Odłożona trauma

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Wdzięczny pacjent dziękuje doktor Kluzik za trafną diagnozę, przekazując jednocześnie na jej ręce obfitą próbkę śliny do dalszych badań genetycznych

Odłożona trauma - niebywale groźne i niepotykanie trudne do wyleczenia schorzenie centralnego układu nerwowego, atakujące jedynie osoby urodzone w lepszych miejscach, wychowywane na najwyższej półce kulturowej, obdarzone przez los mózgiem intelektualnym, a przede wszystkim charakteryzujące się niespotykaną charyzmą i rozwiniętym do granic możliwości poczuciem honoru.

Odkrycie Odłożonej traumy

Ciężkie to schorzenie zostało błyskotliwie odkryte przez jedną z najwybitniejszych przedstawicielek medycyny PiSjanistycznej, czołową bojowniczkę Ruchu Oporu, Joannę Kluzik-Rostkowską.

Po raz pierwszy choroba ta rozpoznana została przez doktor Kluzik-Rostkowską u prezesa-premiera-prawie-prezydenta Jarosława Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, a epikryza tego pacjenta stała się podstawą sformułowania jej pierwszego w dziejach medycyny szczegółowego opisu.

Wyniki swych pasjonujących badań klinicznych nad O. t. i osobistych obserwacji, doktor Kluzik-Rostkowska brawurowo zaprezentowała w dniu 05.09.2010 w wywiadzie na łamach "Wprost":

Etiologia choroby

Choć badania nad przyczynami powstawania O. t. nie zostały jeszcze zakończone, to w chwili obecnej z prawdopodobieństwem bliskim pewności stwierdzić można, że schorzenie to ma podłoże genetyczne, a więc zaliczyć je można do grupy chorób wywołanych mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu.

Niestety jak dotąd nie udało się ustalić, jak rozległe są zmiany w materiale genetycznym skutkujące wystąpieniem objawów schorzenia, a zatem nie można jednoznacznie stwierdzić, czy O. t. jest efektem aberracji chromosomowych, czy też mutacji punktowej.

Przebieg i najważniejsze objawy Odłożonej traumy

Objawy w okresie wylęgania

Jak wykazały dotychczasowe badania, okres wylęgania O. t. trwa około 3 miesiące. Najczęściej okres ten skorelowany jest z okresem kampanii wyborczej. Dodatkowo obraz kliniczny choroby może być zakłócony znieczuleniem, także w sensie farmakologicznym, odkrytym przez znaną PiSocjolożkę Jadwigę Staniszkis i opisanym przez nią w dniu 19.07.2010 w programie "Czas Decyzji" na antenie TVN 24:

Dlatego w okresie wylęgania choroba ma przebieg w znacznym stopniu utajony, a jedynymi jej widocznymi symptomami są:

Klasyczny objaw utajonego przebiegu choroby w okresie wylęgania - okolicznościowy tort przygotowny przez prezesa-premiera-przyszłego-prezydenta Jarosława Kaczyńskiego na przypadające w dniu 18.06.2010 urodziny

Objawy w stadium pełnego rozwoju

W stadium pełnego rozwoju O. t., objawy schorzenia diametralnie się zmieniają w stosunku do okresu wylęgania i jednocześnie ulegają silnemu zaostrzeniu.

Do najbardziej charakterystycznych z nich należy pojawienie się u pacjenta nieosiągalnego dla osób zdrowych wyostrzenia zmysłów, dzięki któremu dostrzega on zjawiska zupełnie niedostrzegalne dla zwykłych śmiertelników lub przez nich celowo lekceważone.

Do takich postrzeganych jedynie przez chorego, oczywiście oczywistych oraz głęboko obiektywnych i autentycznych - choć skrzętnie ukrywanych przez wiadome siły - faktów i zjawisk, zaliczyć można przede wszystkim następujące:

Rokowania

Przeprowadzone dotychczas badania wyraźnie wskazują, że O. t. jest niestety chorobą prowadzącą do śmierci politycznej, jakkolwiek spodziewany okres przeżycia chorego zależy jedynie od jego indywidualnej odporności, samozapacia i ambicji. Znany i szeroko opisany jest przypadek znajdującego się od dłuższego czasu w stanie krytycznym pacjenta, który dzięki swym wyjątkowym cechom charakteru, skutecznie przedłuża swój byt polityczny praktycznie bez ograniczeń.

Choć O. t. jest chorobą nieuleczalną, to jednak możliwe są krótkie okresy jej remisji i czasowego powrotu do stadium zbliżonego do okresu wylęgania. Okresy te jednak zawsze ściśle skorelowane są z okresami kampanii wyborczych, w związku z czym są one bardzo krótkie.

Potencjalne zagrożenie epidemiologiczne

Ze względu na niespotykaną selektywność O. t., która atakuje jedynie pacjentów spełniających niebywale wyśrubowane kryteria (patrz wyżej), populacja osób w Wolsce realnie zagrożonych O. t. jest według obecnego stanu wiedzy bardzo ograniczona i w zasadzie sprowadza się do jednego osobnika, dzięki czemu jakiekolwiek zagrożenie epidemiologiczne nie istnieje.

Patrz też