Chiny

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Chińskie siły zbrojnepierwszymi na świecie pod względem liczebności (2,3 mln żołnierzy w czasie pokoju - na zdjęciu czołgi typu 99)

Chiny, Chińska Republika Ludowa (skr.: ChRL, niem.: Die Volksrepublik China, chin. upr.: 中华人民共和国, chin. trad.: 中華人民共和國) – państwo w Azji wschodniej, obejmujące historyczne Chiny (bez Tajwanu) oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych (za Wiki).

Najważniejsze cechy charakterystyczne Chin

 1. Stoją na czele świata
 2. Choć stoją, to jednak prą do przodu
 3. Ponieważ nie przeszkadza im żadne chore państwo
 4. W dodatku nie dźwigają na plecach potężnego worka kamieni
 5. Bo są obudzone

Wymienione powyżej cechy Chin, aż do dnia 13.12.2011 były skrzętnie ukrywane przez międzynarodowy spisek żydo-masońsko-liberal-poskomunistyczny lewicowych antywolskich sił. W interesie tych przestępczych środowisk leży bowiem podporządkowanie sobie wszystkich krojów, w szczególności poprzez utrzymywanie stanu, w którym:

 1. Nie stoją one na czele świata
 2. Nie prą one w ogóle lub prą niezgodnie z naturą, a więc w bok bądź zgoła do tyłu
 3. Ponieważ przeszkadzają im chore państwa
 4. W dodatku dźwigają na plecach potężny worek kamieni
 5. Co w sumie skutkuje u nich śpiączką (niem.: koma, łac.: coma), niefarmakologiczną zresztą

Brawurowe ujawnienie Narodowi całej prawdy o Chinach

Chiny1.jpg

Porażająca prawda o Chinach podana została do wiadomości publicznej w dniu 13.12.2011 przez Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, podczas zakończonego niewiarygodnie miażdżącym sukcesem kilkusettysięcznego Marszu Niepodległości i Solidarności w Warszawie, w którym - po dojrzałym 30-letnim namyśle - zdecydował się on bohatersko zaprotestować przeciwko ogłoszonemu w dniu 13 grudnia 1981 roku stanowi wojennemu.

W tym samym wystąpieniu - przy niesłychanie ogromnym aplauzie wielusettysięcznej rzeszy zgromadzonych na marszu Prawych Wolaków - Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński przyrzekł, że stanie na czele walki o wprowadzenie w Wolsce standardów charakterystycznych dla tego przewodzącego światowym siłom postępu i rozwoju mocarstwa:

Choć w swym wystąpieniu Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, nie określił na razie jasno i prezyzyjnie o jakie chore państwo mu chodzi, jak również nie sprecyzował jakie schorzenie ma tu na myśli, to jednak wszyscy najwybitniejsi analitycy i politolodzyzgodni, że w przemówieniu jednoznacznie określone zostały kierunki polityki zagranicznej przyszłego Premiera / Prezydenta / Naczelnika / Cesarza / Zbawiciela1) Wolski, a jego kolejnym - niezwłocznie po przyłączeniu do Wolski Budapesztu - ruchem w ramach polityki zagranicznej, będzie Anschluß Pekinu.

Ciekawostki z mocarstwa stojącego na czele świata

Wiele aspektów życia społecznego w zaprzyjaźnionych Chinach zadziwiająco pasuje do aktualnie obowiązujących pryncypiów nowoczesnego PiSjanizmu, co w pełni uzasadnia fascynację Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego tym pięknym krojem.

Kilka takich właśnie przykładowych sympatycznych ciekawostek, które natychmiast po dokonaniu Anschlußu Pekinu powinny znaleźć bardzo szerokie zastosowanie w życiu społecznym IV RP, zaprezentowano niżej.

 1. Nocą z 03 na 04.06.1989 - Komunistyczna Partia Chin wydała rozkaz stłumienia protestu społeczeństwa chińskiego na placu Tian'anmen przy pomocy karabinów maszynowych i czołgów, w wyniku czego zginęło ponad 2600 osób
 2. Chiński kodeks karny przwiduje karę śmierci za 69 przestępstw, w tym - co jest szczególnie ważne dla dobra Wolski - za 12 rodzajów przestępstw politycznych, ze zdradą stanu, wyprzedaźą niepodległości i suwerenności za stanowiska oraz działaniem na rzecz obcych mocarstw na czele.
 3. Według danych Amnesty International, w Chinach wykonuje się od 1,5 do 7 tys. egzekucji rocznie, choć nieoficjalnie źródła opozycyjne mówią o ok. 10 tysiącach wykonanych co roku wyroków. Według AI liczby egzekucji wykonanych w poszczególnych latach wynosiły:
 4. 20.04.2001 - w ciągu jednego dnia, w wyniku wieców sądowych zorganizowanych w celu "wymazania zła" na całym obszarze Chin, wykonano ponad 200 egzekucji, przy czym w jednej tylko aglomeracji miejskiej Chongqing, stracono 55 osób. Wydaje się, że w okresie przejściowym, przed pełnym wprowadzeniem w Wolsce wieców sądowych, egzekucje możnaby włączyć w charakterze miłego urozmaicenia do programu tradycyjnych Marszów Niepodległości i Solidarności, co - z jednej strony - znacznie podniosłoby atrakcyjność tych imprez, a z drugiej - dałoby wyraźny impuls do przyśpieszenia niespotykanie ważnego przecież procesu "wymazywania zła" ze zdrowej tkanki Narodu.
 5. 26.06.2003 - dla uczczenia wyznaczonego przez ONZ dnia Walki z Narkotykami, w całych Chinach wykonano tego dnia co najmniej 150 wyroków śmierci za przestępstwa związane z narkotykami. Niezależnie od tej znaczącej daty, w przyszłej Wolnej Wolsce, egzekucje takie powinny być włączone do organizowanych co miesiąc comiesięcznych miesięcznic przed pałacem znienawidzonego Wybranego-Przez-Nieporozumienie agenta WSI łże-prezydenta Bronisława-Fałszywego Hrabiego-Bydle-Komorowskiego (ros.: Брониславa Коморовсково, pseudonim operacyjny: "Gajowy"). W pierwszej kolejności akcją tą powinien być objęty znany propagator i z pewnością handlarz narkotykami, osławiony Janusz Palikot wraz ze swoimi wspólnikami z przestępczego Ruchu Poparcia Palikota.
 6. W marcu 2004 r. władze prowincji Yunnan zakupiły 18 ruchomych komór egzekucyjnych do wykonywania śmiertelnych zastrzyków w celu podniesienia wydajności oraz zmniejszenia kosztów egzekucji. Zastosowanie takich urządzeń w Wolsce niewątpliwie byłoby w pełni zgodne z filozofią taniego państwa, a jeden z takich mobilnych aparatów z pewnością powinien zostać wykorzystany w wędrującym po Krakowskim przedmieściu w Warszawie namiocie "Solidarnych 2010", co niewątpliwie wpłynęłoby nie tylko na siłę przekazu, ale i atrakcyjność (także medialną) tej wspaniałej patriotycznej inicjatywy.
 7. Chiny znane są z ciekawej tradycji wychowywania dzieci poprzez pracę. Wykorzystanie tej pożytecznej inicjatywy w odrodzonej pod przywództwem Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego Wolsce, mogłoby niewątpliwie stanowić ciekawą i uzasadnioną ekonomicznie alternatywę dla zbrodniczego pomysłu okupantów, którzy w haniebny sposób usiłują odrywać 6-latki od rodzin i bezprawnie posyłać je do szkół.
 8. W latach 2006 - 2011 w lokalnej państwowej telewizji "Henan Legal Channel" w prowincji Henan, emitowany był talk show "Wywiady przed egzekucją", który należał do 10 najchętniej oglądanych programów w Chinach - jego widownia sięgała 40 mln Prawych Chińczyków, spośród 100 mln osób zamieszkujących prowincję. W kolejnych odcinkach programu, prezenterka Ding Yu przeprowadzała wywiady z osobami skazanymi na karę śmierci i czekającymi na egzekucję. Niewątpliwie format i licencja tego niesłychanie pożytecznego talk show, powinny zostać jak najszybciej zakupione ze środków publicznych i niezwłocznie przekazane Telewizji Trwam, aby natychmiast po przywróceniu w Wolsce kary śmierci, haniebnie zniesionej przez żydo-masońsko-liberal-postkomu lewicowych wrogów narodu, mogła ona wprowadzić na antenę to sympatyczne i pouczające widowisko. Oczywiście oczywiste jest, że program ten powinien być prowadzony przez bez wątpienia najwybitniejszą i jedyną prawdziwie kompetentną w sprawach egzekucji medialnych dziennikarkę w dziejach Wolski, Joannę Lichocką. Wydaje się, że osiągnięcie - analogicznie do Chin - 40-procentowej oglądalności, w skali Wolski dającej co tydzień co najmmiej około 16 milionów widzów, ostatecznie odebrałoby przestępczej tak zwanej "Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji", ostatnie żałosne preteksty dla bezczelnego i haniebnego blokowania koncesji Telewizji Trwam na nadawanie na multipleksie.

Inne niespotykanie istotne zalety Chin

Kaczki1.jpgKaczki2.jpg
Fot.: China Daily REUTERS

Przypisy

1) Niepotrzebne skreślić

Patrz też