Przewodniczący Programu ds. Praw Człowieka na Wydziale Studiów Prawnych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie oraz niejaki Vasil Vashchankarzekomo międzynarodowy ekspert ds. praworządności.

Jedynie słuszna odpowiedź Zbigniewa "Zera" Ziobry - 29.03.2017

Jedynie słuszne odkrycie spółdzielni przez Zbigniewa "Zero" Ziobrę w Krajowej Radzie Kolesi - 08.04.2017

W Radiu Maryja i Telewizji Trwam odnosząc się do planowanych zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, oberprokurator Zbigniew "Zero" Ziobro jedynie słusznie i niespotykanie wręcz merytorycznie przekonywał, że megamocny rząd proponuje PiSwilizowane standardy, żeby władza ustawodawcza i wykonawcza miała pewien udział w powoływaniu sędziów po to:

Jedynie słuszne uchwalenie ustawy o Krajowej Radzie Kolesi - 12.07.2017

Ustawa została przyjęta jedynie słusznymi głosami Partii i WiS (koła Kornela Morawieckiego) i jednego posła niezrzeszonego (Jana Klawitera, startującego do Sejmu z listy Partii). Głosowało 232 posłów. Posłowie PO, Nowoczesnej, Kukiz’15, PSL, Europejskich Demokratów bezczelnie wyszli z sali sejmowej. Na miejscu zostały trzy posłanki z koła Republikanie (odłączyły się od Kukiza w lutym 2017) i dwóch posłów PO (Artur Dunin, Tomasz Głogowski), którzy zagłosowali przeciw ustawie. Dzięki nim granica kworum została przekroczona o dwa głosy.

Stanisław Piotrowicz uzasadniając jedynie słuszne zapisane w ustawie Partii przerwanie kadencji KRS, powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r. w podobnej sprawie. W 2007 r. Zbigniew "Zero" Ziobro chciał skrócić ustawą kadencję części członków KRS. TK wypowiedział się w tej sprawie, ale rzekomo uznał te przepisy za niekonstytucyjne. W uzasadnieniu wyroku wspomniał o sytuacjach, w których skrócenie kadencji (członka Rady lub innego organu) może być uzasadnione np. w celu przeciwdziałania korupcji lub w przypadku pełnomocnego skazania członka danego organu:

Nieoczekiwane reakcje PiSomyślnych mediów na dostojne uchwalenie i zapowiedź czystki w Sądzie Najwyższym - 14.07.2017

Oczekiwana hucpa wrogów narodu, zwana wysłuchaniem publicznym w Sejmie - 17.07.2017

Osławiona PO samowolnie zorganizowała w Sejmie rzekome wysłuchanie publiczne z udziałem pseudoekspertów i rzekomych autorytetów w dziedzinie tak zwanego prawa. To warcholska odpowiedź totalnej opozycji na jedynie słuszną sądową dewolucję Partii, czyli planowane zmiany w KRS, sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. To grono kolesi zagrożone utratą spółdzielni próbowało grubymi nićmi uszyć jakiekolwiek tłumaczenie swego de facto rozbijackiego zachowania, wycierając sobie gęby frazesami o obywatelskiej odpowiedzialności i troską o stan państwa. Oto przykłady:

 1. Kasandryczne majaczenia niejakiego Adama Strzembosza, byłego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, rzekomego kawalera Orderu Orła Białego:
 2. Były prezes TK, rzekomo prof., niejaki Andrzej Rzepliński suflował:
 3. Rzekomy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, niejaki Jacek Trela:
 4. Rzekomy prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, niejaki Maciej Bobrowicz:
 5. Rzekomy prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", rzekomo prof., niejaki Krystian Markiewicz:
 6. Rzekomy przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, niejaki Dariusz Zawistowski:
 7. Rzekoma prezes SN, podobno prof., niejaka Małgorzata Gersdorf:
 8. Pseudoeksperci na konferencji prasowej po tak zwanym wysłuchaniu publicznym:

Jedynie słuszny odpór wrogim konwentyklom by Beata Mazurek - 17.07.2017

Drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany, ludź pierwszej kategorii, Andrzej Duda (pseudonim sceniczny: "Maliniak") niepodpisaną ustawę nowelizuje - 18.07.2017

W krótkim i zwięzłym orędziu do ludu pracującego miast i wsi drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany, ludź pierwszej kategorii, Andrzej Duda (pseudonim sceniczny: "Maliniak") zaprezentował projekt nowelizacji niepodpisanej, czyli nie nadającej się do nowelizacji, ustawy:

Komentarz anonimowego wykształciucha: "Ponieważ Pierwsze Zgromadzenie Rady jest ciałem stricte politycznym, bez którego zgody nikt nie może zostać wybrany, nowelizacja umożliwi Partii blokowanie wyboru członków KRS w Sejmie, gdyby Partia utraciła większość. Jeżeli pod światłymi rządami Partii radykalna opozycja blokowałaby jedynie słuszny wybór jakiegokolwiek członka KRS namaszczonego przez Partię, to będzie można oskarżyć co najmniej o pucz." .

Krajowa Rada Kolesi sabotuje

W połowie października Waldemar Żurek informował, że minister sprawiedliwości przesłał KRS listę nowo mianowanych asesorów sądowych. Prezydium Rady ustaliło, że przesłane dokumenty zawierają jedynie ich imienną listę, do której nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów, czyli informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz od policji o każdym z mianowanych asesorów, a także wniosku o powierzeniu pełnienia obowiązków sędziego.

W dniu 30.10.2017 r. Krajowa Rada Kolesi postanowiła nie powoływać 265 asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości (komunikat KRS):

Rzecznik prasowy KRS sędzia Waldemar Żurek powiedział dziennikarzom, że kandydaci przedstawieni przez ministra sprawiedliwości nie spełniali podstawowych przesłanek ustawowych. Jedną z nich było przedstawienie aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia czy badania psychologicznego.

Jak tłumaczył Sławomir Pałka, członek KRS, w przeważającej części kandydatur rzekomo brakuje zaświadczeń lekarskich lub pochodzą one sprzed kilku lat (30.10.2017):

Jedynie słuszna odpowiedź Zbigniewa "Zera" Ziobry - 30.10.2017

Jedynie słuszna wypowiedź Mariusza "Chodzącego Deficytu Intelektualnego" Błaszczaka w radiowych "Sygnałach Dnia" - 31.10.2017

Jedynie słusznie dobrze zmieniona, nowa Krajowa Rada Kolesi

Jedynie słuszni kandydaci, czyli szeroko pojęta rodzina Zbigniewa "Zera" Ziobry

W wymaganym ustawą czasie wpłynęło do Sejmu 18 kandydatur (na ok. 10 tys. sędziów) na sędziów-członków do jedynie słusznie dobrze zmienionej, nowej Krajowej Rady Kolesi. Do obsadzenia jest 15 miejsc.

Lista kandydatów

 1. Dariusz Drajewicz
 2. Jarosław Dudzicz - mianowany przez Zbigniewa "Zero" Ziobrę prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie (niem. Landsberg an der Warthe)
 3. Grzegorz Furmankiewicz
 4. Marek Jaskulski
 5. Joanna Kołodziej-Michałowicz - żona mianowanego przez Zbigniewa "Zero" Ziobrę prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku (niem. Stolp)
 6. Jędrzej Kondek
 7. Teresa Kurcyusz-Furmanik
 8. Mariusz Lewiński
 9. Ewa Łąpińska
 10. Zbigniew Stanisław Łupina
 11. Leszek Mazur
 12. Maciej Andrzej Mitera - od 2016 r. sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości
 13. Maciej Nawacki
 14. Dagmara Pawełczyk-Woicka - mianowana przez Zbigniewa "Zero" Ziobrę prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (niem. Krakau), koleżanka ministra Zbigniewa "Zera" Ziobry ze szkoły w Krynicy
 15. Robert Pelewicz
 16. Rafał Puchalski - zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości
 17. Paweł Styrna - chciał robić karierę w wojewódzkim sądzie administracyjnym, ale KRS wytknął mu duży procent uchyleń wydanych przez niego wyroków
 18. Mariusz Witkowski - członek komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości

Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Kolesi większością 3/5 głosów

W dniu 06.03.2018 r. Sejm wybrał nową Krajową Radę Sądownictwa. Wyboru dokonano w tzw. pierwszym kroku, czyli większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W głosowaniu uczestniczyło 269 posłów, większość 3/5 wyniosła 162 posłów. Nie brali w nim udziału posłowie PO, Nowoczesnej i PSL.

Jedynie słuszny sędziowskiskład dobrze zmienionej Krajowej Rady Kolesi vel kroniki towarzyskiej Zbigniewa "Zera" Ziobry

 1. Dariusz Drajewicz
 2. Jarosław Dudzicz - mianowany przez Zbigniewa "Zero" Ziobrę prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie (niem. Landsberg an der Warthe)
 3. Grzegorz Furmankiewicz
 4. Marek Jaskulski
 5. Joanna Kołodziej-Michałowicz - żona mianowanego przez Zbigniewa "Zero" Ziobrę prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku (niem. Stolp)
 6. Jędrzej Kondek
 7. Teresa Kurcyusz-Furmanik
 8. Ewa Łąpińska
 9. Zbigniew Stanisław Łupina
 10. Leszek Mazur
 11. Maciej Andrzej Mitera - od 2016 r. sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości
 12. Maciej Nawacki
 13. Dagmara Pawełczyk-Woicka - mianowana przez Zbigniewa "Zero" Ziobrę prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (niem. Krakau), koleżanka ministra Zbigniewa "Zera" Ziobry ze szkoły w Krynicy
 14. Rafał Puchalski - zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości
 15. Paweł Styrna - chciał robić karierę w wojewódzkim sądzie administracyjnym, ale KRS wytknął mu duży procent uchyleń wydanych przez niego wyroków

Jedynie słuszne dokonania dobrze zmienionej, nowej Krajowej Rady Kolesi i jej członków

 1. Posiedzenie 09.05.2018 - 11.05.2018 r.:
 2. Posiedzenie 10.07.2018 - 12.07.2018 r.:
 3. Sedziadudzicz.jpg
  W dniu 08.03.2019 perfekcyjnie niezależny i niesłychanie apolityczny sędzia i zastępca rzecznika prasowego Krojowej Rady Sądownictwa Jarosław Dudzicz, w puch rozbija podłe insynuacje i tyleż haniebne, co kłamliwe i niespotykanie absurdalne oskarżenia wrogów narodu z totalnej opozycji o rzekome podporządkowanie nowowybranych w ramach dobrej zmiany sędziów politykom Biało-Czerwonego Obozu, ogłaszając z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, że jak na perfekcyjnie niezawisłego zewnętrznie i wewnętrznie sędziego oraz prawdziwego dżentelmena przystało, ma zaszczyt i w dodatku niewątpliwie czystą przyjemność, służyć i wykonywać polecenia jedynie powszechnie szanowanych przedstawicielek płci pięknej, a nie żadnych polityków!:

Wściekły atak tak zwanej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa na dobrze zmienioną, nową Krajową Radę Kolesi

W dniu 16 sierpnia 2018 r. tak zwana Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ), która zrzesza rzekomo niezależne rady sądownictwa państw członkowskich UE zakomunikowała, że jej zarząd poinformował polską dobrze zmienioną, nową Krajową Radę Kolesi o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 17 września 2018 r. w Bukareszcie. Przedmiotem zgromadzenia będzie "podjęcie decyzji w sprawie pozycji KRS w ENCJ". Zarząd Sieci zaproponował krajom członkowskim organizacji zawieszenie KRS w prawach członka:

Sieć przypomina, że w deklaracji z Lizbony z 1 czerwca 2018 r. zapowiadało rozważenie członkostwa KRS w organizacji. W ramach tego procesu delegacja złożyła wizytę w Warszawie i otrzymała od KRS odpowiedź:

ENCJ wymienia 13 punktów z zastrzeżeniami wokół zmian w KRS, m.in.:

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zawiesza dobrze zmienioną, nową Krajową Radę Kolesi

W dniu 17 września 2018 r. podczas posiedzenia w Bukareszcie ENCJ bezczelnie i bezpodstawnie zawiesiła dobrze zmienioną, nową Krajową Radę Kolesi w prawach członka tej organizacji. Dobrze zmieniona, nowa Krajowa Rada Kolesi jest pozbawiona prawa głosu oraz wyłączona z udziału w działaniach ENCJ. Za zawieszeniem opowiedziało się 100 członków, przeciw było 6 (wolska delegacja KRS), a 9 wstrzymało się od głosu:

Wściekły atak tak zwanych Obywateli RP na dobrze zmienioną, nową Krajową Radę Kolesi

W dniu 27 sierpnia 2018 r. tak zwani Obywatele RP bezczelnie i bezprawnie zablokowali jedynie słuszne posiedzenie plenarne dobrze zmienionej, nowej Krajowej Rady Kolesi, które miało się rozpocząć o godz. 10:00. Z powodu protestu do przeprowadzenia obrad wybrano nową salę. Ta jednak została również bezczelnie i bezprawnie zablokowana, a w środku uwięziony został prezes KRS i kilkoro członków Rady. Do miejsca obrad KRS nie została wpuszczona Krystyna Pawłowicz, ani sędzia Jędrzej Kondek. Kandydaci do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego znajdowali się w innej części budynku:

Rzecznik KRS Maciej Mitera poinformował, że dzisiejsze posiedzenie się nie odbędzie:

Maciej Mitera dodał też, że prace mają być kontynuowane na etapie grup roboczych. Do tego potrzebne jest jednak "przywrócenie stanu normalności". Poinformował, że przewodniczący KRS zwrócił się do rektora SGGW z wnioskiem, aby wystąpił do służb porządkowych w tej sprawie. Budynek, w którym obraduje KRS, należy do SGGW. Około godziny 12:40 do siedziby KRS weszło około 30 funkcjonariuszy. Następnie policja odczytała komunikat, w którym osoby blokujące KRS poproszone zostały dobrowolne opuszczenie budynku:

Policjanci wynieśli protestujących z budynku.

Jedynie słuszne wybitne siły prawnicze zarekomendowane na sędziów Sądu Najwyższego przez dobrze zmienioną, nową Krajową Radę Kolesi

W ramach oczyszczania Sądu Najwyższego ze złogów komunistycznych dobrze zmieniona, nowa Krajowa Rada Kolesi zarekomendowała drugiemu najlepszemu w dziejach Wolski prezydentowi - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnemu, dlatego dobrze stojącemu, obrońcy dobrej zmiany, ludziowi pierwszej kategorii, Andrzejowi Dudzie (pseudonim sceniczny: "Maliniak") nastepuijące wybitne siły prawnicze:

Od dnia 13 grudnia 2018 r. w restaurowanej IV RP grafika lub symbol "Konstytucja" nie może byc wykorzystywany i eksponowany przez sędziów

Dobrze zmieniona Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła interpretację jednego z przepisów Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów. Dokument określa zasady pełnienia służby sędziowskiej i zachowania, które przynoszą ujmę godności sędziego:

Uchwałę podjęto z myślą o sędziach, którzy wykorzystują plakat lub koszulkę z hasłem "Konstytucja".

Wściekły atak tak zwanej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa na dobrze zmienioną Kancelarię Sejmu

W dniu 8 sierpnia 2019 r. Europejska Sieć Rad Sądownictwa bezczelnie i bezpodstawnie wzywa dobrze zmienioną Kancelarię Sejmu do wykonania wyroku NSA, zobowiązującego do upublicznienia list sędoj Demokratczny|Krajowej Rady Kolesi Sądownictwa:

Patrz też

Linki zewnętrzne